|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hệ thống thông tin tự động hóa (Automated Information System - AIS) là gì?

17:38 | 03/07/2020
Chia sẻ
Hệ thống thông tin tự động hóa (tiếng Anh: Automated Information System - AIS) là một hệ thống thông tin tích hợp "người và máy" dùng thu thập và xử lí thông tin, tạo ra các thông tin có ích giúp con người trong sản xuất, quản lí và ra quyết định.
Hệ thống thông tin tự động hóa (Automated Information System - AIS) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: artofservice)

Hệ thống thông tin tự động hóa

Khái niệm

Hệ thống thông tin tự động hóa trong tiếng Anh được gọi là Automated Information System - AIS.

Hệ thống thông tin tự động hóa là một hệ thống thông tin tích hợp "người và máy" dùng thu thập và xử thông tin, tạo ra các thông tin có ích giúp con người trong sản xuất, quản và ra quyết định.

Các mức nhận thức của một hệ thống thông tin tự động hóa

Quá trình nhận thức một hệ thống thông tin cần thể hiện rõ ràng ở 3 mức như sau:

1. Mức quan niệm

Xác định các yêu cầu thu thập, xử và kết xuất dữ liệu, không quan tâm đến phần cứng, phần mềm sẽ được sử dụng. Chỉ quan tâm đến:

- Nội dung của hệ thống thông tin;

- Các yêu cầu, qui tắc xử dữ liệu.

2. Mức tổ chức

Xác định sự phân bố dữ liệu và cách thức tổ chức xử dữ liệu giữa các bộ phần theo không gian và thời gian.

Về không gian: Ai làm gì và ở đâu? Về thời gian: Khi nào sẽ thực hiện? 

3. Mức vật

Xác định thiết bị tin học: phần cứng, phần mềm cần sử dụng. Từ đó, mô tả hệ thống thông tin cụ thể trong môi trường cài đặt đã chọn lựa. Mức này phụ thuộc hoàn toàn vào phần cứng, phần mềm cài đặt.

Các qui trình phát triển hệ thống thông tin tự động hóa

Việc xây dựng một hệ thống thông tin tự động hóa phục vụ cho hoạt động xử thông tin của tổ chức thường phải trải nhiều giai đoạn, gọi là qui trình phát triển hệ thống thông tin tự động hóa. Nhiều qui trình đã được đề xuất trong đó có một số qui trình tiêu biểu như sau:

- Qui trình thác nước

Được Royce đề xuất từ những năm 1970, bao gồm 5 giai đoạn: phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm tra thử nghiệm và nghiệm thu. Giai đoạn sau chỉ được thực hiện khi giai đoạn trước đã được hoàn tất.

- Qui trình tăng trưởng

Được đề xuất bởi Grahma đề xuất năm 1989. Qui trình này dựa trên quan niệm, phân chia hệ thống cần xây dựng thành nhiều phần, sau đó tiến hành xây dựng từng phần dựa theo qui trình thác nước cho đến khi hoàn thành hệ thống.

Qui trình này chỉ phù hợp cho những hệ thống có sự phân chia rõ ràng, cho phép xây dựng và chuyển giao từng phần của hệ thống.

- Qui trình xoắn ốc

Được đề xuất bởi Boehm năm 1988. Dựa trên khái niệm chu trình phát triển, mỗi chu trình hình thành một phiên bản của hệ thống thông tin tự động. Các phiên bản tiếp theo là các phiên bản hoàn thiện dần và khắc phục các sai sót của phiên bản trước đó. Đặc điểm quan trọng của qui trình này là nhấn mạnh việc quản rủi ro.

(Tài liệu tham khảo: Hệ thống thông tin quản lí trong quản lí hành chính nhà nước, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ)

Diệu Nhi