|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Hệ số P/E 10 (P/E 10 Ratio) là gì? Cách tính Hệ số P/E 10

Hệ số P/E 10 (P/E 10 Ratio) là gì? Cách tính Hệ số P/E 10

Hệ số P/E 10 (tiếng Anh: P/E 10 Ratio) là một thước đo trong việc định giá sử dụng P/E trong khoảng thời gian 10 năm, thường được áp dụng cho các chỉ số cổ phiếu.
Kiến thức Kinh tế -15:38 | 02/07/2020
Trạng thái Procyclic trong chu kì kinh tế là gì?

Trạng thái Procyclic trong chu kì kinh tế là gì?

Procyclic (hay procyclical) mô tả sự chuyển động của chỉ số kinh tế, giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ theo hướng song song với điều kiện của một chu kì nhất định của nền kinh tế.
Kiến thức Kinh tế -15:26 | 02/07/2020
Tiềm năng thu nhập (Earning Potential) là gì? Đặc điểm và phân tích

Tiềm năng thu nhập (Earning Potential) là gì? Đặc điểm và phân tích

Tiềm năng thu nhập (tiếng Anh: Earning Potential) đề cập đến thu nhập tiềm năng thu được từ thanh toán cổ tức và từ việc cổ đông tăng vốn có được lợi nhuận nhờ nắm giữ cổ phiếu.
Kiến thức Kinh tế -12:11 | 02/07/2020
Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) là gì?

Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) là gì?

Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) là một tổ chức liên chính phủ tập trung vào việc đảm bảo các thành viên của mình thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ cho vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Kiến thức Kinh tế -11:47 | 02/07/2020
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (Financial Action Task Force - FATF) là gì?

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (Financial Action Task Force - FATF) là gì?

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (tiếng Anh: Financial Action Task Force, viết tắt: FATF) là lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Kiến thức Kinh tế -11:24 | 02/07/2020
Đạo luật Yêu nước (USA Patriot Act) là gì? Tác động của Đạo luật Yêu nước đến tài chính Mỹ

Đạo luật Yêu nước (USA Patriot Act) là gì? Tác động của Đạo luật Yêu nước đến tài chính Mỹ

Đạo luật Yêu nước (tiếng Anh: USA Patriot Act) đã cho các cơ quan thực thi pháp luật có quyền điều tra, truy tố và đưa những kẻ khủng bố ra công lí sau ngày mà các cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ diễn ra 11/9/2001.
Kiến thức Kinh tế -11:05 | 02/07/2020
Lãi suất qua đêm có bảo đảm (Secured Overnight Financing Rate - SOFR) là gì? Sự thay thế LIBOR

Lãi suất qua đêm có bảo đảm (Secured Overnight Financing Rate - SOFR) là gì? Sự thay thế LIBOR

Lãi suất qua đêm có bảo đảm (tiếng Anh: (Secured Overnight Financing Rate, viết tắt: SOFR) là lãi suất chuẩn cho các công cụ phái sinh và các khoản vay bằng USD được kì vọng sẽ thay thế lãi suất LIBOR.
Kiến thức Kinh tế -09:41 | 02/07/2020
Drawdown trong đầu tư là gì? Đặc điểm

Drawdown trong đầu tư là gì? Đặc điểm

Drawdown là một sự suy giảm từ đỉnh đến đáy trong một giai đoạn cụ thể đối với một khoản đầu tư, tài khoản giao dịch hoặc quĩ.
Kiến thức Kinh tế -09:39 | 02/07/2020
Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát (Inflation-Adjusted Return) là gì? Công thức tính và ví dụ

Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát (Inflation-Adjusted Return) là gì? Công thức tính và ví dụ

Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát (tiếng Anh: Inflation-Adjusted Return) là thước đo tỉ suất lợi nhuận có tính đến tỉ lệ lạm phát theo thời gian.
Kiến thức Kinh tế -09:34 | 02/07/2020
Chỉ số niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index - BCI) là gì?

Chỉ số niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index - BCI) là gì?

Chỉ số niềm tin kinh doanh (tiếng Anh: Business Confidence Index, viết tắt: BCI) là một chỉ số hàng đầu trong việc đo lường sức khỏe tổng thể của nền kinh tế.
Kiến thức Kinh tế -09:20 | 02/07/2020
Chủ đề nóng
Thỏa thuận chia sẻ quản trị (Shared management arrangement) là gì?

Thỏa thuận chia sẻ quản trị (Shared management arrangement) là gì?

