Kiến thức Kinh tế

Quyền chọn bán trung bình (Average Price Put) là gì? Hiểu về Quyền chọn bán trung bình

17:27 | 26/02/2020

Chia sẻ

Quyền chọn bán trung bình (tiếng Anh: Average Price Put) là một loại quyền chọn trong đó mức chi trả bằng chênh lệch giữa giá thực hiện và giá trung bình của tài sản cơ sở.
Quyền chọn bán trung bình (Average Price Put) là gì? Hiểu về Quyền chọn bán trung bình - Ảnh 1.

Hình minh họa

Quyền chọn bán trung bình (Average Price Put)

Khái niệm

Quyền chọn bán trung bình trong tiếng Anh là Average Price Put.

Quyền chọn bán trung bình là một loại quyền chọn trong đó mức chi trả bằng chênh lệch giữa giá thực hiện và giá trung bình của tài sản cơ sở. Nếu giá trung bình của tài sản cơ sở mà lớn hơn giá thực hiện của quyền chọn bán trung bình trong một khoảng thời gian xác định thì mức chi trả cho người mua quyền chọn là bằng không.

Ngược lại, nếu giá trung bình của tài sản cơ sở thấp hơn giá thực hiện của quyền chọn bán, thì mức chi trả cho người mua quyền chọn là dương và bằng với khoản chênh lệch giữa giá thực hiện và giá trung bình.

Hiểu về Quyền chọn bán trung bình

Quyền chọn bán trung bình là một ví dụ về một quyền chọn bán mang lại cho chủ sở hữu tài sản quyền bán tài sản cơ bản với giá đã thỏa thuận trước một ngày nhất định. Các quyền chọn bán được gọi như vậy bởi vì người sở hữu nó có quyền bán tài sản.

Quyền chọn bán trung bình được coi là một quyền chọn lai, vì mức chi trả phụ thuộc vào giá trung bình của tài sản cơ sở trong một khoảng thời gian. Giống như tất cả các quyền chọn, quyền chọn bán trung bình có thể được sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ, điều này còn phụ thuộc vào việc rủi ro có ảnh hưởng tới tài sản cơ bản hay không. Người mua quyền chọn bán trung bình thường mong muốn các tài sản và chứng khoán cơ bản có giá thấp hơn.

Ví dụ về quyền chọn bán trung bình

Một nhà sản xuất dầu khí tin rằng giá dầu thô sẽ giảm nên mong muốn ngăn chặn rủi ro của nó. Giả sử rằng nhà sản xuất này muốn phòng vệ 100.000 thùng dầu thô trong một tháng. Ngoài ra ta giả định rằng dầu thô đang giao dịch ở mức 90 đô la/thùng và quyền chọn bán trung bình có thể mua với giá 2 đô la, với giá thực hiện là 90 đô la, đáo hạn trong một tháng.

Sau một tháng, khi quyền chọn tới hạn, nếu giá dầu thô trung bình là 85 đô la, lợi nhuận của nhà sản xuất dầu sẽ là 300.000 đô la (tính bằng cách lấy chênh lệch giữa giá dầu thô thực hiện và giá dầu thô trung bình là 5 đô la, trừ đi phí quyền chọn phải trả là 2 đô la sau đó nhân với số lượng dầu thô là 100.000 thùng). 

Ngược lại, nếu giá dầu thô trung bình trong khoảng thời gian một tháng là 93 đô la, quyền chọn sẽ đáo hạn và không thực hiện được. Trong trường hợp này, khoản thất thoát mà nhà sản xuất phải chịu đối với giao dịch này sẽ bằng chi phí mà họ bỏ ra để mua phí quyền chọn là 200.000 đô la (lấy phí quyền chọn 2 đô la nhân với số lượng thùng dầu cần phòng vệ là 100 thùng).

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy