|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Chiến lược đầu tư đi cùng (Sidecar Investment Strategy) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Chiến lược đầu tư đi cùng (Sidecar Investment Strategy) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Chiến lược đầu tư đi cùng (tiếng Anh: Sidecar Investment Strategy) là chiến lược đầu tư trong đó một nhà đầu tư cho phép nhà đầu tư khác kiểm soát vốn đầu tư như thế nào và đầu tư vào đâu.
Kiến thức Kinh tế -11:02 | 11/06/2020
Công ty quản lí quĩ mở (Open-End Management Company) là gì?

Công ty quản lí quĩ mở (Open-End Management Company) là gì?

Công ty quản lí quĩ mở (tiếng Anh: Open-End Management Company) là công ty đầu tư chịu trách nhiệm quản lí các quĩ mở, quản lí gồm cả quĩ tương hỗ mở và quĩ giao dịch trao đổi ETF.
Kiến thức Kinh tế -10:40 | 11/06/2020
Mô hình nến Advance Block là gì? Tâm lí giao dịch trong Mô hình nến Advance Block

Mô hình nến Advance Block là gì? Tâm lí giao dịch trong Mô hình nến Advance Block

Mô hình nến Advance Block là một mô hình đảo chiều giá chứng khoán 3 nến, báo hiệu hành động giá sắp thay đổi từ xu hướng tăng lên thành xu hướng giảm, trong các khung thời gian tương đối ngắn.
Kiến thức Kinh tế -13:38 | 10/06/2020
Mô hình tăng giá ba bước (Rising Three Methods) là gì? Giao dịch với Mô hình tăng giá ba bước

Mô hình tăng giá ba bước (Rising Three Methods) là gì? Giao dịch với Mô hình tăng giá ba bước

Mô hình tăng giá ba bước (tiếng Anh: Rising Three Methods) là mô hình nến tiếp tục theo xu hướng tăng giá, xảy ra trong một xu hướng tăng và kết luận xu hướng tăng đó đã được nối lại. Mô hình tăng giá ba bước tương phản với mô hình giảm giá ba bước.
Kiến thức Kinh tế -13:37 | 10/06/2020
Mô hình nến Stalled Pattern là gì? Sự hình thành Mô hình nến Stalled Pattern

Mô hình nến Stalled Pattern là gì? Sự hình thành Mô hình nến Stalled Pattern

Mô hình nến Stalled Pattern là một mô hình biểu đồ nến xảy ra trong một xu hướng tăng giá, báo hiệu khả năng xuất hiện một sự đảo chiều giá theo xu hướng giảm.
Kiến thức Kinh tế -13:37 | 10/06/2020
Mua giá giảm (Buy Weakness) là gì? Mua giá giảm và các Kênh giao dịch

Mua giá giảm (Buy Weakness) là gì? Mua giá giảm và các Kênh giao dịch

Mua giá giảm (tiếng Anh: Buy Weakness) là một chiến lược giao dịch chủ động trong đó nhà giao dịch nhập các vị thế mua trước thời điểm sự đảo chiều giá dự kiến sẽ xảy ra.
Kiến thức Kinh tế -13:36 | 10/06/2020
Hệ số tăng/giảm (Upside/Downside Ratio) là gì? Đặc điểm hệ số tăng/giảm

Hệ số tăng/giảm (Upside/Downside Ratio) là gì? Đặc điểm hệ số tăng/giảm

Hệ số tăng/giảm (tiếng Anh: Upside/Downside Ratio) là chỉ số độ rộng thị trường cho thấy mối quan hệ giữa khối lượng chứng khoán tăng và giảm trong một khoảng thời gian trên thị trường.
Kiến thức Kinh tế -16:48 | 05/06/2020
Khoản mục bất thường (Extraordinary Item) là gì? Khoản mục bất thường và các chuẩn mực kế toán

Khoản mục bất thường (Extraordinary Item) là gì? Khoản mục bất thường và các chuẩn mực kế toán

Khoản mục bất thường (tiếng Anh: Extraordinary Item) là các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh từ các sự kiện bất thường và không thường xuyên được phân loại, trình bày và công bố trên bản báo cáo tài chính của các công ty.
Kiến thức Kinh tế -12:19 | 05/06/2020
Dưới mức đăng kí (Undersubscribed) là gì? Các yếu tố có thể gây ra việc dưới mức đăng kí

Dưới mức đăng kí (Undersubscribed) là gì? Các yếu tố có thể gây ra việc dưới mức đăng kí

Dưới mức đăng kí (tiếng Anh: Undersubscribed) là một trạng thái khi nhu cầu phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng hoặc chào bán chứng khoán khác ít hơn số lượng cổ phiếu phát hành.
Kiến thức Kinh tế -12:11 | 05/06/2020
Mô hình em bé bị bỏ rơi tăng giá (Bullish Abandoned Baby) là gì? Đặc điểm

Mô hình em bé bị bỏ rơi tăng giá (Bullish Abandoned Baby) là gì? Đặc điểm

Mô hình em bé bị bỏ rơi tăng giá (tiếng Anh: Bullish Abandoned Baby) là mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng để báo hiệu sự đảo chiều giá của một xu hướng giảm giá, hình thành bởi trong một xu hướng giảm giá.
Kiến thức Kinh tế -12:09 | 05/06/2020
Mô hình em bé bị bỏ rơi giảm giá (Bearish Abandoned Baby) là gì? Đặc điểm

