|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Chiến lược thủy lợi (Irrigation Strategy) là gì? Định hướng của Việt Nam

Chiến lược thủy lợi (Irrigation Strategy) là gì? Định hướng của Việt Nam

Chiến lược thủy lợi (tạm dịch: Irrigation Strategy) được xây dựng theo chu kì nhằm phát triển ngành thủy lợi cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.
Kiến thức Kinh tế -15:43 | 17/02/2020
Tổ chức thủy lợi cơ sở (On-farm Irrigation Unit) là gì?

Tổ chức thủy lợi cơ sở (On-farm Irrigation Unit) là gì?

Tổ chức thủy lợi cơ sở (tạm dịch: On-farm Irrigation Unit) là các hợp tác xã hoặc tổ hợp tác có nhiệm vụ quản lí, khai thác công trình thủy lợi.
Kiến thức Kinh tế -15:14 | 17/02/2020
Thủy lợi nội đồng (On-farm Irrigation Structure) là gì?

Thủy lợi nội đồng (On-farm Irrigation Structure) là gì?

Thủy lợi nội đồng (tạm dịch: On-farm Irrigation Structure) góp phần nâng cao hiệu quả quản lí và khai thác công trình thủy lợi.
Kiến thức Kinh tế -11:38 | 17/02/2020
Vùng hạ du đập là gì? Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập

Vùng hạ du đập là gì? Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập

Vùng hạ du đập là vùng bị ngập lụt khi hồ xả nước theo quy trình; xả lũ trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập.
Kiến thức Kinh tế -11:16 | 17/02/2020
Hồ chứa nước (Reservoir) là gì? Phân loại hồ chưa nước

Hồ chứa nước (Reservoir) là gì? Phân loại hồ chưa nước

Hồ chứa nước (tiếng Anh: Reservoir) là hồ tự nhiên hoặc nhân tạo được ngăn bằng một con đập, có công năng trữ nước.
Kiến thức Kinh tế -10:46 | 17/02/2020
Đập (Dam) là gì? Đầu tư, xây dựng công trình đập

Đập (Dam) là gì? Đầu tư, xây dựng công trình đập

Đập (tiếng Anh: Dam) là công trình được xây dựng để dâng nước hoặc cùng các công trình có liên quan tạo hồ chứa nước.
Kiến thức Kinh tế -10:11 | 17/02/2020
Công trình thủy lợi (Irrigation Structure) là gì? Quản lí công trình thủy lợi

Công trình thủy lợi (Irrigation Structure) là gì? Quản lí công trình thủy lợi

Công trình thủy lợi (tiếng Anh: Irrigation Structure) là những công trình phục vụ hoạt động thủy lợi như như đập, hồ chứa nước, trạm bơm...
Kiến thức Kinh tế -09:35 | 17/02/2020
Hoạt động thủy lợi (Irrigation Activities) là gì? 8 chính sách trong hoạt động thủy lợi

Hoạt động thủy lợi (Irrigation Activities) là gì? 8 chính sách trong hoạt động thủy lợi

Hoạt động thủy lợi (tiếng Anh: Irrigation Activities) là những hoạt động về qui hoạch, xây dựng và vận hành các công trình thủy lợi.
Kiến thức Kinh tế -09:19 | 17/02/2020
Thủy lợi (Irrigation) là gì? Nguyên tắc trong hoạt động thủy lợi

Thủy lợi (Irrigation) là gì? Nguyên tắc trong hoạt động thủy lợi

Thủy lợi (tiếng Anh: Irrigation) đóng vai trò quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài trong việc phát triển ngành nông nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -15:32 | 14/02/2020
Hồ điều hòa (Detention Basin) là gì? Hệ thống hồ điều hòa ở Hà Nội

Hồ điều hòa (Detention Basin) là gì? Hệ thống hồ điều hòa ở Hà Nội

Hồ điều hòa (tiếng Anh: Detention Basin) có vai trò rất lớn trong việc thoát nước mưa ở đô thị.
Kiến thức Kinh tế -14:50 | 14/02/2020
Chủ đề nóng
Nước ngầm (Groundwater) là gì? Thăm dò, khai thác nước ngầm

Nước ngầm (Groundwater) là gì? Thăm dò, khai thác nước ngầm

Nước ngầm (tiếng Anh: Groundwater) là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới đất.
Kiến thức Kinh tế -11:26 | 14/02/2020
Giấy phép tài nguyên nước (Water Resources Permit) là gì?

