|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Trung bình trượt số mũ EMA (Exponential moving average) là gì?

15:13 | 01/11/2019
Chia sẻ
Trung bình trượt số mũ EMA (tiếng Anh: Exponential moving average, viết tắt EMA) là trung bình trượt có trọng số (WMA) mang lại trọng số hoặc mức độ quan trọng hơn cho dữ liệu giá gần đây so với trung bình trượt giản đơn (SMA).
(Exponential moving average)

Hình minh họa

Trung bình trượt số mũ EMA (Exponential moving average)

Định nghĩa

Trung bình trượt số mũ trong tiếng Anh là Exponential moving average, viết tắt là EMA

Trung bình trượt số mũ (EMA) trung bình trượt có trọng số (WMA) mang lại trọng số hoặc mức độ quan trọng hơn cho dữ liệu giá gần đây so với trung bình trượt giản đơn (SMA).

Đặc trưng

- EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá gần đây so với SMA. Công thức tính EMA chỉ liên quan đến việc sử dụng hệ số mũ và bắt đầu với SMA.

Sự cần thiết của EMA

- Đối với một nhà phân tích, việc bỏ đi những giá trị cũ nhất khi tính trung bình trượt sẽ gây ra nhiều vấn đề. Nếu mức giá mới nhất phản ánh những biến động nhỏ trong khi mức giá cũ (mức giá bị bỏ đi khi tính giá trị trung bình trượt tiếp theo) lại phản ánh một biến động giá lớn thì giá trị trung bình trượt sẽ không còn chính xác nữa.

Kaufman (1998) gọi đây là "drop-off effect" (tạm dịch: hiệu ứng bỏ lỡ). Đây chính là điểm mà nhiều nhà nghiên cứu phê phán giá trị trung bình trượt.

- Một số nghiên cứu khác cho rằng mức giá cũ không đóng vai trò quá quan trọng trong việc xác định xu hướng giá trong tương lai như mức giá mới nhất, những quan sát này vẫn có tầm quan trọng nhất định.

- Khi tính toán giá trị trung bình trượt giản đơn (SMA) hay trung bình trượt tuyến tính trọng số, nếu như các mức giá cũ nằm ngoài khoảng tính toán thì sẽ hoàn toàn không được tính tới. Nhận thức được vấn đề này, các nhà phân tích đã đưa ra khái niệm về trung bình trượt số mũ.

Cách xác định trung bình trượt số mũ

Để tính được giá trị trung bình trượt số mũ, trước hết cần xác định trọng số của ngày gần nhất như sau:

Screenshot (186)

Nguồn: Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

Trung bình trượt số mũ được tính toán như sau:

Screenshot (188)

Nguồn: Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

Thông thường, các nhà phân tích thường sử dụng EMA cho 19 ngày và 39 ngày. Khi tính toán giá trị EMA cho 19 ngày và 39 ngày, trọng số của ngày gần nhất lần lượt là 0,10 và 0,05, do đó việc tính toán trở nên dễ dàng hơn.

Ưu điểm của việc sử dụng EMA là dễ tính và trọng số ngày gần nhất lớn hơn. Do đó, EMA còn được gọi là trung bình trượt có trọng số.

(Tài liệu tham khảo: How Is the Exponential Moving Average (EMA) Formula Calculated? - Investopedia; Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Minh Lan