|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Danh mục đầu tư thị trường (Market Portfolio) là gì? Danh mục đầu tư thị trường trong Mô hình CAPM

08:56 | 03/06/2020
Chia sẻ
Danh mục đầu tư thị trường (tiếng Anh: Market Portfolio) là một danh mục đầu tư lí thuyết bao gồm mọi loại tài sản có sẵn trong vũ trụ đầu tư, với mỗi tài sản có trọng số tương ứng với tổng số tỉ lệ tài sản đó đang hiện diện trên thị trường.
Danh mục đầu tư thị trường (Market Portfolio) là gì? Danh mục đầu tư thị trường trong Mô hình CAPM - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: GETTY

Danh mục đầu tư thị trường

Khái niệm

Danh mục đầu tư thị trường trong tiếng Anh là Market Portfolio.

Danh mục đầu tư thị trường là một danh mục đầu tư lí thuyết bao gồm mọi loại tài sản có sẵn trong vũ trụ đầu tư, với mỗi tài sản có trọng số tương ứng với tổng số tỉ lệ tài sản đó đang hiện diện trên thị trường. 

Lợi nhuận kì vọng của danh mục đầu tư thị trường giống hệt với lợi nhuận kì vọng của thị trường nói chung.   

Đặc điểm Danh mục đầu tư thị trường

Danh mục đầu tư thị trường về bản chất là hoàn toàn đa dạng và chỉ chịu rủi ro hệ thống, hay rủi ro có ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường, và không chịu rủi ro phi hệ thống, hay rủi ro vốn có của một loại tài sản cụ thể.     

Một ví dụ đơn giản về danh mục đầu tư thị trường lí thuyết là, giả sử có ba công ty tồn tại trên thị trường chứng khoán: Công ty A, Công ty B và Công ty C. 

Vốn hóa thị trường của Công ty A là 2 tỉ USD, vốn hóa thị trường của Công ty B là 5 tỉ USD và vốn hóa thị trường của Công ty C là 13 tỉ USD. Do đó, tổng vốn hóa thị trường bằng 20 tỉ USD. 

Danh mục đầu tư thị trường bao gồm mỗi công ty này, được cân nhắc trong danh mục đầu tư như sau:   

 - Tỉ trọng trong danh mục đầu tư của công ty A = 2 tỉ USD / 20 tỉ USD = 10%   

 - Tỉ trọng trong danh mục đầu tư của công ty B = 5 tỉ USD / 20 tỉ USD = 25%  

 - Tỉ trọng trong danh mục đầu tư của công ty C = $ 13 tỉ / $ 20 tỉ = 65%   

Danh mục đầu tư thị trường trong Mô hình định giá tài sản vốn 

Danh mục đầu tư thị trường là một thành phần thiết yếu của mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Mô hình CAPM được sử dụng rộng rãi để định giá tài sản, đặc biệt là vốn chủ sở hữu. 

Mô hình CAPM cho thấy lợi nhuận kì vọng của một tài sản nên dựa trên mức độ rủi ro hệ thống của nó. Mối quan hệ giữa hai yếu tố này được thể hiện trong một phương trình gọi là đường thị trường chứng khoán (SML). Phương trình cho đường thị trường chứng khoán là: 

Tỉ suất lợi nhuận kì vọng R = Rf + Bc * (Rm - Rf)    

Trong đó:   

 - R là lợi nhuận kì vọng của tài sản.  

 - R (f) là lãi suất phi rủi ro.   

 - R (m) là lợi nhuận kì vọng của danh mục đầu tư thị trường.   

 - βc là hệ số beta của tài sản so với danh mục đầu tư thị trường.   

Ví dụ nếu lãi suất phi rủi ro là 3%, lợi nhuận kì vọng của danh mục đầu tư thị trường là 10% và hệ số beta của tài sản đối với danh mục đầu tư thị trường là 1,2, lợi nhuận kì vọng của tài sản là:   

Lợi nhuận kì vọng = 3% + 1,2 * (10% - 3%) = 3% + 8.4% = 11.4%.   

Hạn chế của Danh mục đầu tư thị trường 

Theo đề xuất của nhà kinh tế học Richard Rolltrong một bài báo xuất bản năm 1977, không thể tạo ra một danh mục đầu tư thị trường thực sự đa dạng trong thực tế vì danh mục này sẽ cần chứa một phần của mọi tài sản trên thế giới. Trong đó bao gồm cả tài sản sưu tầm, hàng hóa,… hay về cơ bản là bất kì mặt hàng nào có giá trị để bán được. 

Quan điểm này được gọi là "Phê bình của Roll", lập luận rằng ngay cả một danh mục đầu tư thị trường rộng lớn cũng chỉ có thể là một chỉ số tốt và chỉ đang đa dạng hóa ở mức gần hoàn toàn.      

(Theo Investopedia)

Lê Thảo

Khối ngoại bán ròng gần 1.690 tỷ đồng tuần VN-Index mất hơn 34 điểm, tâm điểm HPG, VIC, MWG
Trong tuần 18 – 22/9, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cả 5 phiên liên tiếp với giá trị 1.640 tỷ đồng trên HOSE. Trong đó, HPG, VIC và MWG là 3 cổ phiếu dẫn đầu nhóm bán ròng với giá trị lần lượt 578 tỷ đồng, 311 tỷ đồng và 142 tỷ đồng.