|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thị trường thế giới (World market) là gì? Các bộ phận

16:03 | 24/06/2020
Chia sẻ
Thị trường thế giới (tiếng Anh: World market) là tập hợp các thị trường nước ngoài mà ở đó bao gồm tất cả những người mua thật sự hay người mua tiềm tàng đối với một sản phẩm hay dịch vụ.
Thị trường thế giới (World market) là gì? Các bộ phận - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: webico)

Thị trường thế giới

Khái niệm

Thị trường thế giới trong tiếng Anh được gọi là World market.

Theo quan điểm marketing, thị trường thế giới là tập hợp các thị trường nước ngoài mà ở đó bao gồm tất cả những người mua thật sự hay người mua tiềm tàng đối với một sản phẩm hay dịch vụ. 

Khái niệm này cho phép các công ty quốc tế có thể dự đoán được dung lượng thị trường một cách tương đối chính xác.

Thị trường một quốc gia ở nước ngoài 

Thị trường một quốc gia ở nước ngoài bao gồm thị trường người tiêu thụ nước ngoài, thị trường công nghiệp và thị trường chính phủ.

- Thị trường người tiêu thụ nước ngoài, cần xem xét các yếu tố sau: Khách hàng mua gì? Tại sao họ mua? Ai quyết định việc mua hàng? Mua như thế nào? Khi nào khách hàng mua? Người ta mua ở đâu? Nhu cầu người tiêu thụ ở các quốc gia luôn khác nhau do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như thu nhập, động lực mua hàng, môi trường văn hóa xã hội...

- Thị trường công nghiệp nước ngoài, cần xem xét các yếu tố sau: Mua cái gì? Tại sao mua? Ai thực hiện quyết định mua hàng? Qui trình mua hàng của họ là như thế nào? Thị trường công nghiệp chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố kinh tế hơn là xã hội văn hóa.

- Thị trường chính phủ. Thị trường này chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố ưu tiên của chính phủ đối với các chương trình phát triển kinh tế quốc gia.

Thực trạng nghiên cứu thị trường ở Việt Nam

Đối với các công ty quốc tế, trước khi quyết định thâm nhập một thị trường, tung ra một sản phẩm mới, hoặc thực hiện một chiến dịch quảng bá truyền thông, hay quyết định điều chỉnh một trong các yếu tố chiêu thị như tăng giảm giá, thay đổi bao bì sản phẩm, tái định vị... họ đều phải thực hiện nghiên cứu thị trường trước khi xây dựng kế hoạch chi tiết.

Nhiều công ty quốc tế Việt Nam, hoặc do đánh giá không đúng tầm mức quan trọng của nghiên cứu thị trường, hoặc cũng có thể có nhận thức nhưng do hạn chế về ngân sách, đã không chú tâm đúng mực đến công tác nghiên cứu thị trường trước khi tung một sản phẩm mới, kết quả là họ đã gặp phải những khó khăn trong quá trình triển khai thâm nhập thị trường thế giới.

(Tài liệu tham khảo: Môi trường marketing quốc tế và nghiên cứu thị trường thế giới, 2014, Bản quyền UEHLEAK.COM)

Diệu Nhi