Kiến thức Kinh tế

Biện pháp quản lí (Management Measures) là gì? Đối tượng quản lí

15:22 | 14/02/2020

Chia sẻ

Biện pháp quản lí (tiếng Anh: Management Measures) là cách thức cụ thể hoá phương châm điều hành thành các công cụ, phương tiện quản lí chiến lược, tác nghiệp thông dụng, quen thuộc.
Biện pháp quản lí (Management Measures) là gì? Đối tượng quản lí - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: simplilearn)

Biện pháp quản lí

Khái niệm

Biện pháp quản lí trong tiếng Anh được gọi là Management Measures.

Biện pháp quản là cách thức cụ thể hoá phương châm điều hành thành các công cụ, phương tiện quản chiến lược, tác nghiệp thông dụng, quen thuộc để tạo thuận lợi cho việc triển khai các công việc chuyên môn, tác nghiệp hằng ngày. 

Thông qua đó văn hoá doanh nghiệp được chuyển hoá vào các hoạt động hằng ngày và được lồng ghép với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Các biện pháp quản bằng văn hoá doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào con người, là các biện pháp quản về con người và vì con người. 

Đối tượng quản lí

Vì vậy, đối tượng quản trong các biện pháp, chính sách điều hành bao gồm: 

(i) xây dựng mô hình tổ chức, sắp xếp, bố trí và nguồn nhân lực hợp

(ii) định hướng và tạo động lực cho con người trong tổ chức phát triển và hoàn thiện nhân cách; 

(iii) tạo thuận lợi cho con người đóng góp và phát triển về năng lực chuyên môn, tăng cường sự gắn kết giữa các cá nhân trong tổ chức. 

Dưới đây là một số ví dụ về chính sách quản bằng văn hoá doanh nghiệp

i. Hoàn thiện mô hình tổ chức

- Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức/cơ cấu tổ chức định hướng chất lượng (MBP, ISO);

- Phát triển chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp bên ngoài cũng như các chuỗi giá trị nội bộ, chuỗi cung ứng nội bộ;

- Sử dụng lao động, bố trí nhân lực phù hợp năng lực và sở thích.

ii. Xây dựng các chính sách hỗ trợ

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ;

- Xây dựng và quán triệt về triết kinh doanh và triết quản lí;

- Áp dụng các phương tiện và biện pháp kiểm soát tiên tiến coi trọng nhân cách, tính tự quản, tự chịu trách nhiệm, kiếm soát bằng ý thức;

- Xây dựng hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá phù hợp nhấn mạnh vai trò tự quản lí, tự kiểm soát và tự chịu trách nhiệm;

- Chú trọng và tăng cường sự phối hợp hành động giữa các thành viên qua việc áp dụng các biện pháp quản theo quá trình (MBP);

- Nâng cao ý thức tự giá, tự chủ, tinh thần tự trọng, tự tôn của thành viên tổ chức bằng việc sử dụng các biện pháp quản bằng giá trị (MBV).

iii. Tạo môi trường làm việc thuận lợi

- Coi trọng nhu cầu phát triển năng lực chuyên môn của nhân viên, triển khai các chương trình đào tạo và phát triển năng lực hoặc hỗ trợ cá nhân phát triển lực chuyên môn;

- Tạo cơ hội thăng tiến ngang bằng nhau, cởi mở, công khai, thi đua lành mạnh cho thành viên về chuyên môn, việc làm và đóng góp;

- Quản và xử tốt mối quan hệ thông qua các biện pháp Quản bằng Lời hứa, Quản lí bằng Cam kết, Quản lí bằng Giao ước và bằng các biện pháp quản lí mâu thuẫn phù hợp;

- Tăng cường xây dựng và quản bằng nề nếp, tác phong, nhân cách.

(Tài liệu tham khảo: Văn hoá Doanh nghiệp, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Quân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012)

Diệu Nhi