|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Điểm đến du lịch liên kết (Linked travel destinations) là gì?

16:37 | 03/07/2020
Chia sẻ
Điểm đến du lịch liên kết (tiếng Anh: Linked travel destinations) là điểm đến du lịch được liên kết bởi các điểm đến lân cận hoặc các điểm đến xa hơn trên cơ sở các nguồn lực tương đồng hay bổ trợ cho nhau.
Điểm đến du lịch liên kết (Linked travel destinations) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Anthaitravel)

Điểm đến du lịch liên kết

Khái niệm

Điểm đến du lịch liên kết trong tiếng Anh gọi là: Linked travel destinations.

Điểm đến du lịch liên kết được hiểu là: 

Điểm đến du lịch được liên kết bởi các điểm đến lân cận hoặc các điểm đến xa hơn trên cơ sở các nguồn lực tương đồng hay bổ trợ cho nhau nhằm thỏa mãn, đem lại sự trải nghiệm tốt hơn cho du khách. 

Đồng thời, làm gia tăng tính hấp dẫn và mang lại lợi ích kinh tế cho các nhà cung cấp sản phẩm du lịch cũng như các bên liên quan khác của các điểm đến du lịch liên kết.

Wang và Fesenmaier (2007) cho rằng, Điểm đến du lịch liên kết là quá trình mà việc ra quyết định được chia sẻ hoặc thực hiện chung giữa các bên liên quan hoặc có quyền lợi trong hoạt động marketing du lịch điểm đến. 

Bổ sung quan điểm trên, Naipaul và cộng sự (2009) nhận thấy, sự liên kết ở cấp độ vùng của các điểm đến du lịch liên kết là một giải pháp hấp dẫn đối với những điểm đến nhỏ lân cận bị hạn chế bởi các nguồn lực và các sản phẩm du lịch. 

Đặc biệt, quan niệm về điểm đến du lịch được nhận diện rõ ràng hơn bởi Fyall và cộng sự (2012), khi các học giả nhận định liên kết giữa các điểm đến du lịch có thể thực hiện ở các điểm đến lân cận hoặc các điểm đến xa hơn nhưng có sự kết nối tương đồng.

Đặc biệt, Điểm đến du lịch liên kết được giải thích trên quan điểm của những người làm du lịch. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho rằng, để đạt được hiệu quả tốt nhất trong hợp tác, liên kết cần phải xem xét đủ cả các góc độ của du khách, người làm du lịch và các bên liên quan. 

Đặc biệt, cần xem xét cả các yếu tố từ phía cầu du lịch, yếu tố từ phía cung du lịch của các điểm đến du lịch liên kết.

Phân biệt du lịch liên kết điểm đến và điểm đến du lịch liên kết

Một số đặc điểm khác biệt cơ bản giữa Du lịch liên kết điểm đến và Điểm đến du lịch liên kết như sau:

Du lịch liên kết điểm đến

Điểm đến du lịch liên kết

Đặc điểm

Đặc điểm

Du lịch liên kết: Chuyến hành trình không phải chỉ đơn thuần là "điểm khởi hành - điểm đến" mà là việc lựa chọn một nhóm các điểm đến lân cận hoặc các điểm đến xa hơn trong hành trình (có sự tương đồng hoặc không về các nguồn lực) của khách du lịch.

Điểm đến du lịch liên kết: Được liên kết bởi các điểm đến lân cận hoặc hoặc các điểm đến xa hơn trên cơ sở các nguồn lực tương đồng hay bổ trợ cho nhau.

Du lịch liên kết được thực hiện phụ thuộc vào chính nhu cầu, sở thích của khách du lịch trong chuyến hành trình.

Việc ra quyết định được chia sẻ hay thực hiện chung giữa các bên liên quan hoặc có quyền lợi trong điểm đến du lịch liên kết.

Khách du lịch tự thỏa mãn với những trải nghiệm.

Điểm đến du lịch liên kết đem lại sự trải nghiệm tốt hơn cho du khách, đồng thời làm gia tăng tính hấp dẫn và mang lại lợi ích kinh tế cho các nhà cung cấp sản phẩm du lịch cũng như các bên liên quan khác của các điểm đến du lịch liên kết.

Khách du lịch khó có thể tối đa hóa về mặt chi phí và thời gian

Khách du lịch có thể tối đa hóa về mặt chi phí và thời gian

(Tài liệu tham khảo: Sự khác biệt cơ bản giữa du lịch liên kết điểm đến và điểm đến du lịch liên kết, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Tạp chí Công thương, 2020)

Tuyết Nhi

Vùng giá hiện tại của VN-Index đã đủ hấp hẫn?

Vùng giá hiện tại của VN-Index đã đủ hấp hẫn?
Theo chuyên gia Trần Đức Anh, Giám đốc Nghiên cứu vĩ mô và Chiến lược đầu tư của Chứng khoán KB Việt Nam, rủi ro trong đầu tư chứng khoán lúc nào cũng có, tuy nhiên nếu cân nhắc giữa cơ hội và rủi ro, thì rõ ràng là chúng ta đang đứng trước một cơ hội lớn để có thể tích lũy được những cổ phiếu thực sự tốt ở nền giá hấp dẫn.