|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Vị thế bán ròng (Net Short) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Vị thế bán ròng (Net Short) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Vị thế bán ròng (tiếng Anh: Net Short) đề cập đến vị thế bán nhiều hơn vị thế mua mà một nhà đầu tư có trong danh mục đầu tư của họ.
Kiến thức Kinh tế -10:53 | 03/06/2020
Tài khoản ghi nhớ đặc biệt (Special Memorandum Account – SMA) là gì? Đặc điểm

Tài khoản ghi nhớ đặc biệt (Special Memorandum Account – SMA) là gì? Đặc điểm

Tài khoản ghi nhớ đặc biệt (tiếng Anh: Special Memorandum Account – SMA) là một tài khoản đầu tư chuyên dụng, nơi giữ các khoản tiền kí quĩ vượt quá được tạo ra từ tài khoản kí quĩ của khách hàng, từ đó làm tăng sức mua cho khách hàng.
Kiến thức Kinh tế -10:29 | 03/06/2020
Tuổi nợ bình quân gia quyền (Weighted Average Loan Age - WALA) là gì? Đặc điểm

Tuổi nợ bình quân gia quyền (Weighted Average Loan Age - WALA) là gì? Đặc điểm

Tuổi nợ bình quân gia quyền (tiếng Anh: Weighted Average Loan Age - WALA) là đại lượng đo tuổi đời trung bình của các khoản vay trong một nhóm các chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (MBS).
Kiến thức Kinh tế -10:18 | 03/06/2020
Thời gian đáo hạn bình quân gia quyền (Weighted Average Maturity - WAM) là gì? Đặc điểm

Thời gian đáo hạn bình quân gia quyền (Weighted Average Maturity - WAM) là gì? Đặc điểm

Thời gian đáo hạn bình quân gia quyền (tiếng Anh: Weighted Average Maturity - WAM) là khoảng thời gian đáo hạn bình quân có trọng số của các tài sản thế chấp trong một chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (MBS).
Kiến thức Kinh tế -10:02 | 03/06/2020
Lợi suất bình quân thời gian sống (Yield To Average Life) là gì? Đặc điểm

Lợi suất bình quân thời gian sống (Yield To Average Life) là gì? Đặc điểm

Lợi suất bình quân thời gian sống (tiếng Anh: Yield To Average Life) là phép tính lợi suất của một trái phiếu có thể được thu hồi hoặc mua lại trong suốt vòng đời của nó.
Kiến thức Kinh tế -09:51 | 03/06/2020
Danh mục đầu tư thị trường (Market Portfolio) là gì? Danh mục đầu tư thị trường trong Mô hình CAPM

Danh mục đầu tư thị trường (Market Portfolio) là gì? Danh mục đầu tư thị trường trong Mô hình CAPM

Danh mục đầu tư thị trường (tiếng Anh: Market Portfolio) là một danh mục đầu tư lí thuyết bao gồm mọi loại tài sản có sẵn trong vũ trụ đầu tư, với mỗi tài sản có trọng số tương ứng với tổng số tỉ lệ tài sản đó đang hiện diện trên thị trường.
Kiến thức Kinh tế -08:56 | 03/06/2020
Thông tin nội bộ (Insider Information) là gì? Đặc điểm

Thông tin nội bộ (Insider Information) là gì? Đặc điểm

Thông tin nội bộ (tiếng Anh: Insider Information) là sự thật về các kế hoạch hoặc tài chính của một công ty chưa được tiết lộ cho các cổ đông và điều đó có thể mang lại lợi thế không công bằng cho những người sở hữu nó.
Kiến thức Kinh tế -08:54 | 03/06/2020
Thiên hướng chuyên vị thế bán (Dedicated Short Bias) là gì? Đặc điểm và thách thức khi sử dụng

Thiên hướng chuyên vị thế bán (Dedicated Short Bias) là gì? Đặc điểm và thách thức khi sử dụng

Thiên hướng chuyên vị thế bán (tiếng Anh: Dedicated Short Bias) là một chiến lược của quĩ phòng hộ duy trì vị thế bán nhiều hơn vị thế mua với thị trường, thông qua sự kết hợp của các vị thế mua và bán.
Kiến thức Kinh tế -17:45 | 02/06/2020
Chuẩn phân ngành toàn cầu (Global Industry Classification Standard - GICS) là gì?

Chuẩn phân ngành toàn cầu (Global Industry Classification Standard - GICS) là gì?

Chuẩn phân ngành toàn cầu (tiếng Anh: Global Industry Classification Standard, viết tắt: GICS) là một phương pháp để ấn định các công ty đại chúng vào khu vực kinh tế và nhóm ngành công nghiệp xác định rõ hoạt động kinh doanh.
Kiến thức Kinh tế -10:50 | 02/06/2020
Quĩ đầu tư tương hỗ quốc gia (Country Fund) là gì? So sánh với Quĩ toàn cầu

Quĩ đầu tư tương hỗ quốc gia (Country Fund) là gì? So sánh với Quĩ toàn cầu

Quĩ đầu tư tương hỗ quốc gia (tiếng Anh: Country Fund) là quĩ tương hỗ đầu tư vào một quốc gia, nắm giữ một danh mục đầu tư chứng khoán của các công ty chỉ nằm trong một quốc gia nhất định.
Kiến thức Kinh tế -10:46 | 02/06/2020
Chủ đề nóng
Quĩ đầu tư Mid-cap (Mid-Cap Fund) là gì? Đặc điểm và lợi ích

