Kiến thức Kinh tế

Cục Giám sát quản lí về hải quan là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức

16:45 | 24/06/2020

Chia sẻ

Cục Giám sát quản lí về hải quan là một đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan.
Cục Giám sát quản lí về hải quan là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Phucgia)

Cục Giám sát quản lí về hải quan

Khái niệm

Cục Giám sát quản về hải quan là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản , chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành hải quan thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; 

Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa; hướng dẫn thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và nhãn mác hàng hóa theo qui định của pháp luật (sau đây gọi tắt là nghiệp vụ giám quản).

Cục Giám sát quản về hải quan có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo qui định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Cục Giám sát quản về hải quan có các phòng:

1. Phòng Tổng hợp;

2. Phòng Giám sát, quản  hàng hóa xuất nhập khẩu (Phòng Giám quản 1);

3. Phòng Giám sát, quản hàng hóa đầu tư, gia công và sản xuất xuất khẩu (Phòng Giám quản 2);

4. Phòng Giám sát, quản hàng hóa khác (Phòng Giám quản 3);

5. Phòng Giám sát, quản xuất xứ hàng hóa và sở hữu trí tuệ (Phòng Giám quản 4);

6. Phòng Giám sát, quản địa điểm và phương tiện xuất nhập cảnh (Phòng Giám quản 5).

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan qui định.

Biên chế của Cục Giám sát quản về hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong tổng số biên chế được giao.

Lãnh đạo Cục

1. Cục Giám sát quản về hải quan có Cục trưởng và một số Phó cục trưởng theo qui định.

Cục trưởng Cục Giám sát quản về hải quan chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cục trưởng, Phó cục trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của Cục Giám sát quản về hải quan thực hiện theo qui định của pháp luật và phân cấp quản cán bộ của Bộ Tài chính.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 1385/QĐ-BTC qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Giám sát quản lí về hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan)

Tuyết Nhi