Kiến thức Kinh tế

Thông báo chấm dứt hợp đồng (Notice of Termination) là gì? Đặc điểm

11:10 | 27/05/2020

Chia sẻ

Thông báo chấm dứt hợp đồng (tiếng Anh: Notice of Termination) là văn bản mà một người sử dụng lao động dùng để thông báo cho một nhân viên khi kết thúc hợp đồng lao động của người đó.
Thông báo chấm dứt hợp đồng (Notice of Termination) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Best Letter Template.

Thông báo chấm dứt hợp đồng

Khái niệm

Thông báo chấm dứt hợp đồng tiếng Anh là Notice of Termination.

Thông báo chấm dứt hợp đồng là những gì một người sử dụng lao động dùng để thông báo cho một nhân viên khi kết thúc hợp đồng lao động của họ. Nó còn là một thông báo chính thức về việc kết thúc hợp đồng giữa hai hoặc nhiều bên. 

Ví dụ, thông báo chấm dứt thường được gửi tới một nhân viên vì những lí do không liên quan đến hiệu suất công việc của họ, chẳng hạn như điều kiện kinh doanh đòi hỏi phải sa thải hoặc theo qui định. Nó cũng có thể được gửi tới một nhân viên vì hiệu suất công việc của nhân viên đó kém hoặc người đó có hành vi sai trái.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, người sử dụng lao động được yêu cầu thông báo trước cho người lao động về việc sa thải hàng loạt hoặc đóng cửa nhà máy, đặc biệt nếu họ là thành viên của công đoàn.

Một thuật ngữ khác để thông báo về việc chấm dứt hợp đồng là giấy thông báo bị sa thải (pink slip) hoặc "thư chấm dứt".

Đặc điểm của Thông báo chấm dứt hợp đồng

Tại Mỹ, người sử dụng lao động không bắt buộc phải thông báo cho người lao động trước khi họ bị chấm dứt hợp đồng lao động theo Luật tiêu chuẩn lao động công bằng (FLSA).  Tất cả các công nhân Mỹ đều được coi là "được tuyển dụng theo nhu cầu", điều đó có nghĩa là chủ lao động có thể chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên vì bất kì lí do gì, miễn là lí do đó không bất hợp pháp (như phân biệt đối xử về giới tính, tôn giáo hoặc chủng tộc). Ngược lại, một nhân viên cũng có quyền rời bỏ công việc vì bất kì lí do gì, vào bất kì lúc nào.

Ở một số quốc gia, một cá nhân đã được tuyển dụng trong một thời gian nhất định phải nhận được một thông báo chấm dứt. Ví dụ, ở Canada, những người lao động đã làm việc với một công ty liên tục trong 3 tháng trở lên phải được thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt bởi chủ lao động của họ, cùng với tiền lương chấm dứt hoặc kết hợp cả hai.

Thời gian thông báo bao lâu tùy thuộc vào thời gian làm việc. Tuy nhiên, một thông báo chấm dứt không có nghĩa là nhân viên đó vi phạm qui định lao động, có hành vi sai trái cố ý hoặc bỏ bê nhiệm vụ.

Khi một bên trong hợp đồng muốn thông báo cho một bên (hoặc các bên) khác về ý định chấm dứt mối quan hệ lao động, cũng như tiết lộ ngày hết hạn hợp đồng, họ sẽ gửi thông báo chấm dứt. Nói một cách đơn giản, đó là một tuyên bố chính thức của một bên về dự định kết thúc hợp đồng. Nó hoạt động như một văn bản công khai và có thể giúp giải quyết các tranh chấp nếu phát sinh sau này.

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy