Kiến thức Kinh tế

Cục Thuế xuất nhập khẩu là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức

17:20 | 24/06/2020

Chia sẻ

Cục Thuế xuất nhập khẩu là một đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan.
Cục Thuế xuất nhập khẩu là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Customs.gov)

Cục Thuế xuất nhập khẩu

Khái niệm

Cục Thuế xuất nhập khẩu là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện quản lí nhà nước về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

Trực tiếp tổ chức thực hiện nghiệp vụ về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao và theo qui định của pháp luật.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo qui định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất nhập khẩu

Cục Thuế xuất nhập khẩu có các Phòng:

1. Phòng Chính sách thuế;

2. Phòng Trị giá hải quan;

3. Phòng Phân loại hàng hóa - Biểu thuế;

4. Phòng Dự toán - Quản thu ngân sách;

5. Phòng Tổng hợp.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan qui định.

Biên chế của Cục Thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

Lãnh đạo Cục Thuế xuất nhập khẩu

1. Cục Thuế xuất nhập khẩu có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng theo qui định.

Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của Cục Thuế xuất nhập khẩu thực hiện theo qui định của pháp luật và phân cấp quản cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lí Nhà nước chuyên ngành về hải quan; thực thi pháp luật hải quan trong phạm vi cả nước. (Tài liệu tham khảo: Quản lí tài chính công, Trang thông tin điện tử Hải Quan Việt Nam, 2012)

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 1387/QĐ-BTC qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan)

Tuyết Nhi