|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Giá trị đang sử dụng (Value in use) trong định giá là gì?

23:40 | 21/02/2020
Chia sẻ
Giá trị đang sử dụng (tiếng Anh: Value in use) là số tiền mà một tài sản mang lại cho một người cụ thể đang sử dụng tài sản.
Giá trị đang sử dụng (Value in use) trong định giá là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa

Giá trị đang sử dụng

Định nghĩa

Giá trị đang sử dụng trong tiếng Anh là Value in use. Giá trị sử dụng hay giá trị đang sử dụng trong định giá là số tiền mà một tài sản mang lại cho một người cụ thể đang sử dụng tài sản.

Nói cách khác, giá trị đang sử dụng là giá trị của một tài sản khi nó đang được một người cụ thể sử dụng và do đó không liên quan đến thị trường.

Bản chất

- Loại giá trị này thể hiện ở những tài sản đang được dùng với tư cách là một bộ phận của tài sản trong doanh nghiệp, không tính đến giá trị sử dụng tối ưu và tốt nhất của tài sản đó cũng như số tiền mà tài sản đó mang lại khi nó được mang ra bán.

- Trên góc độ kế toán, giá trị đang sử dụng là giá trị hiện tại của dòng tiền mặt ước tính có thể mang lại trong tương lai, kể từ khi sử dụng tài sản đến khi thanh lí - khi tài sản kết thúc chu kì sống hữu ích.

- Ngay cả khi giá trị đang sử dụng và giá trị thị trường trùng nhau thì cũng không được coi chúng là một.

Giá trị đang sử dụng của tài sản có xu hướng cao hơn giá trị thị trường của chúng khi doanh nghiệp đang kinh doanh phát đạt, thu được lợi nhuận cao hơn so với doanh nghiệp cùng sản xuất sản phẩm tương tự. Giá trị đang sử dụng của tài sản cũng có xu hướng cao hơn giá trị thị trường khi doanh nghiệp có bằng sáng chế, giấy phép, hợp đồng sản xuất những sản phẩm đặc biệt, hoặc doanh nghiệp có uy tín đặc biệt, hoặc các dạng tài sản vô hình khác mà doanh nghiệp khác không có.

Ngược lại, khi doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả thì giá trị đang sử dụng của tài sản có xu hướng thấp hơn giá trị thị trường.

*Giá trị thị trường trong định giá là số tiền trao đổi ước tính về một tài sản vào thời điểm thẩm định giá giữa một bên là người bán sẵn sàng bán với một bên là người mua sẵn sàng mua, sau một quá trình tiếp thị công khai mà tại đó các bên cùng hành động một cách khách quan, hiểu biết và không bị ép buộc.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Định giá tài sản, NXB Tài chính)

Thanh Tùng

Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.