|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Kiến thức Kinh tế

Bán lỗ vốn (Short Sale in Real Estate) trong lĩnh vực bất động sản là gì?

Bán lỗ vốn (Short Sale in Real Estate) trong lĩnh vực bất động sản là gì?

Bán lỗ vốn (tiếng Anh: Short Sale) trong lĩnh vực bất động sản là khi một chủ nhà túng quẫn về vấn đề tài chính, bán tài sản của mình với giá thấp hơn lượng tiền phải trả trên thế chấp.
Kiến thức Kinh tế -10:23 | 27/04/2020
Tỉ lệ bất động sản được bán hoặc thuê theo định kì (Absorption Rate) là gì?

Tỉ lệ bất động sản được bán hoặc thuê theo định kì (Absorption Rate) là gì?

Tỉ lệ bất động sản được bán hoặc thuê theo định kì (tiếng Anh: Absorption Rate) trong thị trường bất động sản được sử dụng để đánh giá tỉ lệ nhà ở được bán đi hoặc cho thuê ở một thị trường cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.
Kiến thức Kinh tế -09:35 | 27/04/2020
Sự trở ngại (Encumbrance) đối với tài sản là gì? Các hình thức trở ngại

Sự trở ngại (Encumbrance) đối với tài sản là gì? Các hình thức trở ngại

Sự trở ngại (tiếng Anh: Encumbrance) là những hạn chế đối với tài sản bởi một bên không phải là chủ sở hữu, ảnh hưởng đến khả năng chuyển nhượng của tài sản và hạn chế quyền sử dụng tài sản cho đến khi trở ngại được gỡ bỏ.
Kiến thức Kinh tế -11:07 | 23/04/2020
Điểm chiết khấu âm (Negative Point) là gì? Ví dụ về Điểm chiết khấu âm

Điểm chiết khấu âm (Negative Point) là gì? Ví dụ về Điểm chiết khấu âm

Điểm chiết khấu âm (tiếng Anh: Negative Point) là các khoản hoàn trả của người cho vay cho các nhà môi giới bất động sản, người đi vay, hoặc các khoản thế chấp.
Kiến thức Kinh tế -14:56 | 19/04/2020
Khoản vay thế chấp đóng (Closed-End Mortgage) là gì? Người cho vay Khoản vay thế chấp đóng

Khoản vay thế chấp đóng (Closed-End Mortgage) là gì? Người cho vay Khoản vay thế chấp đóng

Khoản vay thế chấp đóng (tiếng Anh: Closed-End Mortgage) là thế chấp đóng, là một loại cho vay thế chấp hạn chế ở đó người đi vay không thể trả trước, đàm phán lại hoặc tái cấp vốn, và họ phải trả chi phí phá vỡ hợp đồng cho người cho vay.
Kiến thức Kinh tế -23:14 | 18/04/2020
Điều khoản giải phóng (Release Clause) trong vay thế chấp là gì? Đặc điểm

Điều khoản giải phóng (Release Clause) trong vay thế chấp là gì? Đặc điểm

Điều khoản giải phóng (tiếng Anh: Release Clause) là một điều khoản hợp đồng cho vay thế chấp, cho phép giải phóng toàn bộ hoặc một phần tài sản thế chấp khỏi các khiếu nại từ phía người cho vay, sau khi một phần tiền thế chấp đã được thanh toán.
Kiến thức Kinh tế -23:03 | 18/04/2020
Điều khoản hủy bỏ (Defeasance Clause) trong bất động sản là gì? Đặc điểm Điều khoản hủy bỏ

Điều khoản hủy bỏ (Defeasance Clause) trong bất động sản là gì? Đặc điểm Điều khoản hủy bỏ

Điều khoản hủy bỏ (tiếng Anh: Defeasance Clause) là điều khoản thế chấp cho phép người đi vay sẽ được trao quyền sở hữu đối với tài sản, một khi tất cả các điều khoản thanh toán thế chấp đã được đáp ứng.
Kiến thức Kinh tế -22:54 | 18/04/2020
Điều khoản không xâm phạm (Non-disturbance Clause) là gì? Đặc điểm Điều khoản không xâm phạm

Điều khoản không xâm phạm (Non-disturbance Clause) là gì? Đặc điểm Điều khoản không xâm phạm

Điều khoản không xâm phạm (tiếng Anh: Non-disturbance Clause) là một điều khoản trong hợp đồng vay thế chấp, đảm bảo rằng thỏa thuận cho thuê giữa người đi thuê và chủ nhà sẽ tiếp tục có hiệu lực trong bất kì trường hợp nào.
Kiến thức Kinh tế -22:43 | 18/04/2020
Quĩ tín thác đầu tư bất động sản không niêm yết (Non-Traded REIT) là gì?

Quĩ tín thác đầu tư bất động sản không niêm yết (Non-Traded REIT) là gì?

