Kiến thức Kinh tế

Cục Kiểm tra sau thông quan là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức

17:05 | 24/06/2020

Chia sẻ

Cục Kiểm tra sau thông quan là một đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan.
Cục Kiểm tra sau thông quan là tổ chức gì? Cơ cấu tổ chức - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Baoquocte)

Cục Kiểm tra sau thông quan

Khái niệm

Cục Kiểm tra sau thông quan là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lí, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành hải quan thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan và quản lí nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên; 

Trực tiếp thực hiện kiểm tra sau thông quan và thẩm định, quản lí doanh nghiệp ưu tiên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo qui định của pháp luật.

Cục Kiểm tra sau thông quan có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo qui định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan gồm:

1. Phòng Tổng hợp (gọi tắt là Phòng 1);

2. Phòng Tham mưu xử lí và quản doanh nghiệp ưu tiên (gọi tắt là Phòng 2);

3. Phòng Tham mưu, hướng dẫn kiểm tra sau thông quan hàng hóa XNK theo loại hình kinh doanh (gọi tắt là Phòng 3);

4. Phòng Tham mưu, hướng dẫn kiểm tra sau thông quan hàng hóa XNK theo loại hình khác (gọi tắt là Phòng 4);

5. Phòng Thu thập, xác minh và xử thông tin (gọi tắt là Phòng 5);

6. Chi cục Kiểm tra sau thông quan khu vực miền Bắc (gọi tắt là Chi cục 1);

7. Chi cục Kiểm tra sau thông quan khu vực miền Trung (gọi tắt là Chi cục 2);

8. Chi cục Kiểm tra sau thông quan khu vực miền Nam (gọi tắt là Chi cục 3).

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan qui định nhiệm vụ và quyền hạn của các Phòng, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan.

Lãnh đạo Cục

1. Cục Kiểm tra sau thông quan có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng theo qui định.

Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục; Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện theo qui định của pháp luật và phân cấp quản cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 1384/QĐ-BTC qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Tổng cục Hải quan)

Tuyết Nhi