Giấy phép tài nguyên nước (Water Resources Permit) là gì?

Giấy phép tài nguyên nước (tạm dịch: Water Resources Permit) là việc cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên nước.
Kiến thức Kinh tế -11:08 | 14/02/2020
Nước sinh hoạt (Domestic Water) là gì? Bảo vệ nguồn nước sinh hoạt

Nước sinh hoạt (Domestic Water) là gì? Bảo vệ nguồn nước sinh hoạt

Nước sinh hoạt (tiếng Anh: Domestic Water) là nước dùng cho mục đích sinh hoạt hàng ngày.
Kiến thức Kinh tế -10:33 | 14/02/2020
Hành lang bảo vệ nguồn nước (Water Source Protection Corridors) là gì?

Hành lang bảo vệ nguồn nước (Water Source Protection Corridors) là gì?

Hành lang bảo vệ nguồn nước (tạm dịch: Water Source Protection Corridors) là nội dung được được thể hiện trên bản đồ qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Kiến thức Kinh tế -10:16 | 14/02/2020
Lưu vực sông (Drainage Basin) là gì? Quản lí hoạt động ở lưu vực sông

Lưu vực sông (Drainage Basin) là gì? Quản lí hoạt động ở lưu vực sông

Lưu vực sông (tiếng Anh: Drainage Basin) có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của một khu vực nhất định.
Kiến thức Kinh tế -09:50 | 14/02/2020
Nguồn nước liên tỉnh (Intercity Water Source) là gì? Qui hoạch nguồn nước liên tỉnh

Nguồn nước liên tỉnh (Intercity Water Source) là gì? Qui hoạch nguồn nước liên tỉnh

Nguồn nước liên tỉnh (tạm dịch: Intercity Water Source) có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lí tài nguyên nước và các ngành kinh tế - xã hội liên quan.
Kiến thức Kinh tế -09:23 | 14/02/2020
Nguồn nước liên quốc gia (Transnational Water Source) là gì?

Nguồn nước liên quốc gia (Transnational Water Source) là gì?

Nguồn nước liên quốc gia (tạm dịch: Transnational Water Source) đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và quan hệ quốc tế.
Kiến thức Kinh tế -18:03 | 13/02/2020
Nguồn nước (Water Source) là gì? Qui hoạch nguồn nước

Nguồn nước (Water Source) là gì? Qui hoạch nguồn nước

Nguồn nước (tiếng Anh: Water Source) là các dạng tích tụ nước tự nhiên hoặc nhân tạo có thể khai thác, sử dụng.
Kiến thức Kinh tế -17:38 | 13/02/2020
Nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước là gì?

Nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước là gì?

Nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước là nhà biệt thự do cơ quan nhà nước quản lí.
Kiến thức Kinh tế -11:23 | 27/12/2019
Biệt thự tại đô thị (Urban Villa) là gì?

Biệt thự tại đô thị (Urban Villa) là gì?

Biệt thự tại đô thị (tạm dịch: Urban Villa) là nhà biệt thự được qui hoạch xây dựng trong khu chức năng tại đô thị.
Kiến thức Kinh tế -11:11 | 27/12/2019
Chuyên gia Hồ Quốc Tuấn chỉ ra ba bài học cho hệ thống ngân hàng Việt Nam sau vụ ngân hàng SVB sụp đổ
TS. Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên cao cấp Đại học Bristol, chỉ ra rằng cần phải việc kiểm soát chặt chẽ các ngân hàng, duy trì lãi suất ở mức hợp lý và đề phòng hệ thống tài chính ngầm.