|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Công trình thiết yếu (Essential Work) trong hạ tầng giao thông đường bộ là gì?

11:41 | 26/12/2019
Chia sẻ
Công trình thiết yếu (tạm dịch: Essential Work) là những công trình rất quan trọng và cần thiết trong kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Công trình thiết yếu (Essential Work) trong hạ tầng giao thông đường bộ là gì? - Ảnh 1.

Công trình thiết yếu (Essential Work) (Ảnh: Báo Mới)

Công trình thiết yếu (Essential Work)

Công trình thiết yếu - danh từ, trong tiếng Anh tạm dịch là Essential Work.

Công trình thiết yếu là những công trình phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng; công trình có yêu cầu đặc biệt về thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như: Viễn thông; điện lực; đường ống cấp nước, thoát nước, xăng, dầu, khí, năng lượng, hóa chất.

Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sử dụng công trình thiết yếu

Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Kiểm tra, giám sát chất lượng thi công công trình thiết yếu ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ;

b) Sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng và bảo hành chất lượng các công trình đường bộ bị ảnh hưởng do việc thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

c) Nộp hồ sơ hoàn công để cơ quan cấp phép thi công lưu trữ, bổ sung, cập nhật vào hồ sơ quản tuyến đường.

Trách nhiệm của chủ sử dụng, khai thác công trình thiết yếu

a) Quản , bảo trì công trình theo qui định, đảm bảo an toàn công trình;

b) Không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ, các công trình xung quanh và công tác bảo trì công trình đường bộ trong quá trình khai thác, sử dụng;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tai nạn khi thực hiện việc bảo dưỡng thường xuyên công trình thiết yếu;

d) Thực hiện việc đề nghị cấp Giấy phép thi công khi sửa chữa định , nếu ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững công trình đường bộ theo qui định.

Xử sự cố đối với các công trình thiết yếu 

Khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về sự cố công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chủ sử dụng công trình thiết yếu phải có trách nhiệm khắc phục ngay sự cố. 

Trường hợp không khắc phục kịp thời gây ảnh hưởng đến giao thông đường bộ; cơ quan quản đường bộ tổ chức khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn. Chủ sử dụng công trình thiết yếu phải chịu toàn bộ trách nhiệm và kinh phí khắc phục sự cố.

Công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Trường hợp không thể xây dựng bên ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công trình thiết yếu có thể được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhưng phải đảm bảo nguyên tắc sau:

a) Công trình thiết yếu phải được thiết kế, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các thủ tục khác theo qui định của pháp luật về xây dựng;

b) Công trình thiết yếu không được ảnh hưởng đến công tác bảo trì, kết cấu và công năng của công trình đường bộ, đảm bảo an toàn cho giao thông đường bộ và các công trình khác ở xung quanh;

c) Công trình thiết yếu phải phù hợp với qui hoạch kiến trúc xây dựng, quan đô thị và bảo vệ môi trường. (Theo Thông tư Số: 50/2015/TT-BGTVT)

Hoàng Huy