|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chu kì đáo hạn trong quyền chọn (Option Cycle) là gì? Cách hoạt động và ví dụ

15:06 | 01/07/2020
Chia sẻ
Chu kì đáo hạn trong quyền chọn (tiếng Anh: Option Cycle) đề cập đến ngày hết hạn áp dụng cho các lớp quyền chọn khác nhau.
Chu kì đáo hạn trong quyền chọn (Option Cycle) là gì? Cách hoạt động và ví dụ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Kiplinger)

Chu kì đáo hạn trong quyền chọn

Khái niệm

Chu kì đáo hạn trong quyền chọn trong tiếng Anh là Option Cycle.

Chu kì đáo hạn trong quyền chọn đề cập đến ngày hết hạn áp dụng cho các lớp quyền chọn khác nhau.

Một quyền chọn mới niêm yết sẽ được chỉ định một chu kì ngẫu nhiên để phân phối các quyền chọn trên các khung thời gian khác nhau.

Cách hoạt động của Chu kì đáo hạn trong quyền chọn

Chu kì đáo hạn trong quyền chọn đề cập đến chu kì theo tháng cho lớp quyền chọn niêm yết.

Chu kì đáo hạn trong quyền chọn được tích hợp trên tất cả các quyền chọn và hợp đồng tương lai.

Chu kì đáo hạn được qui định bởi các cơ quan quản lí. Một nhà đầu tư thường sẽ xem các quyền chọn có sẵn theo từng lớp quyền chọn (Option class).

Một lớp quyền chọn gồm một nhóm quyền chọn mua và quyền chọn bán có sẵn trên chứng khoán. Các lớp quyền chọn được phân tách thành quyền chọn mua và quyền chọn bán. Chúng cũng được phân loại theo giá thực hiện (Strike price) và được niêm yết tuần tự theo thời gian đáo hạn.

Ví dụ về Chu kì đáo hạn trong quyền chọn

Chu kì đáo hạn trong quyền chọn được phân vào một trong ba chu kì theo danh sách niêm yết. Mỗi chu kì gồm 4 tháng.

Các chu kì đáo hạn là:

(1): Tháng 1, 4, 7 và 10

(2): Tháng 2, 5, 8 và 11

(3): Tháng 3, 6, 9 và 12

Các chu kì này được gọi là chu kì tháng 1, 2 và 3. Các ngày đáo hạn hiện có hiệu lực là tháng hiện tại, tháng tiếp theo tháng tiếp theo trong chu kì tháng 1, 2 hoặc 3 mà chứng khoán được phân vào.

Ví dụ, một cổ phiếu đang ở ngày 2 tháng 4. Cổ phiếu này sẽ có quyền chọn giao dịch cho tháng hiện tại, tháng tiếp theo và tháng tiếp theo trong chu kì. Nghĩa là, cổ phiếu sẽ có quyền chọn đáo hạn:

- Nếu với Chu kì 1: cổ phiếu sẽ có quyền chọn đáo hạn vào tháng 4 (tháng hiện tại), tháng 5 (tháng tiếp theo) và tháng 7 (tháng tiếp theo trong chu kì).

- Nếu với Chu kì 2: cổ phiếu sẽ có quyền chọn đáo hạn vào tháng 4 (tháng hiện tại), tháng 5 (tháng tiếp theo), và tháng 8 (tháng tiếp theo trong chu kì).

- Nếu với Chu kì 3:  cổ phiếu sẽ có quyền chọn đáo hạn vào tháng 4 (tháng hiện tại), tháng 5 (tháng tiếp theo), tháng 9 (tháng tiếp theo trong chu kì).

Cần lưu ý rằng ngày nay chu kì đáo hạn ít quan trọng hơn đối với các cổ phiếu được giao dịch nhiều và các quĩ giao dịch theo dõi chỉ số vì các quyền chọn được công bố hàng tuần.

Vì các quyền chọn hàng tuần có sẵn để giao dịch, nên một nhà đầu tư muốn gia hạn ngày đáo hạn có thể chuyển quyền chọn hàng quí sang bất kì tuần nào trong năm.

(Theo Investopedia, Financhill)

Minh Hằng

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại bán ròng thêm hàng trăm tỷ CTG, TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cp trả cổ tức
Khối ngoại bán ròng 208 tỷ đồng cổ phiếu CTG tuần qua, qua đó, nâng lượng bán ròng cổ phiếu này trong một tháng trở lại lên 860 tỷ đồng. TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.198 tỷ đồng từ việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức.