Kiến thức Kinh tế

Tài khoản kiểu Tây (Western Account) là gì? Đặc điểm Tài khoản kiểu Tây

12:23 | 17/12/2019

Chia sẻ

Tài khoản kiểu Tây (tiếng Anh: Western Account) là một hình thức bảo lãnh phát hành trong đó mỗi nhà bảo lãnh phát hành trong một nhóm bảo lãnh phát hành chỉ chịu trách nhiệm bán số lượng chứng khoán phát hành đã được phân bổ cho họ.
GettyImages-502001684-166c5de199c14e0baf972150d3cd6270

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia.com

Tài khoản kiểu Tây

Khái niệm

Tài khoản kiểu Tây hay còn gọi là tài khoản có phân chia trong tiếng Anh là Western Account hay Divided Account.

Một tài khoản kiểu Tây còn được gọi là tài khoản có phân chia, vì trách nhiệm phát hành chứng khoán được chia cho các nhà bảo lãnh phát hành trong nhóm bảo lãnh phát hành theo mức phân bổ của họ. Trái ngược với tài khoản kiểu Đông hay tài khoản không phân chia.    

Khi các nhà bảo lãnh phát hành đã đáp ứng số lượng cần bán chứng khoán phát hành theo thỏa thuận trước đó, nhà bảo lãnh phát hành đã hoàn thành toàn bộ trách nhiệm của họ trong đợt chào bán.

Đặc điểm Tài khoản kiểu Tây

Các nhà bảo lãnh phát hành luôn mặc định rằng chứng khoán mới có một lượng rủi ro đáng kể do các nhà bảo lãnh phát hành phải trả cho nhà phát hành một số tiền nhất định bất kể chứng khoán có thể bán được hay không trong đợt phát hành sau đó. 

Để bù đắp cho rủi ro này, nhiều công ty bảo lãnh phát hành sẽ tham gia vào các nhóm bảo lãnh phát hành để san sẻ rủi ro cũng như lợi nhuận trong đợt bảo lãnh phát hành một chứng khoán mới. 

Tài khoản kiểu Tây là một trong những hình thức chính trong thỏa thuận nhóm bảo lãnh phát hành. 

Với hình thức tài khoản kiểu Tây, mỗi nhà bảo lãnh phát hành sẽ đồng ý bán một phần chứng khoán phát hành và họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho phần chứng khoán này . 

Trong hình thức tài khoản kiểu Tây, một nhà bảo lãnh phát hành không chịu trách nhiệm đối với các phần chứng khoán phát hành chưa bán được của các nhà bảo lãnh phát hành khác trong nhóm.   

Tài khoản kiểu Tây so với Tài khoản kiểu Đông 

Ngược lại, các thành viên nhóm bảo lãnh phát hành theo hình thức tài khoản kiểu Đông hay Tài khoản không phân chia, phải chia sẻ trách nhiệm pháp lí đối với toàn bộ chứng khoán phát hành chưa bán được của đợt phát hành chứng khoán. 

Nhóm bảo lãnh phát hành phân phối trách nhiệm trên các cổ phiếu hoặc trái phiếu chưa bán được dựa trên tỉ lệ phần trăm tham gia của mỗi thành viên trong nhóm. 

Ví dụ: Công ty A và Công ty B mỗi bên đồng ý tham gia 50% vào một nhóm bảo lãnh phát hành theo hình thức tài khoản kiểu Đông, để bảo lãnh phát hành cổ phiếu của công ty C. 

Mặc dù Công ty A đã bán toàn bộ phần của mình, công ty A vẫn phải chịu trách nhiệm 50% cho phần cổ phiếu chưa bán được của Công ty B.   

Hầu hết các nhóm bảo lãnh phát hành được quản lí bởi một trong những công ty thành viên hay còn gọi là trưởng nhóm bảo lãnh phát hành. 

Hình thức tổ chức nhóm bảo lãnh phát hành thường xuyên nhất là tài khoản kiểu Đông. Mặc dù rủi ro ít hơn so với tài khoản kiểu Tây, hình thứctài khoản kiểu Đông cũng rút ngắn chênh lệch giữa giá mua và giá bán chứng khoán phát hành làm giảm lợi nhuận đáng kể. 

Nếu một công ty tham gia vào một nhóm bảo lãnh phát hành theo hình thức tài khoản kiểu Đông với các công ty đầu tư nổi tiếng hay có chuyên môn về định giá thị trường và giao dịch chứng khoán trên thị trường thứ cấp, công ty này có thể vẫn nhận được lợi nhuận trong khi chỉ mất một khoản tiền tương đối nhỏ cho việc bảo lãnh phát hành.   

(Theo Investopedia)

Lê Thảo