Kiến thức Kinh tế

Tỉ lệ lợi tức yêu cầu (Required Rate of Return - RRR) là gì?

14:06 | 26/10/2019

Chia sẻ

Tỉ lệ lợi tức yêu cầu (tiếng Anh: Required Rate of Return, viết tắt: RRR) là tỉ lệ lợi tức thấp nhất mà nhà đầu tư có thể chấp nhận từ khoản đầu tư nhằm bù đắp việc trì hoãn tiêu dùng.
Dedeuay Hair & Beauty

Hình minh họa

Tỉ lệ lợi tức yêu cầu (Required Rate of Return - RRR)

Định nghĩa

Tỉ lệ lợi tức yêu cầu trong tiếng Anh là Required Rate of Return, viết tắt là RRR

Tỉ lệ lợi tức yêu cầu là tỉ lệ lợi tức thấp nhất mà nhà đầu tư có thể chấp nhận từ khoản đầu tư nhằm bù đắp việc trì hoãn tiêu dùng.

Tỉ lệ lợi tức yêu cầu là mức lợi tức tối thiểu mà nhà đầu tư nhận được khi chấp nhận rủi ro để đầu tư vào cổ phiếu hay các chứng khoán khác.

Ý nghĩa

- Tỉ lệ lợi tức yêu cầu có thể được sử dụng để tính toán mức độ lợi nhuận của một dự án gắn với chi phí tài trợ cho dự án.

- Tỉ lệ lợi tức yêu cầu báo hiệu mức độ rủi ro liên quan đến việc cam kết đầu tư hoặc dự án nhất định. Lợi nhuận càng lớn, mức độ rủi ro càng lớn. Lợi nhuận thấp hơn thường có nghĩa là có ít rủi ro hơn.

- Tỉ lệ lợi tức yêu cầu thường được sử dụng trong tài chính doanh nghiệp và định giá cổ phiếu.

Đặc trưng

- Nhà đầu tư thường tìm kiếm tỉ lệ lợi tức yêu cầu đủ để bù đắp cho:

(1) giá trị thời gian của tiền trong khoảng thời gian đầu tư

(2) tỉ lệ lạm phát dự kiến

(3) rủi ro

- Sự phân tích và ước lượng tỉ lệ lợi tức yêu cầu rất phức tạp do những biến động của thị trường theo thời gian. Thứ nhất, có rất nhiều tỉ lệ lợi tức đối với các khoản đầu tư vào bất kì thời điểm nào. Thứ hai, tỉ lệ lợi tức của một loại tài sản nhất định thay đổi liên tục theo thời gian. Thứ ba, sự khác biệt giữa các loại tỉ lệ đặc trưng cho mỗi loại tài sản khác nhau thay đổi theo thời gian.

Ví dụ, tỉ lệ lợi tức yêu cầu của các loại trái phiếu (Đvt:%)

Loại trái phiếu1995199619971998199920002001
Tín phiếu kho bạc Mỹ ba tháng5,495,015,064,784,645,823,8
Trái phiếu Chính phủ Mỹ dài hạn6,936,86,675,966,146,416,18
Trái phiếu công ty loại Aaa7,597,377,276,537,057,627,32
Trái phiếu công ty loại Baa7,838,057,787,227,888,368,19

Chú ý:

Sự khác biệt trong tỉ lệ lợi tức yêu cầu bắt nguồn từ rủi ro của các khoản đầu tư, do đó chúng ta phải hiểu nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến nhân tố tỉ lệ lợi tức yêu cầu và phải cân nhắc tới yếu tố này khi đánh giá các cơ hội đầu tư của mình.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Calculating Required Rate of Return - RRR, Investopedia)

Minh Lan