Quĩ đầu tư Mid-cap (Mid-Cap Fund) là gì? Đặc điểm và lợi ích

Quĩ đầu tư Mid-cap (tiếng Anh: Mid-Cap Fund) là một công cụ đầu tư gộp, đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có vốn hóa trung bình hoặc các công ty có vốn hóa thị trường từ khoảng 2 tỉ USD đến 10 tỉ USD.
Kiến thức Kinh tế -09:38 | 02/06/2020
MSCI là gì? Đặc điểm và các chỉ số của MSCI

MSCI là gì? Đặc điểm và các chỉ số của MSCI

MSCI là viết tắt của Morgan Stanley Capital International, là một công ty nghiên cứu đầu tư cung cấp các chỉ số chứng khoán, rủi ro danh mục đầu tư, phân tích hiệu suất và các công cụ quản trị cho các nhà đầu tư tổ chức và các quĩ phòng hộ.
Kiến thức Kinh tế -09:28 | 02/06/2020
Chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) là gì? Công thức tính chỉ số độ biến động

Chỉ số độ biến động (Volatility Ratio) là gì? Công thức tính chỉ số độ biến động

Chỉ số độ biến động (tiếng Anh: Volatility Ratio) là một thước đo kĩ thuật được sử dụng để xác định các mô hình giá và các biến động giá có thể xảy ra.
Kiến thức Kinh tế -09:06 | 02/06/2020
Chỉ báo hiệu quả Fractal phân cực (Polarized Fractal Efficiency Indicator) là gì? Tín hiệu là gì?

Chỉ báo hiệu quả Fractal phân cực (Polarized Fractal Efficiency Indicator) là gì? Tín hiệu là gì?

Chỉ báo hiệu quả Fractal phân cực (tiếng Anh: Polarized Fractal Efficiency Indicator) là chỉ báo kĩ thuật, giúp xác định hiệu quả về giá trong một khoảng thời gian do người dùng xác định.
Kiến thức Kinh tế -17:04 | 01/06/2020
Phân tích khối lượng giao dịch (Volume Analysis) là gì? Chỉ báo khối lượng giao dịch

Phân tích khối lượng giao dịch (Volume Analysis) là gì? Chỉ báo khối lượng giao dịch

Phân tích khối lượng giao dịch (tiếng Anh: Volume Analysis) là sự đánh giá số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng của chứng khoán đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Kiến thức Kinh tế -08:54 | 29/05/2020
Dry powder trong chứng khoán là gì? Đặc điểm

Dry powder trong chứng khoán là gì? Đặc điểm

Dry powder (tạm dịch: Bột khô) là một thuật ngữ tiếng lóng, đề cập đến chứng khoán thị trường có tính thanh khoản cao và được coi như giống tiền mặt, tiền mặt dự trữ được giữ để trang trải các nghĩa vụ trong tương lai, mua hoặc mua lại tài sản.
Kiến thức Kinh tế -11:27 | 27/05/2020
Financial Times Stock Exchange Group (FTSE) là tổ chức nào? Chỉ số FTSE 100

Financial Times Stock Exchange Group (FTSE) là tổ chức nào? Chỉ số FTSE 100

Financial Times Stock Exchange Group (FTSE), còn được biết đến dưới cái tên ngắn gọn là “Footsie”, là công ty độc lập chuyên cung cấp dịch vụ tạo ra chỉ số cho thị trường tài chính toàn cầu.
Kiến thức Kinh tế -11:19 | 27/05/2020
Sản phẩm đầu tư (Investment Product) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Sản phẩm đầu tư (Investment Product) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Sản phẩm đầu tư (tiếng Anh: Investment Product) là sản phẩm được cung cấp cho các nhà đầu tư dựa trên chứng khoán cơ bản hoặc nhóm chứng khoán, được mua với kì vọng kiếm được lợi nhuận triển vọng.
Kiến thức Kinh tế -11:07 | 27/05/2020
Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng (Value Added Monthly Index - VAMI) là gì? Công cụ VAMI

Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng (Value Added Monthly Index - VAMI) là gì? Công cụ VAMI

Chỉ số giá trị gia tăng hàng tháng (tiếng Anh: Value Added Monthly Index, viết tắt: VAMI) theo dõi hiệu suất hàng tháng của khoản đầu tư giả định $1000, giả thiết tái đầu tư trong một khoảng thời gian.
Kiến thức Kinh tế -10:15 | 27/05/2020
Trái phiếu duy trì (Maintenance Bond) là gì? Đặc điểm

Trái phiếu duy trì (Maintenance Bond) là gì? Đặc điểm

Trái phiếu duy trì (tiếng Anh: Maintenance Bond) là loại cam kết bảo lãnh được nhà thầu mua để bảo vệ chủ sở hữu dự án xây dựng đã hoàn tất trong một thời gian xác định, khỏi các lỗi về vật liệu, tay nghề, thiết kế phát sinh nếu dự án thực hiện sai.
Kiến thức Kinh tế -16:55 | 26/05/2020
Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại bán ròng thêm hàng trăm tỷ CTG, TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cp trả cổ tức
Khối ngoại bán ròng 208 tỷ đồng cổ phiếu CTG tuần qua, qua đó, nâng lượng bán ròng cổ phiếu này trong một tháng trở lại lên 860 tỷ đồng. TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.198 tỷ đồng từ việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức.