|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Nhà 'không đất trống' (Zero-Lot-Line House) là gì?

Nhà 'không đất trống' (Zero-Lot-Line House) là gì?

Nhà "không đất trống" (tiếng Anh: Zero-Lot-Line House) là một loại bất động sản nhà ở, có cấu trúc đi lên hoặc rất sát với viền của một mảnh đất.
Kiến thức Kinh tế -16:30 | 26/03/2020
Giấy chứng nhận quyền sở hữu (Certificate of Title) là gì? Đặc điểm

Giấy chứng nhận quyền sở hữu (Certificate of Title) là gì? Đặc điểm

Giấy chứng nhận quyền sở hữu (tiếng Anh: Certificate of Title) là một tài liệu do tiểu bang hoặc thành phố cấp, xác định chủ sở hữu tài sản cá nhân hoặc bất động sản.
Kiến thức Kinh tế -13:27 | 26/03/2020
Chứng thư bảo đảm (Warranty Deed) là gì? Cách thức hoạt động

Chứng thư bảo đảm (Warranty Deed) là gì? Cách thức hoạt động

Chứng thư bảo đảm (tiếng Anh: Warranty Deed) là một văn bản thường được sử dụng trong lĩnh vực bất động sản nhằm cung cấp sự bảo vệ lớn nhất cho người mua bất động sản.
Kiến thức Kinh tế -22:01 | 25/03/2020
Hợp đồng ủy thác giữ (Escrow Agreement) là gì?

Hợp đồng ủy thác giữ (Escrow Agreement) là gì?

Hợp đồng ủy thác giữ (tiếng Anh: Escrow Agreement) là một hợp đồng phác thảo các điều khoản và điều kiện giữa các bên liên quan và trách nhiệm của mỗi bên.
Kiến thức Kinh tế -17:52 | 23/03/2020
Đại lí ủy thác pháp định (Escrow Agent) là gì? Đại lí ủy thác pháp định trong giao dịch bất động sản

Đại lí ủy thác pháp định (Escrow Agent) là gì? Đại lí ủy thác pháp định trong giao dịch bất động sản

Đại lí ủy thác pháp định (tiếng Anh: Escrow Agent) là một người hoặc một thực thể nắm giữ tài sản cho bên thứ ba khi giao dịch đang được hoàn thành hoặc những bất hòa đang được giải quyết.
Kiến thức Kinh tế -15:44 | 23/03/2020
Tổng bất động sản đã điều chỉnh (Adjusted Gross Estate) là gì?

Tổng bất động sản đã điều chỉnh (Adjusted Gross Estate) là gì?

Tổng bất động sản đã điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Gross Estate) là giá trị ròng của bất động sản mà một người qua đời sở hữu sau khi trừ chi phí các khoản nợ và thủ tục hành chính.
Kiến thức Kinh tế -12:05 | 23/03/2020
Địa chủ vắng mặt (Absentee Landlord) là gì? Đặc điểm của Địa chủ vắng mặt

Địa chủ vắng mặt (Absentee Landlord) là gì? Đặc điểm của Địa chủ vắng mặt

Địa chủ vắng mặt (tiếng Anh: Absentee Landlord) là thuật ngữ chỉ một cá nhân, công ty hoặc nhà nước, sở hữu và cho thuê bất động sản nhưng không ở gần bất động sản.
Kiến thức Kinh tế -11:19 | 23/03/2020
Người chiếm đoạt nhà/đất (Squatter) là ai?

Người chiếm đoạt nhà/đất (Squatter) là ai?

Người chiếm đoạt nhà/đất (tiếng Anh: Squatter) là người định cư hoặc chiếm giữ một phần tài sản mà không có yêu cầu pháp lí đối với tài sản đó.
Kiến thức Kinh tế -11:09 | 23/03/2020
Sở hữu ngược (Adverse Possession) là gì?

Sở hữu ngược (Adverse Possession) là gì?

Sở hữu ngược (tiếng Anh: Adverse Possession) là một học thuyết mang tính pháp lí cho phép một người sở hữu hoặc cư trú trên đất của người khác trong một thời gian dài với mục đích yêu cầu quyền sở hữu hợp pháp đối với vùng đất đó.
Kiến thức Kinh tế -10:56 | 23/03/2020
Điểm khoá sổ (Closing Points) là gì? Đặc điểm của Điểm khoá sổ

Điểm khoá sổ (Closing Points) là gì? Đặc điểm của Điểm khoá sổ

Điểm khoá sổ (tiếng Anh: Closing Points) là một khoản phí trả cho người cho vay thế chấp hoặc người môi giới để đổi lấy khoản chiết khấu cho lãi suất tính cho khoản vay thế chấp.
Kiến thức Kinh tế -17:23 | 20/03/2020
Chủ đề nóng
Chi phí khoá sổ (Closing Costs) là gì? Đặc điểm của Chi phí khoá sổ

Chi phí khoá sổ (Closing Costs) là gì? Đặc điểm của Chi phí khoá sổ

Chi phí khoá sổ (tiếng Anh: Closing Costs) là các chi phí cao hơn giá của tài sản, mà người mua và người bán thường phải chịu để hoàn thành một giao dịch bất động sản.
Kiến thức Kinh tế -16:21 | 20/03/2020
Giao kèo do người thứ ba nắm giữ (Escrow) là gì?

