|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tài khoản ghi nhớ đặc biệt (Special Memorandum Account – SMA) là gì? Đặc điểm

10:29 | 03/06/2020
Chia sẻ
Tài khoản ghi nhớ đặc biệt (tiếng Anh: Special Memorandum Account – SMA) là một tài khoản đầu tư chuyên dụng, nơi giữ các khoản tiền kí quĩ vượt quá được tạo ra từ tài khoản kí quĩ của khách hàng, từ đó làm tăng sức mua cho khách hàng.
Tài khoản ghi nhớ đặc biệt (Special Memorandum Account – SMA) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia

Tài khoản ghi nhớ đặc biệt

Khái niệm

Tài khoản ghi nhớ đặc biệt trong tiếng Anh là Special Memorandum Account – SMA.

Tài khoản ghi nhớ đặc biệt (SMA) là một tài khoản đầu tư chuyên dụng, nơi giữ các khoản tiền kí quĩ vượt quá được tạo ra từ tài khoản kí quĩ của khách hàng, từ đó làm tăng sức mua cho khách hàng. 

Tài khoản ghi nhớ đặc biệt về cơ bản đại diện cho một dòng tín dụng và cũng có thể được gọi là tài khoản hỗn hợp đặc biệt (Special miscellaneous account). 

Đặc điểm Tài khoản ghi nhớ đặc biệt 

Tài khoản ghi nhớ đặc biệt (SMA) thường tương đương với số dư sức mua trong tài khoản kí quĩ. Sức mua, còn được gọi là số vốn chủ sở hữu dư thừa, là khoản tiền mà nhà đầu tư có sẵn để mua chứng khoán trong bối cảnh giao dịch.

Sức mua là số tiền mà một nhà đầu tư có sẵn để mua chứng khoán, bằng tổng số tiền mặt được giữ trong tài khoản môi giới cộng với tất cả các khoản kí quĩ có sẵn.   

Các tài khoản ghi nhớ đặc biệt không nên bị nhầm lẫn với các tài khoản được quản lí riêng, cũng được viết tắt là SMA.   

Chức năng của Tài khoản ghi nhớ đặc biệt 

Mục tiêu của tài khoản ghi nhớ đặc biệt (SMA) là cung cấp thêm sức mua cho tài khoản kí quĩ của khách hàng. 

Ở Mỹ, tài khoản ghi nhớ đặc biệt tồn tại khi khoản vốn kí quĩ trong tài khoản kí quĩ của nhà đầu tư vượt quá yêu cầu kí quĩ 50% của chính phủ liên bang. Yêu cầu kí quĩ của chính phủ liên bang Mỹ thường là 50% đối với cổ phiếu và 100% đối với chứng khoán không có khả năng kí quĩ. 

Các công ty môi giới tính toán số dư tài khoản ghi nhớ đặc biệt (SMA) của tài khoản kí quĩ vào cuối mỗi ngày giao dịch, để đảm bảo rằng chúng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 0.   

Tài khoản ghi nhớ đặc biệt (SMA) được tính đơn giản bằng cách lấy giá trị tài khoản SMA ngày trước đó, +/- các thay đổi tiền mặt của ngày hôm trước, và +/- yêu cầu kí quĩ ban đầu của giao dịch ngày hiện tại. 

Tài khoản ghi nhớ đặc biệt sẽ khóa mọi khoản lãi nhận được trong tài khoản kí quĩ của khách hàng. Song, số dư tài khoản ghi nhớ đặc biệt sẽ luôn dao động.   

Ví dụ về Tài khoản ghi nhớ đặc biệt 

Giả sử chứng khoán A trong tài khoản kí quĩ của nhà đầu tư B ghi nhận khoản tiền lãi tạo ra mức dư thừa trong tài khoản. 

Nếu số tiền dư thừa này vượt quá yêu cầu tiền được giữ trong tài khoản kí quĩ, số dư tài khoản ghi nhớ đặc biệt (SMA) sẽ tăng khi tiền dư thừa được gửi vào tài khoản môi giới. 

SMA cũng nắm giữ các khoản thanh toán lãi và cổ tức từ các vị thế mua và tiền thu được từ việc đóng vị thế chứng khoán.

Khách hàng có thể sử dụng tiền trong SMA để mua thêm chứng khoán cho tài khoản kí quĩ của mình. Số dư SMA sẽ giảm khi chủ tài khoản rút tiền mặt từ tài khoản môi giới và khi lệnh mua chứng khoán được thực hiện.   

(Theo Investopedia)

 

Lê Thảo

Khối ngoại bán ròng gần 1.690 tỷ đồng tuần VN-Index mất hơn 34 điểm, tâm điểm HPG, VIC, MWG
Trong tuần 18 – 22/9, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cả 5 phiên liên tiếp với giá trị 1.640 tỷ đồng trên HOSE. Trong đó, HPG, VIC và MWG là 3 cổ phiếu dẫn đầu nhóm bán ròng với giá trị lần lượt 578 tỷ đồng, 311 tỷ đồng và 142 tỷ đồng.