|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Cục Kiểm định hải quan là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức

15:35 | 24/06/2020
Chia sẻ
Cục Kiểm định hải quan là một đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan.
Cục Kiểm định hải quan là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Customs.gov)

Cục Kiểm định hải quan

Khái niệm

Cục Kiểm định hải quan là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:

Quản lí và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm dịch, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo qui định của pháp luật; công tác kiểm định, phân tích, giám định để hỗ trợ công tác phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Cục Kiểm định hải quan có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo qui định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan gồm:

1) Phòng Tổng hợp;

2) Phòng Tham mưu xử lí;

3) Phòng Kiểm định;

4) Chi cục Kiểm định hải quan 1 (Trụ sở tại thành phố Hà Nội);

5) Chi Cục Kiểm định hải quan 2 (Trụ sở tại thành phố Hải Phòng);

6) Chi Cục Kiểm định hải quan 3 (Trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh);

7) Chi cục Kiểm định hải quan 4 (Trụ sở tại thành phố Đà Nẵng);

8) Chi cục Kiểm định hải quan 5 (Trụ sở tại tỉnh Quảng Ninh);

9) Chi cục Kiểm định hải quan 6 (Trụ sở tại tỉnh Lạng Sơn);

10) Trung tâm Phân tích (đơn vị sự nghiệp).

Chi cục Kiểm định hải quan là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo qui định của pháp luật.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan qui định nhiệm vụ cụ thể của các phòng và qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục thuộc Cục Kiểm định hải quan.

Trung tâm Phân tích là đơn vị sự nghiệp công lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động giao dịch theo qui định của pháp luật. Qui chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan qui định.

Biên chế của Cục Kiểm định hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong tổng số biên chế của Tổng cục Hải quan.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 1388/QĐ-BTC qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan)

Tuyết Nhi