Mô hình em bé bị bỏ rơi giảm giá (Bearish Abandoned Baby) là gì? Đặc điểm

Mô hình em bé bị bỏ rơi giảm giá (tiếng Anh: Bearish Abandoned Baby) là một mô hình ba nến với nến đầu là nến tăng, nến thứ hai giữ giá và nến cuối là nến giảm, báo hiệu một sự đảo chiều giá theo xu hướng giảm.
Kiến thức Kinh tế -11:57 | 05/06/2020
Giá trị vốn hóa thị trường vốn (Equity Market Capitalization) là gì? Đặc điểm

Giá trị vốn hóa thị trường vốn (Equity Market Capitalization) là gì? Đặc điểm

Giá trị vốn hóa thị trường vốn (tiếng Anh: Equity Market Capitalization) là đại lượng đo lường tổng giá trị thị trường của một thị trường vốn.
Kiến thức Kinh tế -11:48 | 05/06/2020
Dự án vốn (Capital Project) là gì? Dự án vốn và Tài trợ bằng nợ

Dự án vốn (Capital Project) là gì? Dự án vốn và Tài trợ bằng nợ

Dự án vốn (tiếng Anh: Capital Project) là một dự án đầu tư trong dài hạn, thâm dụng vốn với mục đích xây dựng, bổ sung hoặc cải thiện giá trị các tài sản vốn.
Kiến thức Kinh tế -11:40 | 05/06/2020
Chi phí vốn không đòn bẩy (Unlevered Cost of Capital) là gì? Tính toán Chi phí vốn không đòn bẩy

Chi phí vốn không đòn bẩy (Unlevered Cost of Capital) là gì? Tính toán Chi phí vốn không đòn bẩy

Chi phí vốn không đòn bẩy (tiếng Anh: Unlevered Cost of Capital) là một phép tính đo lường chi phí vốn của một công ty khi công ty đó không sử dụng nợ, cả mặt lí thuyết và thực tế, để tài trợ cho một dự án vốn cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -11:31 | 05/06/2020
Niên kim thị trường thứ cấp (Secondary Market Annuity - SMA) là gì? Đặc điểm

Niên kim thị trường thứ cấp (Secondary Market Annuity - SMA) là gì? Đặc điểm

Niên kim thị trường thứ cấp (tiếng Anh: Secondary Market Annuity - SMA) là một giao dịch trong đó chủ sở hữu hiện tại của một niên kim thu nhập, trao đổi các khoản thanh toán thu nhập trong tương lai của mình để đổi lại một khoản thanh toán một lần.
Kiến thức Kinh tế -11:12 | 05/06/2020
Nifty 50 là gì? Đặc điểm

Nifty 50 là gì? Đặc điểm

Nifty 50 là một nhóm 50 cổ phiếu được các nhà đầu tư tổ chức ưa chuộng nhất trong thập niên 1960 và 1970. Các công ty trong nhóm này thường có đặc trưng là tăng trưởng thu nhập ổn định và tỉ lệ P/E cao.
Kiến thức Kinh tế -08:55 | 05/06/2020
Xuống hạng (Downgrade) trong chứng khoán là gì? Đặc điểm

Xuống hạng (Downgrade) trong chứng khoán là gì? Đặc điểm

Xuống hạng (tiếng Anh: Downgrade) là một thay đổi tiêu cực trong đánh giá chứng khoán/tài sản.
Kiến thức Kinh tế -08:51 | 05/06/2020
Nâng hạng (Upgrade) trong chứng khoán là gì? Đặc điểm

Nâng hạng (Upgrade) trong chứng khoán là gì? Đặc điểm

Nâng hạng (tiếng Anh: Upgrade) đề cập đến sự thay đổi tích cực trong triển vọng của nhà phân tích về định giá của một loại chứng khoán/tài sản cụ thể, chủ yếu dựa vào các nguyên tắc cơ bản để cải thiện triển vọng của chứng khoán/tài sản đó.
Kiến thức Kinh tế -08:49 | 05/06/2020
Độ chênh trong thu nhập (Earnings Surprise) là gì? Đặc điểm

Độ chênh trong thu nhập (Earnings Surprise) là gì? Đặc điểm

Độ chênh trong thu nhập (tiếng Anh: Earnings Surprise) xảy ra khi một công ty báo cáo lợi nhuận hàng quí hoặc hàng năm cao hơn hoặc thấp hơn kì vọng của các nhà phân tích.
Kiến thức Kinh tế -17:42 | 04/06/2020
Rủi ro vô hạn (Unlimited Risk) là gì? Đặc điểm của rủi ro vô hạn

Rủi ro vô hạn (Unlimited Risk) là gì? Đặc điểm của rủi ro vô hạn

Rủi ro vô hạn (tiếng Anh: Unlimited Risk) đề cập đến một tình huống có khả năng thua lỗ không giới hạn đối với một giao dịch hoặc trong một khoản đầu tư cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -17:35 | 04/06/2020
Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.