|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hồ sơ định giá (Valuation records) trong định giá tài sản là gì? Nội dung của hồ sơ định giá

09:52 | 21/02/2020
Chia sẻ
Hồ sơ định giá (tiếng Anh: Valuation records) là các tài liệu có liên quan đến công việc định giá tài sản do người định giá lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ trong quá trình thực hiện công việc định giá.
Hồ sơ định giá (Valuation records) là gì? Nội dung của hồ sơ định giá - Ảnh 1.

Hình minh họa

Hồ sơ định giá

Định nghĩa

Hồ sơ định giá trong tiếng Anh là Valuation records.

Hồ sơ định giá là các tài liệu có liên quan đến công việc định giá tài sản do người định giá lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ trong quá trình thực hiện công việc định giá.

Tài liệu trong hồ sơ định giá được thể hiện trên giấy, phim ảnh hay những vật mang tin khác theo qui định của pháp luật hiện hành.

Đặc trưng

- Hồ sơ định giá phải được lập đầy đủ sao cho người định giá hoặc người có trách nhiệm kiểm tra đọc sẽ hiểu được toàn bộ nội dung quá trình định giá tài sản.

- Người định viên có trách nhiệm thu thập và lưu trong hồ sơ định giá những tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến quá trình định giá tài sản đủ để:

(1) Làm cơ sở cho việc hình thành ý kiến của mình về mức giá của tài sản định giá

(2) Chứng minh rằng quá trình định giá đã được thực hiện theo đúng hệ thống Tiêu chuẩn hành nghề của Việt Nam hoặc Tiêu chuẩn hành nghề quốc tế và khu vực.

- Hồ sơ định giá được lưu giữ tại nơi lưu giữ hồ sơ của doanh nghiệp, tổ chức định giá. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức định giá có chi nhánh, hồ sơ định giá được lưu tại nơi ban hành báo cáo, chứng thư định giá.

- Hồ sơ định giá được lưu giữ trong một thời hạn qui định.

Nội dung của hồ sơ định giá

Nội dung của hồ sơ định giá bao gồm:

- Tên và số hiệu hồ sơ

- Ngày, tháng, năm lập và lưu trữ hồ sơ

- Những thông tin về khách hàng yêu cầu định giá

- Thư mời định giá

- Hợp đồng định giá tài sản kí kết giữa doanh nghiệp định giá và khách hàng có nhu cầu định giá tài sản

- Những phân tích, đánh giá của người định giá về những vấn đề liên quan đến hoạt động định giá

- Những ý kiến trưng cầu tư vấn về các khía cạnh kĩ thuật, pháp lí liên quan đến tài sản cần định giá (nếu có)

- Báo cáo kết quả định giá tài sản và phụ lục kèm theo báo cáo

- Chứng thư định giá tài sản

- Biên bản thanh lí hợp đồng định giá giữa doanh nghiệp, tổ chức định giá và khách hàng yêu cầu định giá

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Định giá tài sản, NXB Tài chính)

Thanh Tùng

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại bán ròng thêm hàng trăm tỷ CTG, TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cp trả cổ tức
Khối ngoại bán ròng 208 tỷ đồng cổ phiếu CTG tuần qua, qua đó, nâng lượng bán ròng cổ phiếu này trong một tháng trở lại lên 860 tỷ đồng. TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.198 tỷ đồng từ việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức.