|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Closing Price) là gì? Đặc điểm

17:34 | 07/07/2020
Chia sẻ
Giá đóng cửa điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Closing Price) là giá đóng cửa của cổ phiếu được điều chỉnh để phản ánh chính xác giá trị của cổ phiếu đó sau khi hạch toán cho bất kì hành động nào của công ty.
Giá đóng cửa điều chỉnh là gì? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Investopedia)

Giá đóng cửa điều chỉnh 

Khái niệm

Giá đóng cửa điều chỉnh trong tiếng Anh là Adjusted Closing Price.

Giá đóng cửa điều chỉnh là giá đóng cửa của cổ phiếu được điều chỉnh để phản ánh chính xác giá trị của cổ phiếu đó sau khi hạch toán cho bất kì hành động nào của công ty.

Giá đóng cửa điều chỉnh được coi là giá thực sự của cổ phiếu đó và thường được sử dụng khi kiểm tra lợi nhuận dựa trên dữ liệu quá khứ (Historical return) hoặc thực hiện phân tích chi tiết về lợi nhuận trong quá khứ.

Đặc điểm của Giá đóng cửa điều chỉnh

Giá trị của giá cổ phiếu được ghi dưới dạng giá đóng cửa và giá đóng cửa điều chỉnh.

Giá đóng cửa là giá 'thô', chỉ là giá trị tiền mặt của giá giao dịch cuối cùng trước khi thị trường đóng cửa. Các yếu tố trong giá đóng cửa điều chỉnh là những thứ có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu sau khi thị trường đóng cửa.

Giá cổ phiếu thường bị ảnh hưởng bởi cung và cầu của những người tham gia thị trường. Tuy nhiên, một số hành động của công ty, như tách cổ phiếu (Stock split), chi trả cổ tức (Dividend) hoặc phân phối (Distribution) và phát hành quyền (Right offering), ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và các điều chỉnh giá là cần thiết để đi đến sự phản ánh chính xác về mặt kĩ thuật của giá trị thực của cổ phiếu đó.

Các nhà đầu tư nên hiểu làm thế nào các hành động của công ty được tính vào giá đóng cửa điều chỉnh của một cổ phiếu. Nó đặc biệt hữu ích khi kiểm tra lợi nhuận lịch sử vì nó mang lại cho các nhà phân tích một đại diện chính xác về giá trị vốn chủ sở hữu của công ty.

Giá điều chỉnh trong tách cổ phiếu

Tách cổ phiếu là một hành động của công ty, được các công ty triển khai để làm cho giá cổ phiếu của họ có tính thị trường hơn.

Việc tách cổ phiếu không ảnh hưởng đến tổng giá trị vốn hóa thị trường của công ty, nhưng nó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty. Do đó, một công ty trải qua quá trình tách cổ phiếu phải điều chỉnh giá đóng cửa để phản ánh tính hiệu quả trong hành động của công ty.

Ví dụ, hội đồng quản trị của một công ty có thể quyết định tách cổ phiếu thành ba. Do đó, cổ phiếu của công ty đang lưu hành tăng gấp ba lần, trong khi giá cổ phiếu của công ty được chia cho ba.

Nếu một cổ phiếu đóng cửa ở mức $300 vào ngày trước khi chia cổ phiếu, giá đóng cửa điều chỉnh của mỗi cổ phiếu là $300/3 = $100, cho thấy hiệu quả của hành động công ty.

Giá điều chỉnh trong chia cổ tức

Phân phối phổ biến ảnh hưởng đến giá cổ phiếu bao gồm cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu.

Sự khác biệt giữa cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu là các cổ đông được hưởng một mức giá định trước trên mỗi cổ phiếu và cổ phiếu bổ sung tương ứng.

Ví dụ, một công ty tuyên bố cổ tức bằng tiền mặt $1 và đang giao dịch ở mức $51 mỗi cổ phiếu vào trước ngày chia cổ tức. Vào ngày chia cổ tức, giá cổ phiếu giảm $1 và giá đóng cửa điều chỉnh là $50.

Giá điều chỉnh trong phát hành quyền

Giá đóng cửa điều chỉnh của một cổ phiếu cũng phản ánh các hoạt động phát hành quyền có thể xảy ra. Việc phát hành quyền là việc quyền được trao cho các cổ đông hiện hữu, cho phép các cổ đông đăng kí quyền theo tỉ lệ cổ phần của họ. Điều này sẽ làm giảm giá trị của các cổ phiếu hiện tại, vì tăng cung sẽ làm loãng giá trị các cổ phiếu hiện có.

Ví dụ, giả sử một công ty tuyên bố phát hành quyền, trong đó các cổ đông hiện hữu có quyền nhận thêm một cổ phiếu cho mỗi hai cổ phiếu sở hữu. Giả sử cổ phiếu đang giao dịch ở mức $50 và các cổ đông hiện tại có thể mua thêm cổ phiếu với giá đăng kí là $45. Vào trước ngày tuyên bố, giá đóng cửa điều chỉnh sẽ được tính dựa trên hệ số điều chỉnh và giá đóng cửa.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại bán ròng thêm hàng trăm tỷ CTG, TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cp trả cổ tức
Khối ngoại bán ròng 208 tỷ đồng cổ phiếu CTG tuần qua, qua đó, nâng lượng bán ròng cổ phiếu này trong một tháng trở lại lên 860 tỷ đồng. TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.198 tỷ đồng từ việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức.