|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tự do hoá tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Financial liberalization in banking sector) là gì?

09:21 | 17/07/2020
Chia sẻ
Tự do hoá tài chính trong lĩnh vực ngân hàng là quá trình chuyển đổi từ hệ thống tài chính ngân hàng được điều tiết cứng nhắc và chặt chẽ sang hệ thống tài chính ngân hàng được điều tiết bằng các công cụ kinh tế một cách linh hoạt.
Tự do hoá tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Financial liberalization in banking sector) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: chinadaily)

Tự do hoá tài chính trong lĩnh vực ngân hàng

Khái niệm

Tự do hoá tài chính trong lĩnh vực ngân hàng trong tiếng Anh được gọi là Financial liberalization in banking sector.

Tự do hoá tài chính trong lĩnh vực ngân hàng là một trong những yếu tố dùng để đo lường mức độ hội nhập quốc tế của ngân hàng thương mại.

Tự do hoá tài chính trong lĩnh vực ngân hàng là quá trình chuyển đổi từ hệ thống tài chính ngân hàng được điều tiết cứng nhắc và chặt chẽ bằng các công cụ chủ yếu là mang tính mệnh lệnh hành chính sang hệ thống tài chính ngân hàng được điều tiết bằng các công cụ kinh tế một cách linh hoạt, dựa trên các yếu tố của nền kinh tế thị trường; 

Với việc chuyển đổi như vậy sẽ tạo ra một nền tài chính mà chủ yếu là chịu sự tác động và chi phối của các yếu tố thị trường chứ có rất ít hoặc không có sự can thiệp trực tiếp của các cơ quan chức năng và Chính phủ. 

Hội nhập quốc tế về ngân hàng

Mức độ tự do hoá tài chính về ngân hàng càng sâu rộng bao nhiêu thì hội nhập quốc tế về ngân hàng càng nhanh chóng bấy nhiêu, bởi vì lúc đó hệ thống tài chính ngân hàng trong nước càng phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hội nhập quốc tế về ngân hàng giúp các ngân hàng thương mại trong nước thông qua môi trường cạnh tranh ngày càng tự do hơn và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Đồng thời giúp ngân hàng trong nước cần nhận thức được tình hình mới để tự nâng cao, hoàn thiện nhằm đương đầu với cạnh tranh và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính ngân hàng trong điều kiện hội nhập với khu vực và thế giới.

Thuật ngữ liên quan

Tự do hoá tài chính nói chung là quá trình giảm thiểu và cuối cùng là huỷ bỏ sự kiểm soát của Nhà nước đối với hoạt động của hệ thống tài chính quốc gia, làm cho hệ thống này hoạt động tự do hơn và hiệu quả hơn theo qui luật thị trường.

(Tài liệu tham khảo: Một số lí thuyết về tự do hoá tài chính trong hội nhập quốc tế về ngân hàng, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu Dân cử)

Diệu Nhi