Kiến thức Kinh tế

Người khởi tạo thế chấp (Mortgage Originator) là ai? Đặc điểm và phân loại

15:54 | 03/04/2020

Chia sẻ

Người khởi tạo thế chấp (tiếng Anh: Mortgage Originator) là một tổ chức hoặc cá nhân làm việc với người đi vay để hoàn thành giao dịch cho vay mua nhà.
Người khởi tạo thế chấp (Mortgage Originator) là ai? Đặc điểm và phân loại - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Loan officier license)

Người khởi tạo thế chấp

Khái niệm

Người khởi tạo thế chấp trong tiếng Anh là Mortgage Originator. 

Người khởi tạo thế chấp là một tổ chức hoặc cá nhân làm việc với người đi vay để hoàn thành giao dịch cho vay mua nhà.

Người khởi tạo thế chấp có thể là người cho vay thế chấp ban đầu hoặc là một nhà môi giới thế chấp hoặc nhân viên ngân hàng thế chấp.

Người khởi tạo thế chấp là một phần của thị trường thế chấp sơ cấp và phải làm việc với các nhà bảo lãnh và người xử lí khoản vay từ ngày nộp đơn cho đến khi kết thúc để thu thập các tài liệu cần thiết trong quá trình phê duyệt.

Đặc điểm của Người khởi tạo thế chấp

Người khởi tạo thế chấp là người đầu tiên liên quan đến việc tạo ra thế chấp.

Trong khi các ngân hàng sử dụng các nguồn tài trợ truyền thống của họ để chốt các khoản vay thì các nhân viên ngân hàng thế chấp thường sử dụng kho tín dụng để tài trợ cho các khoản vay.

Hầu hết các ngân hàng, và gần như tất cả các nhân viên ngân hàng thế chấp, nhanh chóng bán các khoản thế chấp mới khởi tạo vào thị trường thế chấp thứ cấp.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào qui mô và độ tinh vi, người khởi tạo thế chấp có thể tổng hợp các khoản thế chấp trong một khoảng thời gian nhất định trước khi bán toàn bộ gói thế chấp; hoặ cũng có thể bán các khoản vay cá nhân khi chúng được khởi tạo.

Sẽ có rủi ro liên quan đến người khởi tạo khi họ giữ thế chấp sau khi lãi suất đã được niêm yết và người vay đã khóa lại.

Nếu thế chấp không được bán vào thị trường thứ cấp tại thời điểm người vay khóa lãi suất, lãi suất có thể thay đổi, làm thay đổi giá trị của thế chấp trên thị trường thứ cấp và cuối cùng, người khởi tạo sẽ có được khoản lợi nhuận từ thế chấp.

Các nhà sáng lập tổng hợp các khoản thế chấp trước khi bán chúng thường ngăn chặn các tổ chức thế chấp muốn chống lại sự thay đổi lãi suất.

Nhìn chung, người khởi tạo thế chấp kiếm tiền thông qua các khoản phí từ việc tạo ra một khoản thế chấp và chênh lệch giữa lãi suất cho người vay và phí bảo hiểm mà thị trường thứ cấp sẽ trả cho mức lãi suất đó.

Phân loại Người khởi tạo thế chấp

Người khởi tạo thế chấp bao gồm nhân viên ngân hàng thế chấp (Mortgage Banker) và môi giới thế chấp (Mortgage Broker).

Một nhân viên ngân hàng thế chấp làm việc cho một tổ chức cho vay và tập hợp các khoản vay bằng tiền của mình. Hầu hết các ngân hàng bán lẻ và công đoàn tín dụng sẽ thuê nhân viên thế chấp ngân hàng.

Một nhà môi giới thế chấp, ngược lại, là người trung gian giữa người đi vay và các tổ chức ngân hàng thế chấp khác nhau. Người môi giới sẽ làm đơn, kiểm tra tín dụng và thu nhập, và thường xử lí việc bảo lãnh giúp người đi vay.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng