Kiến thức Kinh tế

Chỉ số VN30-Index là gì? Công thức xác định

15:35 | 26/10/2019

Chia sẻ

Chỉ số VN30-Index gồm 30 cổ phiếu được niêm yết trên sàn HSX có giá trị vốn hoá thị trường cũng như thanh khoản cao nhất, cụ thể là nhóm 30 cổ phiếu này chiếm 80% tổng giá trị vốn hóa thị trường và 60% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.
6ZFMJ2KKGNDC5PZHK32STJWS7M

Hình minh họa. Nguồn: Cách chơi chứng khoán

Chỉ số VN30-Index

Định nghĩa

- Bên cạnh VN Index, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) lập và đưa vào sử dụng Chỉ số VN30-Index bắt đầu từ ngày 06/02/2012.

- Chỉ số VN30-Index gồm 30 cổ phiếu được niêm yết trên sàn HSX có giá trị vốn hóa thị trường cũng như thanh khoản cao nhất, cụ thể là nhóm 30 cổ phiếu này chiếm 80% tổng giá trị vốn hóa thị trường và 60% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

- Chỉ số VN30-Index ra đời với hi vọng sẽ phản ánh tốt hơn mối quan hệ giữa cung và cầu cổ phiếu trên thị trường, đây là điều mà đôi khi không được phản ánh thật sự chuẩn xác thông qua chỉ số VN-Index. Chỉ số VN-Index vẫn được duy trì tuy nhiên sẽ có một số điều chỉnh.

Phương pháp tính

- Theo qui định, vào ngày thứ hai của tuần thứ tư tháng 1 và tháng 7 hàng năm, HSX sẽ thực hiện đổi rổ cổ phiếu của chỉ số VN30-Index. Các bước để chọn 30 cổ phiếu trong rổ VN30 như sau:

+ Bước 1: Chọn 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường bình quân hàng ngày trong 6 tháng là cao nhất, loại trừ các cổ phiếu bị cảnh cáo, kiểm soát, tạm ngừng giao dịch hoặc có thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Tuy nhiên các cổ phiếu có giá trị vốn hóa thuộc Top 5 của thị trường thì chỉ yêu cầu thời gian niêm yết 3 tháng trở lên.

+ Bước 2: Loại bỏ các cổ phiếu có tỉ lệ lưu hành tự do dưới 5%.

+ Bước 3: Các cổ phiếu còn lại sau bước 2 được sắp xếp theo thứ tự giá trị giao dịch hàng ngày bình quân trong 6 tháng giảm dần. 20 cổ phiếu ở thứ hạng đầu tiên sẽ được chọn vào VN30. Các cổ phiếu thứ hạng từ 21 đến 40 thì ưu tiên các cổ phiếu cũ, sau đó mới đến lựa chọn các cổ phiếu mới để cho vào rổ (điều này để đảm bảo tính ổn định của bộ chỉ số)

+ Bước 4: HSX họp hội đồng chỉ số để xem xét lần cuối cùng trước khi công bố rổ chỉ số mới một tuần trước ngày bắt đầu giao dịch rổ chỉ số mới.

- Công thức tính chỉ số VN30-Index như sau:

VN30-Index = Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại (CMV) / Giá trị vốn hóa thị trường cơ sở (BMV)

Trong đó:

+ CMV (Current market value)

75341115_2479810445620708_124347622570852352_n

Nguồn: Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

+ BMV (Base market value): hệ số chia. Trong trường hợp tăng/giảm CMV do nguyên nhân khác với biến động giá trên thị trường, BMV sẽ được điều chỉnh nhằm đảm bảo tính liên tục của chỉ số.

+ Tỉ lệ free-float: là tỉ lệ cổ phiếu sẵn sàng/tự do chuyển nhượng trên thị trường, được tính:

Tỉ lệ free-loat (f) = (Khối lượng cổ phiếu lưu hành - Khối lượng không tự do chuyển nhượng)/Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Minh Lan