Kiến thức Kinh tế

Cục Điều tra chống buôn lậu là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức

16:08 | 24/06/2020

Chia sẻ

Cục Điều tra chống buôn lậu là một đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan.
Cục Điều tra chống buôn lậu là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Phucgia)

Cục Điều tra chống buôn lậu

Khái niệm

Cục Điều tra chống buôn lậu là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lí, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong ngành hải quan và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; 

Phòng, chống ma túy; thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan; thực hiện công tác thu thập, xử lí thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo qui định của pháp luật.

Cục Điều tra chống buôn lậu có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo qui định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu, gồm:

1. Phòng Tham mưu tổng hợp;

2. Phòng Thu thập, xử lí thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan;

3. Phòng Giám sát hải quan trực tuyến;

4. Phòng Kiểm soát ma túy;

6. Phòng Tổ chức cán bộ;

7. Phòng Tài vụ - Quản trị;

8. Đội Điều tra Hình sự;

9. Đội Quản lí, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ;

10. Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1);

11. Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2);

12. Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3);

13. Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4);

14. Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc (Đội 5);

15. Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam (Đội 6);

16. Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc (Hải đội 1);

17. Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Trung (Hải đội 2);

18. Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Hải đội 3);

Các Đội, Hải đội có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ được giao theo qui định của pháp luật.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan qui định nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng, Đội, Hải đội thuộc và trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu.

Biên chế của Cục Điều tra chống buôn lậu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 1399/QĐ-BTC qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan)

Tuyết Nhi