|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Số tiền gốc (Principal) là gì? Đặc điểm

09:04 | 15/06/2020
Chia sẻ
Số tiền gốc (tiếng Anh: Principal) là một thuật ngữ có nhiều ý nghĩa tài chính. Cách sử dụng phổ biến nhất đề cập đến số tiền ban đầu được vay trong một khoản vay hoặc đưa vào đầu tư.
Số tiền gốc (Principal) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Investopedia.

Số tiền gốc

Khái niệm

Số tiền gốc tiếng Anh là Principal.

Số tiền gốc là một thuật ngữ có nhiều ý nghĩa tài chính. Cách sử dụng phổ biến nhất đề cập đến số tiền ban đầu được vay trong một khoản vay hoặc đưa vào đầu tư. Tương tự như vậy, nó cũng có thể đề cập đến mệnh giá của một trái phiếu.

Số tiền gốc của khoản vay

Trong một khoản vay, số tiền gốc đề cập đến qui mô ban đầu của khoản vay, nó cũng có thể có nghĩa là số tiền vẫn còn nợ trong một khoản vay. Nếu bạn rút ra một khoản thế chấp 50.000 USD, thì số tiền gốc là 50.000 USD. Nếu bạn trả hết 30.000 USD, số dư gốc hiện bao gồm 20.000 USD còn lại.

Số tiền lãi trả cho một khoản vay được xác định bằng số tiền gốc. Ví dụ, một người vay một khoản vay có số tiền gốc là 10.000 USD và lãi suất hàng năm là 5% sẽ phải trả 500 USD tiền lãi mỗi năm cho khoản nợ còn tồn đọng.

Khi bạn thực hiện thanh toán hàng tháng cho khoản vay, số tiền thanh toán của bạn sẽ được trả cho các khoản lãi tích lũy trước, và phần còn lại dùng để trả cho số tiền gốc của bạn. Trả hết số tiền gốc của khoản vay là cách duy nhất để giảm số tiền lãi tích lũy mỗi tháng.

Số tiền gốc của công cụ nợ

Đối với các công cụ nợ, số tiền gốc của trái phiếu về cơ bản là số tiền mà tổ chức phát hành trái phiếu đang vay và sẽ hoàn trả đầy đủ cho trái chủ khi đáo hạn trái phiếu. Số tiền gốc của trái phiếu còn được gọi là mệnh giá của trái phiếu. 

Số tiền gốc của trái phiếu không bao gồm phiếu lãi, các khoản thanh toán lãi định kì hoặc lãi tích lũy (mặc dù nhà phát hành cũng có nghĩa vụ phải trả những khoản này). Ví dụ, trái phiếu 10 năm có thể được phát hành với mệnh giá 10.000 USD và thanh toán phiếu lãi định kì 50 USD nửa năm một lần. Số tiền gốc của trái phiếu sẽ là 10.000 USD.

Trừ khi nó được phát hành lần đầu, số tiền gốc của trái phiếu không nhất thiết phải bằng giá thị trường của nó. Tùy thuộc vào tình hình của thị trường trái phiếu, một trái phiếu có thể được mua nhiều hơn hoặc ít hơn số tiền gốc của nó. 

Ví dụ, vào tháng 10/2016, Netflix đã phát hành một đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp. Mệnh giá hoặc số tiền gốc của mỗi trái phiếu là 1.000 USD, và tại thời điểm phát hành, đó cũng là giá của mỗi trái phiếu. Kể từ đó, giá trái phiếu đã dao động trong khoảng từ 1.040 USD đến 1.070 USD, nhưng số tiền gốc vẫn giữ nguyên là 1.000 USD.

(Theo Investopedia)

Hoàng Vy