Giao kèo do người thứ ba nắm giữ (Escrow) là gì?

Giao kèo do người thứ ba nắm giữ (tiếng Anh: Escrow) là một khái niệm pháp lí mô tả một công cụ tài chính, theo đó một tài sản hoặc tiền gửi giữ được nắm giữ bởi một bên thứ ba, thay mặt cho hai bên khác đang trong quá trình hoàn tất giao dịch.
Kiến thức Kinh tế -17:36 | 19/03/2020
Tiền đặt cọc (Earnest Money) trong bất động sản là gì?

Tiền đặt cọc (Earnest Money) trong bất động sản là gì?

Tiền đặt cọc (tiếng Anh: Earnest Money) là một khoản tiền ban đầu được gửi cho người bán nhằm đại diện cho thiện chí của người mua nhà.
Kiến thức Kinh tế -16:39 | 19/03/2020
Tiêu chuẩn LEED là gì? Lợi ích LEED mang lại

Tiêu chuẩn LEED là gì? Lợi ích LEED mang lại

LEED là một bộ các hệ thống xếp hạng nhằm đánh giá thiết kế và hiệu suất về môi trường của các tòa nhà, nhà ở và khu dân cư.
Kiến thức Kinh tế -14:55 | 27/02/2020
Giá trị đang sử dụng (Value in use) trong định giá là gì?

Giá trị đang sử dụng (Value in use) trong định giá là gì?

Giá trị đang sử dụng (tiếng Anh: Value in use) là số tiền mà một tài sản mang lại cho một người cụ thể đang sử dụng tài sản.
Kiến thức Kinh tế -23:40 | 21/02/2020
Giá trị để tính thuế (Taxable value) trong định giá là gì?

Giá trị để tính thuế (Taxable value) trong định giá là gì?

Giá trị để tính thuế (tiếng Anh: Taxable value) là số tiền thể hiện giá trị tài sản được qui định trong các văn bản pháp lí, làm căn cứ để ra số tiền thuế phải nộp cho nhà nước.
Kiến thức Kinh tế -22:56 | 21/02/2020
Giá trị đặc biệt (Special value) trong định giá là gì?

Giá trị đặc biệt (Special value) trong định giá là gì?

Giá trị đặc biệt (tiếng Anh: Special value) là giá trị của tài sản có những đặc tính đặc biệt chỉ thu hút sự quan tâm của những người mua đặc biệt hoặc người sử dụng đặc biệt.
Kiến thức Kinh tế -22:42 | 21/02/2020
Định giá tài sản (Asset valuation) là gì?

Định giá tài sản (Asset valuation) là gì?

Định giá tài sản (tiếng Anh: Asset valuation) là quá trình xác định giá trị thị trường hợp lí hoặc giá trị hiện tại của tài sản thông qua việc sử dụng các mô hình định giá tuyệt đối và tương đối.
Kiến thức Kinh tế -11:16 | 21/02/2020
Báo cáo định giá (Valuation report) trong định giá tài sản là gì?

Báo cáo định giá (Valuation report) trong định giá tài sản là gì?

Báo cáo định giá (tiếng Anh: Valuation report) là văn bản do người định giá lập để nêu rõ ý kiến chính thức của mình về quá trình định giá, mức giá ước tính (thể hiện bằng tiền hoặc vật ngang giá khác) của tài sản mà khách hàng yêu cầu định giá.
Kiến thức Kinh tế -09:59 | 21/02/2020
Hồ sơ định giá (Valuation records) trong định giá tài sản là gì? Nội dung của hồ sơ định giá

Hồ sơ định giá (Valuation records) trong định giá tài sản là gì? Nội dung của hồ sơ định giá

Hồ sơ định giá (tiếng Anh: Valuation records) là các tài liệu có liên quan đến công việc định giá tài sản do người định giá lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ trong quá trình thực hiện công việc định giá.
Kiến thức Kinh tế -09:52 | 21/02/2020
Chuyên gia Hồ Quốc Tuấn chỉ ra ba bài học cho hệ thống ngân hàng Việt Nam sau vụ ngân hàng SVB sụp đổ
TS. Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên cao cấp Đại học Bristol, chỉ ra rằng cần phải việc kiểm soát chặt chẽ các ngân hàng, duy trì lãi suất ở mức hợp lý và đề phòng hệ thống tài chính ngầm.