|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Phương pháp đầu tư Smart Beta là gì? Lựa chọn chiếc lược Smart Beta

Phương pháp đầu tư Smart Beta là gì? Lựa chọn chiếc lược Smart Beta

Phương pháp đầu tư Smart Beta là sự kết hợp lợi ích của đầu tư thụ động và chiến lược đầu tư năng động.
Kiến thức Kinh tế -12:03 | 17/06/2020
Người giao dịch (Trader) là ai? Đặc điểm và hoạt động

Người giao dịch (Trader) là ai? Đặc điểm và hoạt động

Người giao dịch (tiếng Anh: Trader) là cá nhân tham gia vào việc mua và bán tài sản tài chính trong thị trường tài chính, cho chính mình hoặc đại diện cho người khác hay tổ chức.
Kiến thức Kinh tế -11:57 | 17/06/2020
Phí 12b-1 (12b-1 Fee) trong quĩ tương hỗ là gì? Đặc điểm và chức năng

Phí 12b-1 (12b-1 Fee) trong quĩ tương hỗ là gì? Đặc điểm và chức năng

Phí 12b-1 (tiếng Anh: 12b-1 Fee) là phí tiếp thị hoặc phí phân phối hàng năm của một quĩ tương hỗ, được coi là chi phí hoạt động và được bao gồm trong tỉ lệ chi phí của quĩ.
Kiến thức Kinh tế -11:50 | 17/06/2020
Kế hoạch giao dịch (Trading plan) là gì? Đặc điểm

Kế hoạch giao dịch (Trading plan) là gì? Đặc điểm

Kế hoạch giao dịch (tiếng Anh: Trading plan) là một phương pháp có hệ thống để xác định và giao dịch chứng khoán, tính đến một số biến bao gồm thời gian, rủi ro và mục tiêu của nhà đầu tư.
Kiến thức Kinh tế -11:47 | 17/06/2020
Sàn giao dịch Chicago (Chicago Board of Trade - CBOT) là gì? Đặc điểm

Sàn giao dịch Chicago (Chicago Board of Trade - CBOT) là gì? Đặc điểm

Sàn giao dịch Chicago (tiếng Anh: Chicago Board of Trade, viết tắt: CBOT) là một sàn giao dịch hàng hóa được thành lập vào năm 1848 tại Mỹ.
Kiến thức Kinh tế -11:40 | 17/06/2020
Người dựng sổ (Book runner) là ai? Đặc điểm

Người dựng sổ (Book runner) là ai? Đặc điểm

Người dựng sổ (tiếng Anh: Book runner) là người bảo lãnh chính hoặc điều phối viên chính trong việc phát hành vốn cổ phần, nợ hoặc công cụ chứng khoán mới.
Kiến thức Kinh tế -11:02 | 17/06/2020
Hệ số giá (Price Multiple) là gì? Đặc điểm

Hệ số giá (Price Multiple) là gì? Đặc điểm

Hệ số giá (tiếng Anh: Price Multiple) là thuật ngữ chỉ tất cả các tỉ lệ sử dụng giá cổ phiếu của một công ty kết hợp với các chỉ số tài chính trên mỗi cổ phiếu cụ thể, để thể hiện thông tin ngắn gọn về mức định giá của cổ phiếu đó.
Kiến thức Kinh tế -10:32 | 17/06/2020
Chỉ báo CSI (Commodity Selection Index - CSI) là gì? Đặc điểm

Chỉ báo CSI (Commodity Selection Index - CSI) là gì? Đặc điểm

Chỉ báo CSI (tiếng Anh: Commodity Selection Index - CSI) là một chỉ báo động lượng kĩ thuật cố gắng xác định hàng hóa nào phù hợp nhất cho các giao dịch trong ngắn hạn.
Kiến thức Kinh tế -10:24 | 17/06/2020
Thành phần nắm giữ (Holdings) là gì? Đặc điểm

Thành phần nắm giữ (Holdings) là gì? Đặc điểm

Thành phần nắm giữ (tiếng Anh: Holdings) là nội dung của một danh mục đầu tư được nắm giữ bởi một cá nhân hoặc tổ chức, chẳng hạn như quĩ tương hỗ hoặc quĩ hưu trí.
Kiến thức Kinh tế -10:14 | 16/06/2020
Giao dịch trước giờ mở cửa (Pre-market Trading) là gì? Đặc điểm

Giao dịch trước giờ mở cửa (Pre-market Trading) là gì? Đặc điểm

Giao dịch trước giờ mở cửa (tiếng Anh: Pre-market Trading) là thời gian hoạt động giao dịch diễn ra trước phiên thị trường thông thường.
Kiến thức Kinh tế -09:59 | 16/06/2020
Phân tích từ trên xuống (Top-Down Analysis) là gì? Các yếu tố của phân tích cổ phiếu từ trên xuống