Quĩ tín thác đầu tư bất động sản không niêm yết (tiếng Anh: Non-Traded REIT) là quĩ REIT không được niêm yết trên các sàn giao dịch công khai, giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tiếp cận các khoản đầu tư bất động sản mà họ khó có thể tiếp cận.
Kiến thức Kinh tế -19:45 | 18/04/2020
Máy, thiết bị trong định giá là gì? Đặc điểm và phân loại

Máy, thiết bị trong định giá là gì? Đặc điểm và phân loại

Thuật ngữ “máy, thiết bị” dùng trong định giá là những tài sản không cố định, là những máy riêng biệt hoặc cả một cụm, dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ.
Kiến thức Kinh tế -20:29 | 15/04/2020
Chủ đề nóng
Quyền sở hữu zombie (Zombie Title) là gì? Đặc điểm và tác động tài chính

Quyền sở hữu zombie (Zombie Title) là gì? Đặc điểm và tác động tài chính

Quyền sở hữu zombie (tiếng Anh: Zombie Title) là quyền sở hữu bất động sản vẫn còn đứng dưới tên của chủ nhà nhưng lại cho rằng mình đã bị tịch thu tài sản và quyền sở hữu đã thuộc về người cho vay.
Kiến thức Kinh tế -17:30 | 07/04/2020
Tài sản zombie bị tịch thu (Zombie Foreclosure) là gì? Đặc điểm và trách nhiệm của người sở hữu

Tài sản zombie bị tịch thu (Zombie Foreclosure) là gì? Đặc điểm và trách nhiệm của người sở hữu

Tài sản zombie bị tịch thu (tiếng Anh: Zombie Foreclosure) xảy ra khi một ngôi nhà bị bỏ trống bởi những chủ nhà tin rằng họ phải chuyển đi ngay sau khi nhận được thông báo tịch thu nhà, và nghĩ rằng người cho vay đang chịu trách nhiệm về tài sản.
Kiến thức Kinh tế -14:54 | 07/04/2020
Tỉ lệ cho vay trên giá trị tổ hợp (Combined Loan-to-Value Ratio) là gì? Đặc điểm và công thức tính

Tỉ lệ cho vay trên giá trị tổ hợp (Combined Loan-to-Value Ratio) là gì? Đặc điểm và công thức tính

Tỉ lệ cho vay trên giá trị tổ hợp (tiếng Anh: Combined Loan-to-Value Ratio) là tỉ lệ của tất cả các khoản vay được bảo đảm so với tổng giá trị của tài sản đó.
Kiến thức Kinh tế -14:48 | 07/04/2020
Tỉ lệ cho vay trên giá trị (Loan-to-Value Ratio) là gì? Công thức và các yếu tố ảnh hưởng

Tỉ lệ cho vay trên giá trị (Loan-to-Value Ratio) là gì? Công thức và các yếu tố ảnh hưởng

Tỉ lệ cho vay trên giá trị (tiếng Anh: Loan-to-Value Ratio) là một đánh giá rủi ro cho vay mà các tổ chức tài chính và các nhà cho vay khác kiểm tra trước khi phê duyệt thế chấp.
Kiến thức Kinh tế -14:45 | 07/04/2020
Thế chấp đầu tiên (First Mortgage) là gì? Đặc điểm

Thế chấp đầu tiên (First Mortgage) là gì? Đặc điểm

Thế chấp đầu tiên (tiếng Anh: First Mortgage) là khoản vay ban đầu được thực hiện trên một tài sản, được ưu tiên hơn tất cả các khoản thế chấp hoặc khiếu nại khác trong trường hợp vỡ nợ.
Kiến thức Kinh tế -17:22 | 06/04/2020
Thế chấp giả định (Assumable Mortgage) là gì? Ưu điểm, nhược điểm và các lưu ý

Thế chấp giả định (Assumable Mortgage) là gì? Ưu điểm, nhược điểm và các lưu ý

Thế chấp giả định (tiếng Anh: Assumable Mortgage) là một loại thỏa thuận tài chính, trong đó một khoản thế chấp chưa thanh toán và các điều khoản của nó được chuyển từ chủ sở hữu hiện tại sang người mua.
Kiến thức Kinh tế -17:20 | 06/04/2020
Chiếm giữ không sở hữu (Non-Owner Occupied) là gì? Đặc điểm

Chiếm giữ không sở hữu (Non-Owner Occupied) là gì? Đặc điểm

Chiếm giữ không sở hữu (tiếng Anh: Non-Owner Occupied) là một khái niệm sử dụng trong thuật ngữ thế chấp, đề cập một người thuê tài sản hoặc chiếm giữ tài sản nhưng không phải là chủ sở hữu.
Kiến thức Kinh tế -15:21 | 06/04/2020
Gian lận chiếm giữ (Occupancy Fraud) là gì?

Gian lận chiếm giữ (Occupancy Fraud) là gì?

Gian lận chiếm giữ (tiếng Anh: Occupancy Fraud) là một loại gian lận thế chấp, theo đó người vay nói dối về việc ngôi nhà thuộc chủ sở hữu khi trong thực tế không phải vậy.
Kiến thức Kinh tế -15:20 | 06/04/2020
Giao ước đốc thúc trả nợ (Acceleration Covenant) là gì? Đặc điểm và cách hoạt động

Giao ước đốc thúc trả nợ (Acceleration Covenant) là gì? Đặc điểm và cách hoạt động

Giao ước đốc thúc trả nợ (tiếng Anh: Acceleration Covenant) là điều khoản hợp đồng cho phép người cho vay yêu cầu người vay thanh toán tất cả các khoản vay chưa trả nếu các yêu cầu cụ thể không được đáp ứng.
Kiến thức Kinh tế -14:39 | 06/04/2020
Điều khoản chuyển quyền sở hữu (Alienation Clause) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Điều khoản chuyển quyền sở hữu (Alienation Clause) là gì? Đặc điểm và lưu ý

Điều khoản chuyển quyền sở hữu (tiếng Anh: Alienation Clause) là điều khoản cho phép chuyển nhượng hoặc bán một tài sản cụ thể được thực hiện sau khi bên vay hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
Kiến thức Kinh tế -14:33 | 06/04/2020
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm sâu xuống dưới 2%/năm
Lãi suất cho vay bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 22/3 chỉ còn 1,55%/năm,  giảm 1,95 điểm % so với cuối tuần trước.