|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Bảo hiểm thế chấp cá nhân (Private mortgage insurance - PMI) là gì?

11:28 | 27/04/2020
Chia sẻ
Bảo hiểm thế chấp cá nhân (tiếng Anh: Private mortgage insurance; viết tắt: PMI) là gói bảo hiểm bảo vệ người cho vay trong trường hợp người đi vay không trả nợ được thế chấp của mình và dẫn đến việc ngôi nhà bị tịch thu.
Bảo hiểm thế chấp cá nhân (Private mortgage insurance - PMI) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa

Bảo hiểm thế chấp cá nhân (PMI)

Khái niệm

Bảo hiểm thế chấp cá nhân trong tiếng Anh là Private mortgage insurance; viết tắt là PMI.

Bảo hiểm thế chấp cá nhân (PMI) là gói bảo hiểm bảo vệ người cho vay trong trường hợp người đi vay không trả nợ được thế chấp của mình và dẫn đến việc ngôi nhà bị tịch thu.

Khi người đi vay đăng kí vay mua nhà, người cho vay thường yêu cầu một khoản tiền trả trước bằng 20% giá mua tài sản. Nếu người đi vay không đủ khả năng chi trả số tiền đó, người cho vay thường sẽ xem khoản vay này là một khoản đầu tư rủi ro hơn và yêu cầu người đi vay phải mua PMI.

PMI thường được trả hàng tháng như một phần của khoản thanh toán thế chấp tổng thể cho người cho vay. Với điều kiện người đi vay còn thanh toán các khoản bảo hiểm của họ, người cho vay sẽ chấm dứt PMI vào ngày số dư cho vay dự kiến đạt 78% giá trị ban đầu của căn nhà (nói cách khác, khi vốn chủ sở hữu đạt 22%). 

Ngoài ra, người đi vay đã trả đủ số tiền gốc của khoản vay (tương đương với khoản thanh toán trước 20% đó) có thể liên hệ với người cho vay của họ và yêu cầu loại bỏ thanh toán PMI.

Gói bảo hiểm này thường được áp dụng tại Mỹ. 

Cách loại bỏ PMI

Thông thường, người đi vay chỉ được yêu cầu giữ bảo hiểm thế chấp cá nhân miễn là khoản vay có tỉ lệ dưới 80%, có nghĩa là họ chỉ phải đóng phí bảo hiểm cho đến khi họ có đủ vốn sao cho người cho vay không còn cho rằng thế chấp này có rủi ro cao nữa.

Đối với khách hàng vay hiện đang đóng phí bảo hiểm PMI như là một phần của khoản thanh toán thế chấp hàng tháng, có hai cách mà phần thanh toán của PMI có thể được loại bỏ: Huỷ bỏ PMI của người đi vay và hủy bỏ PMI cho người cho vay một cách tự động.

Người đi vay có quyền yêu cầu huỷ bỏ hoặc chấm dứt chính sách của PMI khi họ đã thanh toán số dư thế chấp xuống mức bằng 80% giá mua ban đầu hoặc giá trị nhà ở tại thời điểm vay vốn, tùy xem điều kiện nào thấp hơn. Việc này đòi hỏi người đi vay phải chủ động quản lí thế chấp và hành động khi PMI không còn cần thiết nữa.

Lựa chọn thứ hai là tự động hủy bỏ chính sách PMI của người cho vay được hiểu như sau: Một người cho vay sẽ không tự động ngừng thanh toán PMI cho đến khi người đi vay tích lũy được 22% vốn chủ sở hữu nhà chứ không phải là 20%. 

Trong khi ở lựa chọn đầu, người đi vay có quyền hủy bỏ PMI ở mức 20%, thì với lựa chọn này người cho vay sẽ không tự động hủy bỏ chính sách đối với khoản 2%, có nghĩa là người đi vay sẽ phải bỏ thêm 2% vào các khoản phí bảo hiểm PMI không cần thiết. Đơn giản là họ đang lãng phí tiền nếu họ không nhớ để hủy bỏ PMI sau khi đạt được mức cổ phần 20%.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy

Chuyên gia Hồ Quốc Tuấn chỉ ra ba bài học cho hệ thống ngân hàng Việt Nam sau vụ ngân hàng SVB sụp đổ
TS. Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên cao cấp Đại học Bristol, chỉ ra rằng cần phải việc kiểm soát chặt chẽ các ngân hàng, duy trì lãi suất ở mức hợp lý và đề phòng hệ thống tài chính ngầm.