Kiến thức Kinh tế

Phương pháp số dư điều chỉnh (Adjusted Balance Method) là gì? Đặc điểm và ưu điểm

15:37 | 15/07/2020

Chia sẻ

Phương thức số dư điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Balance Method) là một phương pháp kế toán, mà các khoản phí tài chính được tính dựa trên số tiền còn nợ vào cuối chu kì thanh toán hiện tại trên thẻ tín dụng.
Phương pháp số dư điều chỉnh (Adjusted Balance Method) là gì? Đặc điểm và ưu điểm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Speedie Consulting)

Phương thức số dư điều chỉnh

Khái niệm

Phương thức số dư điều chỉnh trong tiếng Anh là Adjusted Balance Method.

Phương thức số dư điều chỉnh là một phương pháp kế toán, mà các khoản phí tài chính được tính dựa trên số tiền còn nợ vào cuối chu kì thanh toán hiện tại trên thẻ tín dụng.

Phương pháp số dư điều chỉnh hoạt động như thế nào?

Phương pháp số dư điều chỉnh được sử dụng để tính lãi tiền nợ cho hầu hết các tài khoản tiết kiệm cũng như tiền lãi của một số tổ chức phát hành thẻ tín dụng.

Sử dụng phương pháp số dư điều chỉnh, tiền lãi kiếm được trong tài khoản tiết kiệm sẽ được tính vào cuối tháng sau khi tất cả các giao dịch, gồm vay và cho vay, được thông báo đến tài khoản.

Tài khoản thẻ tín dụng sẽ tính toán chi phí tài chính nhờ sử dụng phương pháp số dư điều chỉnh kết hợp với thời gian ân hạn.

Phương pháp số dư điều chỉnh giúp người dùng giảm phí trên tài khoản tiết kiệm và thẻ tín dụng.

Sử dụng phương pháp số dư điều chỉnh

Dưới đây là một ví dụ về cách thức hoạt động của phương pháp số dư điều chỉnh:

Giả sử một người có số dư thẻ tín dụng $10.000 vào cuối chu kì thanh toán. Trong kì thanh toán tiếp theo, anh ta đã thanh toán cho số dư $1.200 và cũng nhận lại tiền hoàn trả cho một giao dịch là $200.

Giả sử anh ta không thực hiện bất kì giao dịch nào khác trong khoảng thời gian đó, số dư điều chỉnh của tài khoản cho các mục đích tính toán chi phí tài chính sẽ là $10.000 - $1.200 - $200 = $8,600, thay vì dựa trên $10.000 lúc đầu kì.

Ưu điểm của Phương pháp số dư điều chỉnh

Người tiêu dùng có thể có chi phí lãi vay thấp hơn đáng kể với phương pháp số dư điều chỉnh. Phí tài chính chỉ được tính trên số dư cuối kì, dẫn đến chi phí lãi suất thấp hơn so với các phương pháp tính phí tài chính khác, chẳng hạn như phương pháp số dư trung bình hàng ngày (Average daily balance) hay phương pháp số dư kì trước (Previous balance method).

Thông thường, các tổ chức phát hành thẻ tín dụng phải tiết lộ cho người tiêu dùng phương pháp tính phí tài chính cũng như lãi suất, lệ phí định kì hàng năm và các điều khoản khác. Ngoài thẻ tín dụng và tài khoản tiết kiệm, phương pháp số dư điều chỉnh cũng được sử dụng để tính phí cho các loại nợ xoay vòng khác.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng