|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Trung bình trượt giản đơn SMA (Simple moving average) là gì?

14:37 | 04/10/2019
Chia sẻ
Trung bình trượt giản đơn SMA (tiếng Anh: Simple moving average) được tính bằng cách tính tổng giá trong một khoảng thời gian và chia cho số quan sát trong khoảng thời gian đó.
RSI (Relative strength index) (1)

Hình minh họa

Trung bình trượt giản đơn SMA (Simple moving average)

Định nghĩa

Trung bình trượt giản đơn trong tiếng Anh là Simple moving average, viết tắt SMA. Trung bình trượt giản đơn được tính bằng cách tính tổng giá trong một khoảng thời gian và chia cho số quan sát trong khoảng thời gian đó.

Công thức xác định trung bình trượt giản đơn SMA

 MA (n) = (C1 + C2 + ... + Cn)/n

Trong đó:

Ct là giá đóng cửa ngày t

n là số ngày cần tính giá trị trung bình trượt giản đơn

Ví dụ

Cổ phiếu XYZ có giá đóng cửa 10 ngày như sau:

NgàyGiá đóng cửaTổngMA (3)
110NANA
211NANA
3123311
4143712.33
5123812.67
6123812.67
7174113.67
8144314.33
9164715.67
10154515

Ví dụ trên minh họa cách tính toán giá trị trung bình trượt giản đơn cho ba ngày. 

Giá trị MA (3) cho ngày thứ ba bằng trung bình cộng giá cổ phiếu XYZ trong ngày 1,2 và 3.

Đặc trưng của đường trung bình trượt giản đơn

- Đường trung bình trượt có thể được tính toán cho những khoảng thời gian khác nhau, các đường trung bình trượt phổ biến là MA (200), MA (60), MA (50), MA (30), MA (20), MA (10).

- Những biến động giá hàng ngày được làm trơn thông qua việc tính toán giá trị trung bình trượt. Việc sử dụng đường trung bình trượt giúp cho các phân tích phát hiện được xu hướng của giá chứng khoán mà không bị ảnh hưởng bởi những biến động giá hàng ngày.

- Đường MA đi lên cho thấy xu hướng tăng điểm và đường MA đi xuống chỉ ra một xu hướng giảm điểm. Mặc dù việc sử dụng đường MA là hữu dụng trong việc nhận diện xu hướng, nhưng việc nhận diện này chỉ xảy ra khi xu hướng đã bắt đầu.

- Do đó, trung bình trượt là một chỉ báo sau. Cần ghi nhớ rằng theo phân tích kĩ thuật, chúng ta tiến hành giao dịch cùng với xu hướng. Việc sử dụng đường trung bình trượt luôn luôn đưa ra một dấu hiệu trễ so với xu hướng.

- Đường MA có thể được tính toán cho các khoảng thời gian khác nhau. Thời gian càng dài, số quan sát càng lớn thì đường trung bình trượt sẽ mang lại càng nhiều thông tin.

Khi tăng số ngày để tính toán ra đường trung bình trượt, dữ liệu giá chứng khoán trong từng ngày sẽ tương đối không còn quá quan trọng nữa.

Đây chính là một ưu điểm của việc sử dụng đường trung bình trượt

- Việc không quá chú trọng vào dữ liệu giá trong từng ngày sẽ loại bỏ tác động của quan sát đột biến. Tuy nhiên, khoảng thời gian của đường trung bình trượt càng dài thì đường trung bình trượt đó sẽ càng chậm trong việc báo hiệu về xu hướng tiềm ẩn trong diễn biến giá.

Hình 14-21 minh họa đường SMA (10) và SMA (60) của cổ phiếu DIS (Công ty Walt Disney). Có thể nhận thấy đường trung bình trượt giản đơn 60 ngày mượt hơn đường trung bình trượt giản đơn 10 ngày và xu hướng chủ đạo của cổ phiếu trong giai đoạn này là tăng điểm.

Screenshot (162)

Nguồn: Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Minh Lan