|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (State Capital Investment Corporation – SCIC) là gì?

09:04 | 16/07/2020
Chia sẻ
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đại diện cho Nhà nước như một nhà đầu tư mà ở đó nhà nước duy trì một tỷ lệ lớn cổ phần tại các công ty vốn nhà nước đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (State Capital Investment Corporation – SCIC) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: dalo)

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Khái niệm

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trong tiếng Anh được gọi là State Capital Investment Corporation – SCIC.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; được Nhà nước đầu tư vốn điều lệ và giao quản lí vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển giao.

Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đại diện cho Nhà nước như một nhà đầu tư mà ở đó nhà nước duy trì một tỷ lệ lớn cổ phần tại các công ty vốn nhà nước đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán. 

Mô hình này giống với mô hình Temasek Holdings, một cánh tay đắc lực của Chính phủ Singapore, nơi mà một trăm phần trăm vốn thuộc sở hữu của Bộ Tài Chính Singapore. SCIC đang làm việc với World Bank, IMF trong việc cải tổ mô hình quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Tương tự, một lượng lớn các công ty kế toán quốc tế đang hỗ trợ các công ty Việt Nam trong việc điều chỉnh hệ thống chuẩn mực kế toán. Khoảng 400 công ty sở hữu nhà nước đã được cổ phần. 

Những ngành công nghiệp mục tiêu của quá trình cổ phần là đầu tư cơ sở hạ tầng, kĩ thuật, giáo dục, y tế, dịch vụ tài chính, gas và chất đốt.

Lĩnh vực hoạt động

Tiếp nhận và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp theo qui định;

Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp và phần vốn do Tổng công ty tiếp nhận và trực tiếp đầu tư;

Tiếp tục thực hiện các hoạt động sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được chuyển giao theo qui định hiện hành;

Đầu tư vốn vào các tập đoàn, tổng công ty, hoặc công ty mẹ hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề nhà nước nắm giữ quyền chi phối; các dự án theo chỉ định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; các ngành, lĩnh vực, dự án đem lại hiệu quả kinh tế theo qui định của pháp luật.

Cung cấp các dịch vụ tư vấn: đầu tư, tài chính, cổ phần hóa, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác theo qui định của pháp luật;

Các nhiệm vụ khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(Tài liệu tham khảo: Tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Đại học Hàng hải Việt Nam. Scic.vn. Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC)

Diệu Nhi

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.