|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chất lượng tín dụng (Credit Quality) là gì? Đặc trưng và ý nghĩa

20:45 | 03/11/2019
Chia sẻ
Chất lượng tín dụng (tiếng Anh: Credit Quality) là một trong những tiêu chí chính để đánh giá chất lượng đầu tư của trái phiếu hoặc quĩ tương hỗ trái phiếu.
Credit Quality

Hình minh họa

Chất lượng tín dụng (Credit Quality)

Định nghĩa

Chất lượng tín dụng trong tiếng Anh là Credit QualityChất lượng tín dụng là một trong những tiêu chí chính để đánh giá chất lượng đầu tư của trái phiếu hoặc quĩ tương hỗ trái phiếu.

Chất lượng tín dụng thông báo cho các nhà đầu tư về uy tín tín dụng của trái phiếu, danh mục trái phiếu hoặc rủi ro vỡ nợ. Chất lượng tín dụng của một công ty hoặc chứng khoán cũng có thể được biết đến thông qua xếp hạng trái phiếu của công ty.

Đặc trưng và ý nghĩa của chất lượng tín dụng

- Chất lượng tín dụng là một khía cạnh quan trọng của thị trường tín dụng. Chất lượng tín dụng của một trái phiếu hoặc quĩ tương hỗ trái phiếu được xác định bởi các tổ chức xếp hạng tư nhân độc lập như Standard & Poor's, Moody's hoặc Fitch và các tổ chức khác.

- Mỗi cơ quan xếp hạng có các kí hiệu chất lượng tín dụng riêng, thường từ cao ('AAA' đến 'AA'), trung bình ('A' đến 'BBB') đến thấp ('BB', 'B', 'CCC', ' CC 'đến' C ').

- Cơ quan xếp hạng tín dụng đưa ra xếp hạng chất lượng tín dụng cho tất cả các loại tổ chức phát hành trên thị trường tín dụng. Các yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng doanh nghiệp bao gồm cơ cấu vốn của công ty, lịch sử thanh toán tín dụng, doanh thu và thu nhập.

- Xếp hạng chất lượng tín dụng cho các quốc gia có thị trường phát triển, chẳng hạn như Hoa Kỳ, thường ở mức cao hơn và hứa hẹn các nhà đầu tư đầu tư mức rủi ro vỡ nợ thấp hơn.

- Trong thị trường tín dụng, trái phiếu ở điểm đầu tư (investment-grade bonds) thường được xếp hạng ở chất lượng cao. Trái phiếu ở điểm không đầu tư, còn được gọi là trái phiếu có lãi suất cao hay trái phiếu rác, có chất lượng tín dụng thấp hơn và rủi ro cao hơn. Trái phiếu ở điểm đầu tư thường có lợi suất thấp hơn trong khi trái phiếu ở điểm không đầu tư yêu cầu lợi suất cao hơn để bù đắp cho rủi ro lớn hơn.

Kết luận

Các nhà đầu tư quan tâm đến sự an toàn của các khoản đầu tư trái phiếu nên bám vào các trái phiếu ở điểm đầu tư ('AAA', 'AA', 'A' và 'BBB'), trong khi các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro cao hơn có thể xem xét trái phiếu có chất lượng tín dụng thấp hơn với lợi suất cao hơn, nếu họ tin những người đi vay có khả năng trả nợ.

(Tài liệu tham khảo: Credit Quality, Investopedia)

Minh Lan

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 22/3 chỉ còn 1,55%/năm,  giảm 1,95 điểm % so với cuối tuần trước.