Kiến thức Kinh tế

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức

16:33 | 24/06/2020

Chia sẻ

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan là một đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan.
Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Haiquanonline)

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan

Khái niệm

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lí và tổ chức thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thống kê nhà nước về hải quan theo qui định của pháp luật.

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo qui định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan gồm:

1. Phòng Tổng hợp;

2. Phòng Phát triển ứng dụng;

3. Phòng Hạ tầng kĩ thuật công nghệ thông tin;

4. Phòng Thống kê hải quan;

5. Phòng Quản lí Cổng thông tin điện tử hải quan;

6. Phòng Quản lí dự án công nghệ thông tin;

7. Phòng Quản lí an ninh thông tin;

8. Phòng Quản lí, vận hành cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN;

9. Trung tâm Quản lí vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan (đơn vị sự nghiệp).

Trung tâm Quản lí vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo qui định của pháp luật.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

Biên chế của Cục Quản lí Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

Lãnh đạo Cục

1. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan có Cục trưởng và và một số Phó Cục trưởng theo qui định.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan thực hiện theo qui định của pháp luật và phân cấp quản lí cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 1052/QĐ-BTC qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan)

Tuyết Nhi