|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả là tổ chức gì?

11:37 | 24/06/2020
Chia sẻ
Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả là một đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.
Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả là tổ chức gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Istockphoto)

Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả

Khái niệm

Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả trong tiếng Anh tạm dịch là: Trade, Service and Price Statistics Department.

Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả là đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, có chức năng giúp Tổng cục trưởng quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thống kê thương mại, giá cả và một số lĩnh vực dịch vụ.

Lĩnh vực phụ trách

Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả phụ trách các lĩnh vực sau:

* Thống kê nội thương, khách sạn, nhà hàng;

* Thống kê dịch vụ kinh doanh bất động sản và tư vấn, dịch vụ phục vụ cá nhân và cộng đồng;

* Thống kê giao thông vận tải, bưu chính viễn thông;

* Thống kê công nghệ thông tin;

* Thống kê du lịch;

* Thống kê thương mại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ;

* Thống kê giá cả.

Nhiệm vụ

1. Tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kì

2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, điều tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và các cuộc điều tra thống kê khác được Tổng cục trưởng giao.

3. Tổng hợp, biên soạn số liệu thống kê, xây dựng nội dung cơ sở dữ liệu, phân tích, dự báo và làm các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề.

4. Cung cấp số liệu cho Vụ Thống kê tổng hợp, các đơn vị khác trong ngành và các đối tượng khác theo qui định của Tổng cục Thống kê và của pháp luật.

5. Biên soạn và phát hành bản tin “Chỉ số giá cả hôm nay”.

6. Hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra các địa phương, các Bộ, ngành về thực hiện kế hoạch thông tin, phương pháp thống kê, chế độ báo cáo và điều tra thống kê.

7. Phối hợp với Vụ phương pháp chế độ thống kê và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện, cải tiến hệ thống chỉ tiêu thống kê, phương pháp thống kê, các bảng phân loại thống kê, chế độ báo cáo, điều tra thống kê và thẩm định chế độ báo cáo, phương án điều tra thuộc thẩm quyền ban hành và quyết định của các Bộ, ngành và địa phương.

8. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đơn vị phụ trách.

9. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện công tác hợp tác quốc tế.

10. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan và các trường của Tổng cục thực hiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và của ngành.

11. Phối hợp với Thanh tra Tổng cục thực hiện thanh tra nghiệp vụ theo chương trình công tác thanh tra hàng năm được lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 644/QĐ-TCTK Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả)

Tuyết Nhi