|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Điểm Piotroski (Piotroski Score) là gì? Các tiêu chí của điểm Piotroski

17:06 | 07/07/2020
Chia sẻ
Điểm Piotroski (tiếng Anh: Piotroski Score) là điểm số có thang từ 0 đến 9, phản ánh 9 tiêu chí được sử dụng để xác định sức mạnh tình hình tài chính của một công ty.
Điểm Piotroski (Piotroski Score) là gì? Các tiêu chí của điểm Piotroski - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TRV Stock Analyzer

Điểm Piotroski

Khái niệm

Điểm Piotroski trong tiếng Anh là Piotroski Score.

Điểm Piotroski là điểm số có thang từ 0 đến 9, phản ánh 9 tiêu chí được sử dụng để xác định sức mạnh tình hình tài chính của một công ty. 

Điểm Piotroski được sử dụng để xác định các cổ phiếu có giá trị tốt nhất, với 9 là tốt nhất và 0 là kém nhất. Điểm Piotroski được đặt theo tên của Giáo sư Kế toán Chicago Joseph Piotroski, người mà đã nghĩ ra thang đo này, theo các khía cạnh cụ thể của những bản báo cáo tài chính của công ty. 

Các khía cạnh được tập trung vào kết quả kế toán của công ty trong các khoảng thời gian gần đây. Đối với mỗi tiêu chí được đáp ứng sẽ tương ứng với một điểm. Các điểm số sau đó được thêm vào để xác định ra các cổ phiếu có giá trị tốt nhất.

Các tiêu chí của điểm Piotroski

Điểm Piotroski được chia thành lợi nhuận; đòn bẩy, thanh khoản và nguồn vốn; và loại hiệu quả hoạt động như sau:

Tiêu chí về lợi nhuận

- Thu nhập ròng dương (1 điểm)

- Lợi nhuận trên tài sản dương trong năm hiện tại (1 điểm)

- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương trong năm hiện tại (1 điểm)

- Dòng tiền từ hoạt động lớn hơn Thu nhập ròng (chất lượng của các khoản lợi nhuận) (1 điểm)

Tiêu chí về đòn bẩy, thanh khoản và nguồn vốn

- Tỉ lệ nợ dài hạn thấp hơn trong giai đoạn hiện tại, so với cùng kì năm trước (tỉ lệ đòn bẩy giảm) (1 điểm)

- Tỉ lệ thanh toán ngắn hạn năm nay cao hơn so với năm trước (thanh khoản lớn hơn) (1 điểm)

- Không có cổ phiếu mới được phát hành trong năm qua (không pha loãng) (1 điểm).

Tiêu chí hoạt động hiệu quả

- Biên lợi nhuận gộp cao hơn so với năm trước (1 điểm)

- Hệ số vòng quay tổng tài sản cao hơn so với năm trước (1 điểm)

Nếu một công ty có điểm 8 hoặc 9, công ty đó được coi là có giá trị tốt. Nếu điểm từ 0 đến 2 điểm, cổ phiếu sẽ bị coi là yếu. 

Tất nhiên, với bất kì kênh đầu tư nào, nhìn vào kết quả trong quá khứ không có nghĩa là nó sẽ hoạt động theo cách tương tự trong tương lai.

Ví dụ về cách chấm điểm Piotroski

Một ví dụ thực sự về phương pháp ghi điểm Piotroski của Foot Locker (FL) trong năm 2016:

Khả năng sinh lời

- Thu nhập ròng năm 2016 ($664.000.000) (Điểm: 1 điểm)

- ROA 2016 (17%) (Điểm: 1 điểm)

- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ròng năm 2016 ($816.000.000) (Điểm: 1 điểm)

- Dòng tiền từ các hoạt động năm 2016 ($816.000.000) > Thu nhập ròng ($664.000.000) (Điểm: 1 điểm)

Đòn bẩy      

- Nợ dài hạn năm 2016 ($127.000.000) so với nợ dài hạn năm 2015 ($129.000.000) (Điểm: 1 điểm)

- Tỉ lệ thanh toán ngắn hạn năm 2016 (4,30) so với năm 2015 (3,72) (Điểm: 1 điểm)

- Không có cổ phiếu mới nào phát hành trong năm 2016 (Điểm: 1 điểm)

Sự hiệu quả

- Biên lợi nhuận gộp năm 2016 (33,94%) so với Biên lợi nhuận gộp năm 2015 (33,08%) (Điểm: 1 điểm)

- Hệ số vòng quay tổng tài sản năm 2016 (2.04) so với năm 2015 (2.02) (Điểm: 1 điểm)

Tổng số điểm Piotroski của Foot Locker năm 2016 là 9 điểm.

(Theo Investopedia)

Lê Huy

Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.