Phân tích từ trên xuống (Top-Down Analysis) là gì? Các yếu tố của phân tích cổ phiếu từ trên xuống

Phân tích từ trên xuống (tiếng Anh: Top-Down Analysis) là việc nhìn vào "bức tranh toàn cảnh" trước một ý tưởng đầu tư hoặc lựa chọn cổ phiếu.
Kiến thức Kinh tế -09:24 | 16/06/2020
Chỉ số sức mạnh thực sự (True Strength Index - TSI) là gì? Công thức tính TSI

Chỉ số sức mạnh thực sự (True Strength Index - TSI) là gì? Công thức tính TSI

Chỉ số sức mạnh thực sự (tiếng Anh: True Strength Index, viết tắt: TSI) là chỉ báo xung lượng trong khoảng -100 và +100 và có giá trị cơ sở là 0.
Kiến thức Kinh tế -09:04 | 16/06/2020
Chỉ số tổng thu nhập (Total Return Index - TRI) là gì?

Chỉ số tổng thu nhập (Total Return Index - TRI) là gì?

Chỉ số tổng lợi nhuận (tiếng Anh: Total Return Index, viết tắt: TRI) là một loại chỉ số vốn chủ sở hữu để theo dõi mức tăng vốn của một nhóm cổ phiếu theo thời gian với giả định rằng bất kì sự phân phối tiền mặt nào.
Kiến thức Kinh tế -15:14 | 15/06/2020
Sự bất thường (Anomaly) trong tài chính là gì? Đặc điểm

Sự bất thường (Anomaly) trong tài chính là gì? Đặc điểm

Trong kinh tế và tài chính, sự bất thường (tiếng Anh: Anomaly) là khi kết quả thực tế theo một giả định nhất định khác với kết quả dự kiến của một mô hình.
Kiến thức Kinh tế -14:36 | 15/06/2020
Cảm tính thị trường (Market sentiment) là gì? Đặc điểm

Cảm tính thị trường (Market sentiment) là gì? Đặc điểm

Cảm tính thị trường (tiếng Anh: Market sentiment) đề cập đến thái độ chung của các nhà đầu tư đối với một thị trường tài chính hoặc chứng khoán cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -14:31 | 15/06/2020
Xu hướng (Trend) trong thị trường chứng khoán là gì?

Xu hướng (Trend) trong thị trường chứng khoán là gì?

Xu hướng (tiếng Anh: Trend) là hướng đi chung của thị trường hoặc giá của tài sản.
Kiến thức Kinh tế -11:50 | 15/06/2020
Phong cách đầu tư (Investment Style) là gì? Đặc điểm và phân loại

Phong cách đầu tư (Investment Style) là gì? Đặc điểm và phân loại

Phong cách đầu tư (tiếng Anh: Investment Style) là phương pháp và triết lí mà một nhà đầu tư hoặc người quản lí tài sản đi theo trong việc lựa chọn kiểu đầu tư cho một danh mục đầu tư.
Kiến thức Kinh tế -11:32 | 15/06/2020
Chiến lược kết hợp (Combination) trong quyền chọn chứng khoán là gì? Đặc điểm

Chiến lược kết hợp (Combination) trong quyền chọn chứng khoán là gì? Đặc điểm

Trong giao dịch quyền chọn, chiến lược kết hợp (tiếng Anh: Combination) là một thuật ngữ chung cho bất kì giao dịch quyền chọn nào được xây dựng với nhiều loại quyền chọn, giá thực hiện hoặc ngày hết hạn của cùng một tài sản cơ bản.
Kiến thức Kinh tế -09:16 | 15/06/2020
Thu nhập bị mất (Foregone Earnings) trong đầu tư là gì? Đặc điểm và ví dụ

Thu nhập bị mất (Foregone Earnings) trong đầu tư là gì? Đặc điểm và ví dụ

Thu nhập bị mất (tiếng Anh: Foregone Earnings) thể hiện sự khác biệt giữa thu nhập thực sự đạt được và thu nhập có thể đạt được nếu không có các chi phí, phụ phí hoặc thời gian mất đi.
Kiến thức Kinh tế -08:53 | 15/06/2020
Giao dịch To Be Announced (TBA) là gì? Rủi ro giao dịch TBA

Giao dịch To Be Announced (TBA) là gì? Rủi ro giao dịch TBA

To Be Announced hay TBA, là một thuật ngữ dùng để mô tả các giao dịch chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp (MBS).
Kiến thức Kinh tế -11:37 | 13/06/2020
Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.