|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chỉ báo CSI (Commodity Selection Index - CSI) là gì? Đặc điểm

10:24 | 17/06/2020
Chia sẻ
Chỉ báo CSI (tiếng Anh: Commodity Selection Index - CSI) là một chỉ báo động lượng kĩ thuật cố gắng xác định hàng hóa nào phù hợp nhất cho các giao dịch trong ngắn hạn.
Chỉ báo CSI (Commodity Selection Index - CSI) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Roinvesting.org

Chỉ báo CSI

Khái niệm

Chỉ báo CSI trong tiếng Anh là Commodity Selection Index - CSI.

Chỉ báo CSI là một chỉ báo động lượng kĩ thuật cố gắng xác định hàng hóa nào phù hợp nhất cho các giao dịch trong ngắn hạn. Chỉ báo CSI có giá trị càng lớn, các đặc điểm xu hướng và biến động liên quan đến tài sản cụ thể đó càng mạnh. 

Chỉ báo này chỉ được sử dụng bởi các nhà giao dịch để xử lí một lượng lớn biến động và rủi ro liên quan vì nó cho thấy xu hướng mạnh mẽ, nhưng luôn có thể đảo chiều.   

Đặc điểm Chỉ báo CSI 

Chỉ báo CSI là một công cụ được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch ngắn hạn. Các nhà đầu tư ngắn hạn biết rằng chìa khóa để kiếm tiền là sự biến động, vì vậy họ chủ yếu tập trung vào các tài sản có tính biến động cao. 

Chỉ báo CSI cố gắng giảm bớt rủi ro và giúp giao dịch dễ dàng hơn bằng cách kết hợp các đặc điểm của xu hướng

Một số nhà giao dịch sẽ chỉ giao dịch hàng hóa nào có giá trị chỉ báo CSI cao nhất, trong khi những người khác sẽ giao dịch khi họ thấy CSI tăng mạnh.   

Chỉ báo CSI và Các loại chỉ báo 

Các chỉ báo là các số liệu thống kê mà một nhà đầu tư có thể sử dụng để đo lường các điều kiện kinh tế hiện tại. 

Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các chỉ báo như chỉ báo CSI để dự báo xu hướng tài chính hoặc kinh tế. Các chỉ báo có thể được chia ra thành các chỉ báo kinh tế hoặc chỉ báo kĩ thuật.   

 - Các chỉ báo kinh tế đo lường sự tăng trưởng hoặc thu hẹp của nền kinh tế, hoặc các lĩnh vực trong toàn bộ nền kinh tế, nói chung.

Trong phân tích cơ bản, các chỉ báo kinh tế định lượng hoặc đo lường, các điều kiện kinh tế và ngành hiện tại, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiềm năng lợi nhuận trong tương lai của các công ty đại chúng. 

 - Các chỉ báo kĩ thuật, như chỉ báo CSI, được sử dụng rộng rãi trong phân tích kĩ thuật để dự đoán xu hướng chứng khoán hoặc mô hình giá trong tài sản giao dịch. 

Các chỉ báo kĩ thuật là các phép tính toán toán học dựa trên giá cả, khối lượng giao dịch hoặc lãi suất của chứng khoán hoặc các loại hợp đồng. 

Ví dụ, CSI sử dụng một số tính toán để đến số chỉ mục của nó. Các tính toán này, một phần, bao gồm giá trị chỉ báo chuyển động định hướng (DMI), giá trị chỉ báo biến động và giá phạm vi trung bình thực (ATR) trung bình. 

Chỉ báo CSI trong Đầu tư ngắn hạn 

Chỉ báo CSI được sử dụng đặc biệt để phòng ngừa rủi ro đầu tư trong ngắn hạn. 

Sở Thuế vụ Mỹ coi các khoản đầu tư ngắn hạn là những khoản đầu tư có thời gian nắm giữ trong vòng một năm hoặc ít hơn. 

Giao dịch ngắn hạn có thể đem lại nhiều lợi nhuận, nhưng cũng bao hàm nhiều rủi ro. Một giao dịch ngắn hạn có thể kéo dài trong vài phút cho đến vài ngày, và vì giao dịch ngắn hạn đem lại cả rủi ro cao và lợi nhuận cao, nên các nhà giao dịch phải hiểu từng giao dịch mới có thể thành công.      

(Theo Investopedia)

Minh Hằng