|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Xếp hạng tín dụng (Credit Rating) là gì? Đặc trưng và ý nghĩa

20:42 | 03/11/2019
Chia sẻ
Xếp hạng tín dụng (tiếng Anh: Credit Rating) là một đánh giá định lượng về độ tin cậy của người vay về các điều khoản chung hoặc liên quan đến một khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính cụ thể.
Living%20well%20website%20images_652x370_Credit%20score

Hình minh họa. Nguồn: CABA

Xếp hạng tín dụng (Credit Rating)

Định nghĩa

Xếp hạng tín dụng hay xếp hạng tín nhiệm trong tiếng Anh là Credit Rating

Xếp hạng tín dụng là một đánh giá định lượng về độ tin cậy của người vay về các điều khoản chung hoặc liên quan đến một khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính cụ thể. 

Xếp hạng tín dụng có thể được chỉ định cho bất tổ chức nào tìm cách vay tiền của một cá nhân, công ty, Nhà nước hay Chính phủ quốc gia.

Đặc trưng

- Tín dụng cá nhân được chấm điểm từ các văn phòng tín dụng như Experian và TransUnion theo thang số ba chữ số bằng cách sử dụng hình thức chấm điểm tín dụng Fair Isaac (FICO).

- Đánh giá tín dụng cho các công ty và Chính phủ thường được thực hiện bởi các cơ quan xếp hạng tín dụng như Standard & Poor (S & P), Moody's hoặc Fitch. Các cơ quan xếp hạng này được thanh toán bởi các đơn vị đang tìm kiếm xếp hạng tín dụng cho chính mình hoặc cho một trong các vấn đề nợ của họ.

Ý nghĩa của xếp hạng tín dụng

- Xếp hạng tín dụng người vay dựa trên hoạt động rà soát đặc biệt được thực hiện bởi các cơ quan xếp hạng. Mặc dù một chủ thể đi vay sẽ cố gắng để có xếp hạng tín dụng cao nhất có thể vì nó có tác động lớn đến lãi suất mà người đi vay phải trả, các cơ quan xếp hạng phải có cái nhìn cân bằng và khách quan về tình hình tài chính và khả năng trả nợ của người đi vay.

- Xếp hạng tín dụng không chỉ xác định liệu người đi vay có được chấp thuận cho vay hay không mà còn xác định mức lãi suất vay sẽ cần phải trả. Vì các công ty phụ thuộc vào các khoản vay cho các chi phí khởi nghiệp và các chi phí khác, việc bị từ chối khoản vay có thể gây ra thảm họa, và lãi suất cao sẽ khó để hơn nhiều. 

- Xếp hạng tín dụng cũng đóng một vai trò lớn trong việc xác định xem có nên mua trái phiếu hay không. Xếp hạng tín dụng kém là dấu hiệu cho thấy một khoản đầu tư rủi ro, khả năng lớn là công ty phát hành sẽ không thể thực hiện thanh toán trái phiếu.

(Tài liệu tham khảo: Credit Rating, Investopedia)

Minh Lan

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 22/3 chỉ còn 1,55%/năm,  giảm 1,95 điểm % so với cuối tuần trước.