|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Số lượng đại biểu qui định (Quorum) là gì? Các cân nhắc đặc biệt

16:32 | 02/07/2020
Chia sẻ
Số lượng đại biểu qui định (tiếng Anh: Quorum) nói đến số lượng cổ đông tối thiểu và cần thiết trong một công ty để tiến hành cuộc họp một cách hợp lệ theo điều lệ của công ty.
Số lượng đại biểu qui định (Quorum) là gì? Các cân nhắc đặc biệt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: SproutLogix

Số lượng đại biểu qui định

Khái niệm

Số lượng đại biểu qui định trong tiếng Anh là Quorum.

Số lượng đại biểu qui định nói đến số lượng cổ đông tối thiểu và cần thiết trong một công ty để tiến hành cuộc họp một cách hợp lệ theo điều lệ của công ty. Điều này để đảm bảo có đủ đại diện có mặt tại các cuộc họp trước khi bất kì thay đổi nào có thể được thực hiện bởi hội đồng quản trị.

Số nhiều của quorum là "quora."

Cơ chế Số lượng đại biểu qui định

Vì không có số lượng chính xác cấu thành số lượng đại biểu qui định, nên cách hợp lí nhất cho số lượng đại biểu qui định được lập nên đơn giản là đa số thành viên trong một tổ chức. Nó cũng có thể đưa ra một con số bắt buộc tuân theo qui định của công ty. Điều quan trọng là con số bắt buộc đó không nhỏ đến mức không thể thể hiện chính xác toàn bộ các thành viên, nhưng nó cũng không lớn đến mức khiến cho cuộc họp khó có thể tổ chức một cách hợp pháp.

Bất kể có chuyện gì chăng nữa thì số lượng đại biểu qui định nên là các đại diện của các thành viên có vai trò ra quyết định. Ví dụ, nếu một công ty có mười thành viên hội đồng quản trị thì số lượng đại biểu qui định có thể là sáu thành viên hội đồng quản trị, chiếm đa số và lớn hơn 51% của tất cả cổ đông trong công ty.

Các cân nhắc đặc biệt

Ý tưởng và những nguyên tắc về số lượng đại biểu qui định được đặt ra bởi "Những nguyên tắc làm việc của Robert". Các qui tắc này đã được thực hiện để giúp bảo vệ các tổ chức khỏi quyền quyết định từ một số ít người. Tuy nhiên, khi số lượng đại biểu qui định không được đáp ứng trong một cuộc họp, những người tham dự hiện tại được phép thực hiện tối đa bốn hành động thay mặt cho công ty.

Đầu tiên, khi số lượng đại biểu qui định không được đáp ứng, những người tham dự cuộc họp có thể lên lịch hoãn phiên họp. Làm như vậy cho phép công ty và các thành viên của mình sắp xếp lại thời gian cuộc họp hiện tại để rời đến ngày khác khi có nhiều người có thể tham dự hơn.

Thứ hai, những người tham dự hiện tại có thể chỉ cần hoãn lại cuộc họp và họp lại tại một cuộc họp sắp tới khác đã được lên lịch. Ví dụ, điều này xảy ra nếu có các cuộc họp về ngân sách được lên lịch thường xuyên và quyết định về ngân sách được đặt ra là không phụ thuộc về thời gian.

Thứ ba, những thành viên hiện tại của một cuộc họp tạm dừng để nghỉ ngơi với hy vọng các thành viên kia sẽ xuất hiện hoặc tập hợp đủ. Điều này thường xảy ra nếu một số thành viên tự ý rời khỏi cuộc họp để nghỉ ngơi và số lượng đại biểu qui định không được đáp ứng giữa cuộc họp nữa. 

Cuối cùng, một lời đề nghị mang tính chất đặc quyền có thể được đáp ứng trong các trường hợp đặc biệt, trong đó những biện pháp bổ sung được thực hiện để thiết lập một số lượng đại biểu qui định. Ví dụ, một ủy ban có thể được thành lập để đại diện các thành viên vắng mặt.

(Theo Investopedia)

Lê Huy