|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Trái phiếu duy trì (Maintenance Bond) là gì? Đặc điểm

16:55 | 26/05/2020
Chia sẻ
Trái phiếu duy trì (tiếng Anh: Maintenance Bond) là loại cam kết bảo lãnh được nhà thầu mua để bảo vệ chủ sở hữu dự án xây dựng đã hoàn tất trong một thời gian xác định, khỏi các lỗi về vật liệu, tay nghề, thiết kế phát sinh nếu dự án thực hiện sai.
Trái phiếu duy trì (Maintenance Bond) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Investopedia

Trái phiếu duy trì

Khái niệm

Trái phiếu duy trì hay còn gọi là trái phiếu bảo hành trong tiếng Anh là Maintenance Bond.

Trái phiếu duy trì là một loại cam kết bảo lãnh được mua bởi nhà thầu, để bảo vệ chủ sở hữu dự án xây dựng đã hoàn tất trong một khoảng thời gian xác định, khỏi các khiếm khuyết về vật liệu, tay nghề và thiết kế phát sinh nếu dự án được thực hiện không đúng.

Việc định giá trái phiếu duy trì rất khác so với quá trình định giá trái phiếu trả lãi thông thường. 

Đặc điểm Trái phiếu duy trì 

Cam kết bảo lãnh là một hợp đồng ba bên trong đó một bên thứ ba được gọi là bên bảo lãnh, đảm bảo nghĩa vụ hợp đồng của một bên (bên trả nghĩa vụ) cho một bên khác (bên có/ nhận nghĩa vụ) bằng cách đồng ý trả một khoản tiền cho bên có nghĩa vụ như một khoản bồi thường nếu bên còn lại không thực hiện nghĩa vụ của mình. 

Trái phiếu duy trì (Maintenance Bond) là gì? Đặc điểm - Ảnh 2.

Các bên trong một hợp đồng trái phiếu duy tri. (Nguồn: Investopedia).

Bên bảo lãnh đảm bảo bên có nghĩa vụ rằng bên trả nghĩa vụ sẽ thực hiện các nghĩa vụ được yêu cầu. Trái phiếu duy trì là một loại cam kết bảo lãnh được sử dụng bởi các nhà thầu xây dựng.     

Theo các điều khoản của trái phiếu duy trì, nhà thầu của dự án xây dựng là bên trả nghĩa vụ mua cam kết trái phiếu, và khách hàng hay chủ sở hữu của dự án mà nhà thầu được thuê để xây dựng là bên được bảo vệ bởi trái phiếu. 

Trái phiếu duy trì thường được yêu cầu cho các dự án xây dựng của nhà nước hay các công trình công cộng, tuy nhiên các công trình xây dựng tư nhân cũng có dùng nhưng ít thường xuyên hơn.   

Yêu cầu của Trái phiếu duy trì 

Trái phiếu duy trì chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó, mọi tổn thất tài chính từ các khiếm khuyết hoặc các vấn đề được phát hiện với thành quả xây dựng của nhà thầu sẽ không được bảo lãnh bởi trái phiếu duy trì. 

Giả sử một tòa nhà sau khi hoàn thành xây dựng, khách hàng thấy rằng khung cấu trúc không thỏa đáng, thì có thể nộp đơn khiếu nại đối với trái phiếu duy trì nếu thời hạn trái phiếu chưa hết.   

Nếu công ty bảo lãnh nhận thấy yêu cầu khiếu nại hợp lệ, công ty sẽ bồi thường cho bên có nghĩa vụ đối với mọi tổn thất và thiệt hại phát sinh. Đổi lại, nhà thầu phải bồi thường cho bên bảo lãnh tất cả các khoản bồi thường mà bên này đã phải thực hiện.   

Nhà thầu khi mua trái phiếu duy trì sẽ được kiểm tra chất lượng tín dụng trước khi được chấp thuận.

Bước này là để bảo vệ bên bảo lãnh trước rủi ro trong đó bên trả nghĩa vụ không đủ tiền để trả cho bên bảo lãnh sau khi yêu cầu khiếu nại đã được phê duyệt và giải quyết về mặt tài chính. Ngoài ra, Trái phiếu duy trì đảm bảo rằng chủ sở hữu của dự án xây dựng được bù đắp tương đối tốt nếu nhà thầu có tay nghề kém.   

Trái phiếu duy trì không phải là bảo hiểm, nhưng về cơ bản hoạt động như một hợp đồng bảo hiểm cho các dự án xây dựng, ở đó nhà thầu hứa hẹn sẽ sửa chữa các lỗi phát sinh hoặc chủ sở hữu được bồi thường bằng tiền cho những khiếm khuyết đó.  

(Theo Investopedia)

Lê Thảo

Khối ngoại bán ròng gần 1.690 tỷ đồng tuần VN-Index mất hơn 34 điểm, tâm điểm HPG, VIC, MWG
Trong tuần 18 – 22/9, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cả 5 phiên liên tiếp với giá trị 1.640 tỷ đồng trên HOSE. Trong đó, HPG, VIC và MWG là 3 cổ phiếu dẫn đầu nhóm bán ròng với giá trị lần lượt 578 tỷ đồng, 311 tỷ đồng và 142 tỷ đồng.