|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hợp đồng định giá tài sản là gì? Nội dung của hợp đồng định giá tài sản

09:44 | 19/02/2020
Chia sẻ
Hợp đồng định giá tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ định giá thực hiện công việc định giá cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền thuê dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ định giá tài sản.
Hợp đồng định giá tài sản là gì? Nội dung của hợp đồng định giá tài sản - Ảnh 1.

Hình minh họa

Hợp đồng định giá tài sản

Định nghĩa

Hợp đồng định giá tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ định giá thực hiện công việc định giá cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền thuê dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ định giá tài sản.

Bản chất của hợp đồng định giá tài sản

- Như vậy, hợp đồng định giá tài sản là một loại hợp đồng kinh doanh thương mại (hợp đồng dịch vụ), trong đó đối tượng của hợp đồng là công việc định giá tài sản có thể thực hiện được, không bị pháp luật cấm và không trái với đạo đức xã hội; chủ thể của hợp đồng định giá tài sản là các tổ chức có chức năng định giá và tổ chức, cá nhân đi thuê định giá.

- Các chủ thể hợp đồng bàn bạc, trao đổi nhằm thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng. Để hợp đồng sau khi được kí kết có hiệu lực pháp lí, có tính khả thi cao thì trong quá trình kí kết hợp đồng các bên kí kết cần tuân thủ nguyên tắc:

Một là, tự do giao kết hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật, cũng như những chuẩn mực đạo đức xã hội.

Hai là, trong giao kết phải tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.

- Theo qui định hiện hành, tại Việt Nam hợp đồng định giá phải được lập bằng văn bản.

Nội dung của hợp đồng định giá tài sản

Trong bản hợp đồng, thường bao gồm các nội dung sau:

- Thông tin về bên định giá và bên yêu cầu định giá: Thông tin về tên, địa chỉ, các thông tin khác về bên định giá và bên yêu cầu định giá.

- Tài sản định giá: Tài sản này có thể là bất động sản hay động sản, cũng có thể là quyền tài sản...

- Thời gian và tiến độ thực hiện: Các bên trong hợp đồng thỏa thuận với nhau về tiến độ thực hiện hợp đồng, về thời gian hoàn thành nội dung hợp đồng, trong trường hợp một dịch vụ chỉ có thể được hoàn thành khi bên thuê cung ứng dịch vụ đáp ứng các điều kiện nhất định (cung cấp thông tin về tài sản...) thì bên cung ứng dịch vụ không có nghĩa vụ hoàn thành dịch vụ của mình cho đến khi các điều kiện đó được đáp ứng.

- Giá dịch vụ định giá: Giá dịch vụ định giá được xác định theo sự thỏa thuận giữa tổ chức định giá với khách hàng, nhưng không được thái quá; đối với tài sản nhà nước do ngân sách nhà nước trang trải thì áp dụng hình thức đấu thầu cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra còn có nội dung về phương thức, thời hạn thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, giải quyết tranh chấp.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Định giá tài sản, NXB Tài chính)

Thanh Tùng

Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.