|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tổng bất động sản đã điều chỉnh (Adjusted Gross Estate) là gì?

12:05 | 23/03/2020
Chia sẻ
Tổng bất động sản đã điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Gross Estate) là giá trị ròng của bất động sản mà một người qua đời sở hữu sau khi trừ chi phí các khoản nợ và thủ tục hành chính.
Tổng bất động sản đã điều chỉnh (Adjusted Gross Estate) là gì? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Macleans

Tổng bất động sản đã điều chỉnh

Khái niệm

Tổng bất động sản đã điều chỉnh trong tiếng Anh là Adjusted Gross Estate.

Tổng bất động sản đã điều chỉnh là giá trị ròng của bất động sản mà một người qua đời sở hữu sau khi trừ chi phí các khoản nợ và thủ tục hành chính.

Đặc điểm của Tổng bất động sản điều chỉnh

Tổng bất động sản điều chỉnh cũng là giá trị mà tại đó bất động sản bị đánh thuế. Nó được sử dụng để xác định nghĩa vụ nộp thuế bất động sản liên bang.

Ví dụ: tài sản được coi là một phần của tổng bất động sản sẽ bao gồm bất kì loại tài sản, tiền mặt hoặc đầu tư nào thuộc sở hữu của người chết.

Tuy nhiên, nếu một khoản thế chấp tài sản bị nợ, giá trị của thế chấp sẽ được khấu trừ vào giá trị của bất động sản. Thuế bất động sản sẽ không tính trên tài sản mà người chết không sở hữu.

Trong "Tổng bất động sản đã điều chỉnh", về mặt tài chính, từ "bất động sản" đề cập đến mọi thứ có giá trị mà một cá nhân sở hữu, như bất động sản, bộ sưu tập nghệ thuật, đồ cổ, khoản đầu tư, bảo hiểm, và bất kì tài sản hay quyền lợi nào khác.

Nó cũng được sử dụng để chỉ giá trị ròng mà một người sở hữu

Về mặt pháp lí, bất động sản đề cập đến tổng tài sản của một cá nhân trừ đi mọi khoản nợ.

Phân chia bất động sản

Trong khái niệm tổng bất động sản đã điều chỉnh, thông thường, tài sản này được chia cho các thành viên trong gia đình của người chết.

Việc thừa kế chiếm một tỉ lệ lớn trong tổng tài sản trên thế giới và một phần chịu trách nhiệm cho sự bất bình đẳng thu nhập liên tục.

Hầu hết các chính phủ yêu cầu những người có quyền thừa kế phải trả thuế thừa kế tài sản này.

Ở Mỹ, nếu phần lớn bất động sản được để lại cho người phối ngẫu hoặc cho một tổ chức từ thiện, thì thuế bất động sản sẽ không bị đánh thuế.

Ví dụ về Tổng bất động sản đã điều chỉnh

Mary đã qua đời vào năm 2018. Bà có một bất động sản trị giá 10 triệu đô la. Các khoản khấu trừ dưới dạng các khoản nợ tồn đọng (như việc thế chấp nhà) và chi phí hành chính làm giảm tổng tài sản xuống còn 9 triệu USD. Con số 9 triệu USD là tổng bất động sản đã điều chỉnh của bà.

Tổng giới hạn miễn thuế bất động sản liên bang năm đó là 11,8 triệu đô la. Vì tổng bất động sản điều chỉnh của Mary nằm dưới con số đó, nên tài sản của bà không bị đánh thuế bởi chính phủ liên bang.

 (Theo Investopedia)

Minh Hằng

Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.