|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hệ số điều chỉnh giá đất (Land Price Coefficients) là gì?

11:19 | 18/02/2020
Chia sẻ
Hệ số điều chỉnh giá đất (tạm dịch: Land Price Coefficients) là cơ sở để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất.
Hệ số điều chỉnh giá đất (Land Price Coefficients) là gì? - Ảnh 1.

Hệ số điều chỉnh giá đất (Land Price Coefficients) (Ảnh: Báo Đấu thầu)

Hệ số điều chỉnh giá đất (Land Price Coefficients)

Hệ số điều chỉnh giá đất - danh từ, trong tiếng Anh tạm dịch là Land Price Coefficients.

Hệ số điều chỉnh giá đất hay còn gọi là hệ số K, là cơ sở để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất (trừ trường hợp giao qua đấu giá), công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm sẽ do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. 

Sau khi xác định được hệ số, Sở tài chính sẽ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. (Theo Công ty TNHH Luật Hùng Bách)

Trách nhiệm xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qui định hệ số điều chỉnh giá đất theo qui định;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất theo qui định. (Theo Nghị định Số: 44/2014/NĐ-CP)

Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

Khái niệm

Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Khảo sát, thu thập thông tin

a) Khảo sát, thu thập thông tin về giá đất của tối thiểu 03 thửa đất đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian không quá 02 năm tính đến thời điểm định giá tại từng vị trí đất (theo bảng giá đất) thuộc khu vực định giá đất.

Trường hợp tại khu vực định giá đất không đủ thông tin về giá đất thì thu thập thông tin tại khu vực lân cận có điều kiện tương tự về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng thuật và hạ tầng xã hội với khu vực định giá đất.

b) Đối với trường hợp thửa đất xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất thì thu thập thông tin về thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất của tối thiểu 03 thửa đất để xác định giá đất theo phương pháp thu nhập tại từng vị trí đất (theo bảng giá đất) thuộc khu vực định giá đất.

c) Thu thập thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương. (Theo Thông tư Số: 36/2014/TT-BTNMT)


Hoàng Huy

Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.