|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hợp đồng ủy thác giữ (Escrow Agreement) là gì?

17:52 | 23/03/2020
Chia sẻ
Hợp đồng ủy thác giữ (tiếng Anh: Escrow Agreement) là một hợp đồng phác thảo các điều khoản và điều kiện giữa các bên liên quan và trách nhiệm của mỗi bên.
Hợp đồng ủy thác giữ (Escrow Agreement) là gì? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Schorr Law)

Hợp đồng ủy thác giữ

Khái niệm

Hợp đồng ủy thác giữ trong tiếng Anh là escrow agreement.

Hợp đồng ủy thác giữ là một hợp đồng phác thảo các điều khoản và điều kiện giữa các bên liên quan và trách nhiệm của mỗi bên. 

Hợp đồng ủy thác giữ thường liên quan đến một bên thứ ba độc lập, được gọi là đại lí ủy thác pháp định, đây là người nắm giữ tài sản cho đến khi các điều kiện xác định trong hợp đồng được đáp ứng. Tuy nhiên, hợp đồng ủy thác giữ nên phác thảo đầy đủ các điều kiện cho tất cả các bên liên quan.

Hợp đồng ủy thác giữ được sử dụng như thế nào?

Trong một hợp đồng ủy thác giữ, một bên (thường là người gửi giữ) gửi tiền hoặc tài sản cho đại lí ủy thác cho đến khi hợp đồng được thực hiện. Sau khi các điều kiện hợp đồng được đáp ứng, đại lí ủy thác sẽ giao tiền hoặc tài sản cho người thụ hưởng.

Các hợp đồng ủy thác giữ thường được sử dụng trong các giao dịch tài chính khác nhau, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến số tiền đáng kể như bất động sản.

Hợp đồng ủy thác giữ phải phác thảo đầy đủ các điều kiện giữa tất cả các bên liên quan. Theo đó, đảm bảo tất cả các nghĩa vụ của các bên liên quan đều được đáp ứng, và giao dịch được thực hiện một cách an toàn và đáng tin cậy.

Hầu hết các hợp đồng ủy thác giữ được đưa ra khi một bên muốn đảm bảo rằng bên kia đáp ứng các điều kiện hoặc nghĩa vụ nhất định trước khi nó tiến đến một thỏa thuận. Chẳng hạn, một người bán có thể lập một hợp đồng ủy thác giữ để đảm bảo người mua nhà có thể đảm bảo tài chính trước khi việc mua bán diễn ra. Nếu người mua không thể đảm bảo tài chính, thỏa thuận có thể bị ngừng lại và hợp đồng ủy thác giữ bị hủy bỏ. 

Đối với một số giao dịch nhất định như bất động sản, đại lí ủy thác có thể mở một tài khoản ủy thác giữ (escrow account) để gửi tiền vào đó. Tiền mặt theo truyền thống là tài sản mà mọi người giao phó cho một đại lí ủy thác. Nhưng ngày nay, bất kì tài sản nào nắm giữ giá trị đều có thể được đưa cho bên thứ ba giữ bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng thư, thế chấp, bằng sáng chế hoặc séc. 

Lưu ý

Có thể có một giai đoạn trong một giao dịch kinh doanh mà lợi ích tốt nhất của một bên chỉ tăng lên nếu họ biết chắc chắn rằng bên kia có thể thực hiện nghĩa vụ của mình. Đây là lúc một hợp đồng ủy thác giữ phát huy tác dụng. 

Ví dụ, một công ty mua hàng hóa quốc tế muốn chắc chắn rằng đối tác của mình có thể giao hàng. Ngược lại, bên bán muốn chắc chắn sẽ được trả tiền nếu gửi hàng cho người mua. Cả hai bên có thể đặt ra một hợp đồng ủy thác giữu để đảm bảo được giao hàng và được thanh toán.

Trong hợp đồng này, có thể người mua sẽ đặt cọc một khoản tiền cho đại lí ủy thác và đưa ra các chỉ thị không thể thay đổi trong việc trả tiền cho người bán sau khi hàng hóa đến. Đại lí ủy thác có thể là một luật sư, là người ràng buộc với các điều khoản của hợp đồng. 

Các loại hợp đồng ủy thác giữ

Hợp đồng ủy thác giữ thường được sử dụng trong giao dịch bất động sản. Đại lí sở hữu ở Mỹ, công chứng viên ở các quốc gia dùng luật Dân sự và luật sư ở các nơi khác trên thế giới thường đóng vai trò là đại lí ủy thác bằng cách giữ chứng thư tài sản của người bán. 

Trong giao dịch chứng khoán, đối tượng của một hợp đồng ủy thác giữ thường là một cổ phiếu và trong bối cảnh phát hành công khai lần đầu (IPO) hoặc khi chúng được cấp cho nhân viên theo chương trình lựa chọn cổ phiếu. Những cổ phiếu này thường được bên thứ ba nắm giữ vì có giới hạn thời gian tối thiểu cần phải vượt qua trước khi chúng có thể được giao dịch tự do bởi chủ sở hữu của chúng.

(Theo Investopedia)

Ích Y

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại bán ròng thêm hàng trăm tỷ CTG, TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cp trả cổ tức
Khối ngoại bán ròng 208 tỷ đồng cổ phiếu CTG tuần qua, qua đó, nâng lượng bán ròng cổ phiếu này trong một tháng trở lại lên 860 tỷ đồng. TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.198 tỷ đồng từ việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức.