|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức tài chính ngân hàng

Phương pháp số dư điều chỉnh (Adjusted Balance Method) là gì? Đặc điểm và ưu điểm

Phương pháp số dư điều chỉnh (Adjusted Balance Method) là gì? Đặc điểm và ưu điểm

Phương thức số dư điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Balance Method) là một phương pháp kế toán, mà các khoản phí tài chính được tính dựa trên số tiền còn nợ vào cuối chu kì thanh toán hiện tại trên thẻ tín dụng.
Kiến thức Kinh tế -15:37 | 15/07/2020
Tỉ lệ vốn sau khi điều chỉnh rủi ro (Risk-Adjusted Capital Ratio) là gì? Đặc điểm

Tỉ lệ vốn sau khi điều chỉnh rủi ro (Risk-Adjusted Capital Ratio) là gì? Đặc điểm

Tỉ lệ vốn sau khi điều chỉnh rủi ro (tiếng Anh: Risk-Adjusted Capital Ratio) được sử dụng để đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động của một tổ chức tài chính trong trường hợp suy thoái kinh tế.
Kiến thức Kinh tế -17:35 | 07/07/2020
Thời hạn cố định (Fixed Term) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Thời hạn cố định (Fixed Term) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Thời hạn cố định (tiếng Anh: Fixed Term) là thời gian đầu tư cố định của một công cụ đầu tư, thường là công cụ nợ.
Kiến thức Kinh tế -09:52 | 03/07/2020
Tài khoản bị đóng (Closed Account) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Tài khoản bị đóng (Closed Account) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Tài khoản bị đóng (tiếng Anh: Closed Account) là bất kì tài khoản nào đã bị vô hiệu hóa hoặc bị chấm dứt bởi khách hàng, người giám sát hay đối tác.
Kiến thức Kinh tế -09:32 | 24/06/2020
Số PAN (Primary Account Number - PAN) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Số PAN (Primary Account Number - PAN) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Số PAN (tiếng Anh: Primary Account Number) là số có 14, 15, 16 hoặc thậm chí lên đến 19 chữ số để nhận dạng một tài khoản chính như thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng.
Kiến thức Kinh tế -16:41 | 23/06/2020
Số dư tài khoản (Account Balance) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Số dư tài khoản (Account Balance) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Số dư tài khoản (tiếng Anh: Account Balance) là số tiền có trong tài khoản tài chính, chẳng hạn như tài khoản tiết kiệm hay tài khoản vãng lai, tại bất kì thời điểm nào.
Kiến thức Kinh tế -16:36 | 23/06/2020
Hằng số chi phí (Expense Constant) là gì? Đặc điểm và qui tắc

Hằng số chi phí (Expense Constant) là gì? Đặc điểm và qui tắc

Hằng số chi phí (tiếng Anh: Expense Constant) là một khoản cố định được thêm vào chính sách bảo hiểm để trang trải chi phí quản lí chính sách.
Kiến thức Kinh tế -15:55 | 23/06/2020
Tài khoản đóng băng (Frozen Account) là gì? Đặc điểm và cách mở

Tài khoản đóng băng (Frozen Account) là gì? Đặc điểm và cách mở

Tài khoản đóng băng (tiếng Anh: Frozen Account) là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản đầu tư không có giao dịch nào được thực hiện.
Kiến thức Kinh tế -15:08 | 23/06/2020
Tài khoản phụ (Sub Account) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Tài khoản phụ (Sub Account) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Tài khoản phụ (tiếng Anh: Sub Account) là một tài khoản được tách riêng nhưng vẫn nằm trong một tài khoản chính.
Kiến thức Kinh tế -14:13 | 23/06/2020
Tổng chi phí hoạt động hàng năm của quĩ (Total Annual Fund Operating Expenses) là gì? Đặc điểm

Tổng chi phí hoạt động hàng năm của quĩ (Total Annual Fund Operating Expenses) là gì? Đặc điểm

Tổng chi phí hoạt động hàng năm của quĩ (tiếng Anh: Total Annual Fund Operating Expenses) là tổng chi phí của quĩ, chẳng hạn như phí quản lí, phí giao dịch và phí 12b-1, được báo cáo theo tỉ lệ phần trăm tổng tài sản của quĩ.
Kiến thức Kinh tế -12:05 | 17/06/2020
Phí bán (Load) trong đầu tư quĩ tương hỗ là gì? Cách thức hoạt động và phân loại

Phí bán (Load) trong đầu tư quĩ tương hỗ là gì? Cách thức hoạt động và phân loại

Phí bán (tiếng Anh: Load) là một khoản phí bán hàng hoặc phí hoa hồng được tính cho nhà đầu tư khi mua hoặc mua lại cổ phần trong một quĩ tương hỗ.
Kiến thức Kinh tế -09:24 | 17/06/2020
Giới hạn mức phí (Expense Limit) là gì? Đặc điểm

Giới hạn mức phí (Expense Limit) là gì? Đặc điểm

Giới hạn mức phí (tiếng Anh: Expense Limit) là mức giới hạn được thiết lập vào chi phí hoạt động khi tham gia quĩ tương hỗ.
Kiến thức Kinh tế -16:10 | 15/06/2020
Tỉ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản (Liquidity Coverage Ratio - LCR) là gì? Đặc điểm và hạn chế

Tỉ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản (Liquidity Coverage Ratio - LCR) là gì? Đặc điểm và hạn chế

Tỉ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản (tiếng Anh: Liquidity Coverage Ratio - LCR) là tỉ lệ nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao bởi các tổ chức tài chính, để đảm bảo khả năng liên tục đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn của họ.
Kiến thức Kinh tế -12:18 | 12/06/2020
Tổ chức tiết kiệm (Thrift Associations) là gì? Ngân hàng thương mại và Tổ chức tiết kiệm

Tổ chức tiết kiệm (Thrift Associations) là gì? Ngân hàng thương mại và Tổ chức tiết kiệm

Tổ chức tiết kiệm (tiếng Anh: Thrift Associations) cùng với các ngân hàng thương mại và liên minh tín dụng có đủ tiêu chuẩn để được coi là các tổ chức nhận tiền gửi.
Kiến thức Kinh tế -09:46 | 12/06/2020
Hợp đồng cam kết trung thực tuyệt đối (Uberrimae Fidei Contract) là gì? Lịch sử và vai trò

Hợp đồng cam kết trung thực tuyệt đối (Uberrimae Fidei Contract) là gì? Lịch sử và vai trò

Hợp đồng cam kết trung thực tuyệt đối (tiếng Anh: Uberrimae Fidei Contract) là một thỏa thuận pháp lí phổ biến trong ngành bảo hiểm, đòi hỏi tiêu chuẩn cao nhất của sự trung thực khi tiết lộ tất cả các sự kiện quan trọng mà có thể ảnh hưởng đến quyết định của bên còn lại.
Kiến thức Kinh tế -10:49 | 02/06/2020

kiến thức tài chính ngân hàng

Thị trường chứng khoán hôm nay (22/3): Nhóm ngân hàng khởi sắc, VN-Index xanh gần 3 điểm
Thị trường chứng khoán hôm nay (22/3): Tiếp nối xu hướng hồi phục của phiên trước đó, VN-Index xanh hơn 4 điểm khi mở cửa phiên sáng nay.