Kiến thức Kinh tế

Tiền đình chỉ lưu hành là gì? Một số đồng tiền đã hết giá trị lưu hành tại Việt Nam

17:18 | 02/07/2020

Chia sẻ

Tiền đình chỉ lưu hành là các loại tiền không còn giá trị lưu hành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Tiền đình chỉ lưu hành là gì? Một số đồng tiền đã hết giá trị lưu hành tại Việt Nam - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Doitienpacific)

Tiền đình chỉ lưu hành

Khái niệm

Tiền đình chỉ lưu hành là các loại tiền không còn giá trị lưu hành theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức thu hồi các loại tiền đình chỉ lưu hành theo qui định. Các loại tiền thu hồi được đổi lấy các loại tiền khác với giá trị tương đương trong thời hạn do Ngân hàng Nhà nước qui định. Sau thời hạn thu hồi, các loại tiền thuộc diện thu hồi không còn giá trị lưu hành.

Một số đồng tiền đã hết giá trị lưu hành tại Việt Nam

- Tiền cotton loại 50.000 đồng và 100.000 đồng (hết giá trị lưu hành kể từ ngày 01/9/2007 theo thông báo số 6099/NHNN-PHKQ ngày 07/6/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

Từ thời điểm ngày 01/9/2007, các tổ chức và cá nhân có các đồng tiền này được đổi ngang giá trị ra các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước.

- Tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng (hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày 01/01/2013 theo thông báo số 293/TB-NHNN ngày 28/9/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

Từ thời điểm ngày 01/01/2013, các tổ chức và cá nhân có các đồng tiền này được đổi ngang giá trị sang các loại tiền đang lưu hành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước tại các tỉnh, thành phố.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lí nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. 

Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm sự an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

(Tài liệu tham khảo: Tiền đình chỉ lưu hành, Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Tuyết Nhi