Thỏa thuận chia sẻ quản trị (tiếng Anh: Shared management arrangement) là phương pháp tiêu chuẩn thường được sử dụng để quản trị một liên minh chiến lược.
Kiến thức Kinh tế -15:52 | 01/07/2020
Phương pháp tỉ lệ hoàn thành (Percentage of Completion Method) là gì? Ví dụ

Phương pháp tỉ lệ hoàn thành (Percentage of Completion Method) là gì? Ví dụ

Phương pháp tỉ lệ hoàn thành (tiếng Anh: Percentage of Completion Method) là một phương pháp kế toán, trong đó doanh thu và chi phí của các hợp đồng dài hạn được ghi nhận là tỉ lệ phần trăm của công việc đã hoàn thành trong kì.
Kiến thức Kinh tế -15:13 | 01/07/2020
Bản báo cáo tài chính cá nhân (Personal Financial Statement) là gì? Ý nghĩa

Bản báo cáo tài chính cá nhân (Personal Financial Statement) là gì? Ý nghĩa

Bản báo cáo tài chính cá nhân (tiếng Anh: Personal Financial Statement) là một tài liệu hoặc bảng tính phản ánh tình hình tài chính của một cá nhân tại một thời điểm nhất định.
Kiến thức Kinh tế -15:11 | 01/07/2020
Chu kì đáo hạn trong quyền chọn (Option Cycle) là gì? Cách hoạt động và ví dụ

Chu kì đáo hạn trong quyền chọn (Option Cycle) là gì? Cách hoạt động và ví dụ

Chu kì đáo hạn trong quyền chọn (tiếng Anh: Option Cycle) đề cập đến ngày hết hạn áp dụng cho các lớp quyền chọn khác nhau.
Kiến thức Kinh tế -15:06 | 01/07/2020
Chuyển giao cùng hãng (Intra-corporate transfer) là gì?

Chuyển giao cùng hãng (Intra-corporate transfer) là gì?

Chuyển giao cùng hãng (tiếng Anh: Intra-corporate transfer) là một dạng của hoạt động xuất khẩu.
Kiến thức Kinh tế -15:05 | 01/07/2020
Tốc độ hoàn thành mục tiêu (Run Rate) là gì? Những rủi ro khi sử dụng

Tốc độ hoàn thành mục tiêu (Run Rate) là gì? Những rủi ro khi sử dụng

Tốc độ hoàn thành mục tiêu (tiếng Anh: Run Rate) đề cập đến hiệu suất tài chính của một công ty được tính toán dựa trên việc sử dụng thông tin tài chính hiện tại để dự đoán về hiệu suất trong tương lai.
Kiến thức Kinh tế -15:04 | 01/07/2020
Giá trị sổ sách có điều chỉnh (Adjusted Book Value) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Giá trị sổ sách có điều chỉnh (Adjusted Book Value) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Giá trị sổ sách có điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Book Value) là thước đo định giá của một công ty sau các khoản nợ phải trả, bao gồm cả nợ phải trả ngoài bảng cân đối và tài sản được điều chỉnh để phản ánh giá trị thị trường hợp lí.
Kiến thức Kinh tế -14:54 | 01/07/2020
Tổ chức Webb-Pomerene là tổ chức gì?

Tổ chức Webb-Pomerene là tổ chức gì?

Tổ chức Webb-Pomerene là một dạng trung gian xuất khẩu.
Kiến thức Kinh tế -14:35 | 01/07/2020
Tài trợ ngoài bảng cân đối (Off-Balance Sheet Financing) là gì? Ví dụ và ảnh hưởng

Tài trợ ngoài bảng cân đối (Off-Balance Sheet Financing) là gì? Ví dụ và ảnh hưởng

Tài trợ ngoài bảng cân đối (tiếng Anh: Off-Balance Sheet Financing) là một thông lệ kế toán ghi lại tài sản và nợ phải trả, mà không hiển thị trên bảng cân đối kế toán.
Kiến thức Kinh tế -14:34 | 01/07/2020
Bán giá tăng (Selling Into Strength) trong chứng khoán là gì? Đặc điểm

Bán giá tăng (Selling Into Strength) trong chứng khoán là gì? Đặc điểm

Bán giá tăng (tiếng Anh: Selling Into Strength) là việc bán một vị thế mua hoặc nhập một vị thế bán khi giá của tài sản đang tăng cao hơn, chiến lược chủ động này được thiết kế để tránh sự đảo chiều sắp tới của giá.
Kiến thức Kinh tế -14:27 | 01/07/2020
Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại bán ròng thêm hàng trăm tỷ CTG, TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cp trả cổ tức
Khối ngoại bán ròng 208 tỷ đồng cổ phiếu CTG tuần qua, qua đó, nâng lượng bán ròng cổ phiếu này trong một tháng trở lại lên 860 tỷ đồng. TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.198 tỷ đồng từ việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức.